عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
اطلاعات دوره
عنوان دوره دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری دوم
موضوع بیماریهای گیاهی، علوم علفهای هرز، حشره شناسی، کنه شناسی، جانورشناسی
برگزار کننده موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور،سازمان حفظ نباتات، دانشکده بهداشت، دانشکده دامپزشکی و دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محل برگزاری تالار دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
مدیر اجرایی دکتر دواچی
دبیر علمی دکتر دواچی
سال برگزاری 1348
معرفی
تعداد مقالات: 43

1 اختلافات و مشخصات آزمایشگاهی و بیماریزایی fusarium oxysporum روی سیب زمینی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
حمید روحانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (152.98 K)

2 ارزشیابی حشره کش فسفره مالاتیون در مناطق جنوبی ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبدالوهاب منوچهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (121.92 K)

3 آزمایش اثر دی اکتیو کار با ماتهای محتوی آهن، روی، مگنزیوم در رفع کمبود مواد غذایی کم مصرف مرکبات در شیراز
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
احمد صفاریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (75.32 K)

4 آزمایش دو ماده شیمیایی عقیم کننده 60115 و 50905 روی کارادرینا
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامرضا رسولیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (167.34 K)

5 آزمایش ضدعفونی بذر پنبه در شمال ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
یدالله رحمانی؛ حمید مشیرآبادی؛ جان کوکیل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (266.27 K)

6 آسیب شناسی بیماری ویروسی با پلی ئدرسیتوپلاسمی در شب پره کلم
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسن ملکی میلانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (139.79 K)

7 آفات چای در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
خلیل منش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (283.78 K)

8 امکان استفاده از گیاهان دارویی ایران در مبارزه با نماتودهای پارازیت گیاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیروس ابیوردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (45.65 K)

9 بررسی بیواکولوژی کنه پارازیت حشرات چوبخوار درختان میوه در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامرضا رجبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (135.67 K)

10 بررسی پروانه Lemantria dispa L معروف به syn=porthria dispar ابریشم باف ناجور و علل عدم طغیان آن در جنگلهای شمال
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
منصور عبائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (117.83 K)

11 بررسی درباره اثر حشره کش سبز پاریس و نفت گاز روی لارو پشه های آنوفلینی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نصرت اله عشقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (169.07 K)

12 بررسی رجحان و تخمریزی سوسک های callosobruchus maculatus در ارقام مختلف حبوبات و روشهای مبارزه با انها
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
کریم کمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (317.69 K)

13 بررسی علل طغیان کلاهو و پیش بینی ان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدباقر شاهرخی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.84 K)

14 بررسی مسئله کولکس شهر تهران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
جمشید گلستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (149.18 K)

15 بررسی مقاومت نسبی ارقام مختلف حبوبات نسبت به نماتد مولد غده meloidogyne sp و آزمایش چند سم نماتد کش بمنظور مبارزه با انها
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامرضا رسولیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (143.73 K)

16 بیماری ویروسی پیچیدگی برگ نخودفرنگی در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
والتر کایزر؛ داریوش دانش؛ محمود اخوت؛ غلامحسین مصاحبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (376.91 K)

17 بیماری ویروسی نقش حلقوی مرکبات
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
خلیل دهیار؛ محمد حبشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.26 K)

18 بیولوژی سس و بررسی طرق مبارزه با ان در مزارع یونجه
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی مظاهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.28 K)

19 پارامترهای اقلیمی و کاربرد آنها در گیاهپزشکی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی خلیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (523.04 K)

20 پیدایش بیماری باکتریائی لکه زاویه ای کدوئیان در فارس
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ضیاء الدین بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (43.24 K)

21 پراکندگی و بیولوژی زنبور عسل کوچولو و اولین توجیه درباره مهاجرت آنها
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیاوش تیرگری؛ هبت اله پلوس؛ هوشنگ فروغی؛ فخرالدین فخرائی؛ محمدعلی نبوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (120.29 K)

22 پروانه جدید چوبخوار پسته
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
منوچهر جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (199.65 K)

23 پرورش ملکه زنبور عسل Apis mellifera L در نواحی جنوبی ایران- خوزستان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیاوش تیرگری؛ عزیزاله کمیلی؛ مصطفی عدالت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.36 K)

24 تاثیر انبوهی و مقادیر کم حشره کشهای ددت و دیلدرین روی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین حجت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (111.82 K)

25 تاثیر دزاسپرهای nosema melolonthae در سنین مختلف لاروی melolontha melolontha
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
عزیز خرازی پاکدل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (205.67 K)