عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 187

1 Environmental value and tourists’ willingness to pay for preservation of Chabahar coasts The use of contingent valuation method (CVM)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
Zahra zeinali ghasemi؛ Nematollah Mousavi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (504.38 K)

2 آیا محصول پرتقال استان خوزستان (مطالعه موردی شهرستان دزفول) دارای مزیت نسبی است؟
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
آذر شهبازی؛ زری سرابی؛ محمدرضا ارسلان بد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (915.9 K)

3 آثار رفاهی افزایش رقابت در بازار محصولات صادراتی کشاورزی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
حمید محمدی؛ علیرضا سرگزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (349.4 K)

4 اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت و سود ناخالص زارعین در شهرستان فسا
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
سیما شافعی؛ درنا جهانگیرپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (986.11 K)

5 اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی گردو در ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
صبا مرادی؛ صدیقه هاشمی بناب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (780.39 K)

6 اثر اندازه دولت بر رشد و همگرایی بخش کشاورزی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
محمد آقاپورصباغی؛ علیرضا چوبدار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.27 MB)

7 اثر بهره وری عوامل تولیدبخش کشاورزی بر امنیت غذایی در ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
خشایار قربانی واقعی نفوتی؛ حسین نوروزی؛ حامد رفیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (934.19 K)

8 اثر تبعیض بر نرخ رشد بخش کشاورزی استانهای کشور (رهیافت پانل دیتا)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
محمدرضا قناعت؛ محمد آقاپور صباغی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (789.11 K)

9 اثر ریسک درآمدی بر بخش کشاورزی شهرستان بردسیر استان کرمان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
سعیده شهابی؛ محمدحسن وکیل پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

10 اثر صادرات کشاورزی بر روی رشد اقتصادی در ایران(محصولات موردی پسته و زعفران)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
علی رضایی؛ شاهرخ شجری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (831.43 K)

11 اثر عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی گوشت مرغ و گوساله در ایران کاربرد الگوی مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
ابراهیم جاودان؛ اسماعیل پیش بهار؛ جعفر حقیقت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (984.24 K)

12 اثر کم آبیاری بر مدیریت بهینه مصرف آب زیرزمینی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
حامد نجفی علمدارلو؛ محمدعلی اسعدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (571.07 K)

13 ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت تورم و بیکاری به تفکیک مناطق شهری و روستایی ایران با نگاهی به برنامه های توسعه کشور
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
نگار صادقیان؛ حامد اکبرپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (875.27 K)

14 ارزیابی اثرات اقلیمی و انسانی بر سطح آب های زیرزمینی در چارچوب الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده (مطالعه موردی: استان کرمان)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
بهناز ناظرانی؛ فرزانه حسنی دیارجان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (98.76 K)

15 ارزیابی اثرات اقلیمی و انسانی بر سطح آب های زیرزمینی در چارچوب الگوی خود توضیحی با وقفه هـای گسـترده(مطالعه موردی: استان کرمان)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
بهناز ناظرانی؛ فرزانه حسنی دیارجان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (725.78 K)

16 ارزیابی استراتژی های SWOT در بخش گیاهان دارویی خودرو در استان کرمان با استفاده از روش تحلیل شبکه ای (ANP)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
مازیار گلستانیان؛ مرصاد برجویی فر؛ صدیقه نبی ئیان؛ امیر سعادت فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (563.67 K)

17 ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان حقیقی و حقوقی تسهیلات: مورد، بانک کشاورزی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
ابراهیم انسان؛ حبیب الله سلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.1 MB)

18 ارزیابی عملکرد و تحلیل اقتصادی مزارع پرورش جوجه گوشتی دراستان کرمانشاه
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
عادل نعمت؛ حسن خمیس آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (418.48 K)

19 ارزیابی کارایی بیمه شاخص بارندگی در مدیریت ریسک کشاورزی (مطالعه موردی: گندم دیم شهرستان هشترود)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
منا چراغی؛ قادر دشتی؛ اسماعیل پیش بهار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (918.67 K)

20 ارزیابی و مقایسه سطح پایداری محصول گندم دیم و آبی در استان گلستان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
فرزانه بهادران؛ اعظم رضایی؛ فرشید اشراقی؛ علی کرامت زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (638.3 K)

21 ارزش گذاری سرمایه های غیر بازاری محیط زیست (مطالعه موردی: شهرستان بن)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
فرزانه بهرامی چالشتری؛ احمد فتاحی اردکانی؛ اکرم نشاط؛ مسعود فهرستی ثانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (835.02 K)

22 آزمون فرضیه نوآوری القایی برای زیربخش زراعت ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
الهام شبانی؛ قادر دشتی؛ محمد قهرمان زاده؛ باب اله حیاتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (925.42 K)

23 اصلاح الگوی کشت زیربخش زراعت شهرستان دماوند و بررسی تاثیر کاهش منابع آب بر آن با استفاده از الگوی برنامه ریزی ریاضی اثباتی با رویکرد اقتصادسنجی (POLS)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
حسین حاجی میرزا؛ غلامرضا پیکانی ماچیانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

24 افزایش قیمت برنج داخلی و رفاه خانوارهای شهری استان مازندران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
زهرا نعمت الهی؛ کیمیا سام دلیری؛ علی حسینی یکانی؛ مسعود حسین زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (794.05 K)

25 الگوی تقاضای نهاده های تولید و ارزیابی اثرات رفاهی افزایش قیمت کود شیمیایی با استفاده از سیستم عرضه تقریبا ایده آل (مورد مطالعه گندم کاران منطقه سیستان)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
فریبا میری؛ قاسم لیانی؛ سیدنعمت الله موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.42 MB)