عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 71

1 آیا کشاورزی پایدار ریشه در توصیه‌های فنی و یا مذهب و فلسفه دارد؟
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
منصور شاه ولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (633.6 K)

2 اثرات حذف تعرفه بر عرضه داخلی گوشت
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
محمد نجار فیروزجائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (418.17 K)

3 اثرات عضویت در سازمان بازرگانی جهانی بر اقتصاد کشاورزی ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
بهاءالدین نجفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (10.44 K)

4 ارزیابی اقتصادی طرح آبیاری و زهکشی بنه باشت
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
محمد جعفر بهتاش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (12.26 K)

5 ارزیابی اقتصادی طرح آبیاری و زهکشی بنه باشت بهبهان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
محمد جعفر بهتاش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (593.52 K)

6 ارزیابی عملکرد نهاده های کمی و کیفی در طرح محوری گندم و ارائه راه حلهای لازم جهت افزایش کارایی آن
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
بهمن رنجبر؛ بهاءالدین نجفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.9 K)

7 افزایش بهره‌وری در عملیات احیای منطقه‌ای سیستان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
حسین بارانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (311.36 K)

8 اقتصاد تولید انگور در ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
مسعود منصوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (327.38 K)

9 الگویی برای تعیین ترکیب بهینه کشت در برنامه ریزی های منطقه‌ای
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
محمدرضا مشکانی؛ زهرا مشکانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.81 K)

10 الگویی بر ارزیابی منافع اختصاری طرح محوری گندم آبی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
صمدالله رحمانی گرمی؛ کاظم صدر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (12.51 K)

11 الگوی پس انداز در جامعه روستایی ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
ژاله شادی طلب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (649.88 K)

12 اندازه مطلوب کارگاه پنیر سازی در استان سیستان و بلوچستان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
اسماعیل سعیدنیا؛ محسن محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (388.17 K)

13 اهمیت تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در گسترش کشاورزی دشت ارزوئیه
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
سیامک زند رضوی؛ رویا اخلاص پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (562.38 K)

14 برآورد تابع عرضه گوشت قرمز در ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
محمد رضا غلامی؛ مجید کوپاهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.07 K)

15 بررسی اثرات سیاست‌های اتخاذ شده بر کارآیی واحدهای تولید شیر در استان فارس
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
منصور زیبائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (9.41 K)

16 بررسی بهره‌وری عوامل تولید پسته در شهرستان رفسنجان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمد قلی موسی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (11.25 K)

17 بررسی تأثیر تغییر قیمتهای محصولات کشاورزی بر الگوی کشت در استان خراسان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
محمود دانشور کاخکی؛ محمدرضا کهنسال
مشاهده مقاله | اصل مقاله (16.67 K)

18 بررسی تاثیر نوسانات قیمت محصولات زراعی بر الگوی کشت و قدرت خرید زراعین استان خراسان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
محمدرضا کهنسال؛ محمود دانشور کاخکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (489.38 K)

19 بررسی تقاضای انواع گوشت ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
محمد بخشوده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (809.84 K)

20 بررسی تقاضای انواع گوشت در ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
محمد بخشوده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (17.96 K)

21 بررسی سیاست آزادسازی قیمت، تولید و توزیع گوشت مرغ در ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
امیرحسین چیذری؛ جلال سالم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (15.02 K)

22 بررسی سیاست آزادسازی قیمت گوشت مرغ در ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
امیر حسین چیذری؛ جلال سالم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (356.15 K)

23 بررسی کارآیی ماشین آلات کشاورزی در منطقه سیستان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
ماشاله سالارپور؛ محمدحسین کریم کشته؛ امیرحسین چیذری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (17.5 K)

24 بررسی محدودیت های خاک دشت سیستان بعنوان مهمترین عامل موثر در توسعه پایدار منطقه و کاهش درآمد اقتصادی روستائیان و ...
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
نصرالله بصیرانی؛ مهدی ابراهیمی مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (253.56 K)

25 بررسی وضعیت اعتبارات اعطاء شده توسط بانک کشاورزی شهرستان همدان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
حسن درخشان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (333.71 K)