عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 143

1 آبخیزداری و نقش آن در ارتقاء بهره وری از منابع آب و خاک (مطالعه موردی: طرح آبخیزداری حوزه آبخیز برغمد شهرستان سبزوار)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
ابوالقاسم دادرسی سبزوار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.92 K)

2 اثرات تغییر کاربری اراضی مرتعی بر تولید رواناب و کیفیت خاک در منطقه دوراهان - چهار محال و بختیاری
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
عباس احمدی ایلخچی؛ محمد علی حاج عباسی؛ احمد جلالیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32.3 K)

3 اثرات سیاست یکپارچه سازی اراضی بر بهره وری عوامل تولید برنج و کارآیی شالیکاران در منطقه حوزه آبریز هراز
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
حمید امیرنژاد؛ امیرحسین چیذری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (64.12 K)

4 اثر دخالت های دولت بر انگیزه اقتصادی تولید برنج در ایران (مطالعه موردی استان های گیلان و مازندران)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
جعفر عزیزی؛ منصور زیبایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (762.58 K)

5 ارتباط کارایی مقیاس و بازده نسبت به مقیاس
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
محمد بخشوده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (348.56 K)

6 ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی تسهیلات بانکی تبصره ای اعطائی به صنایع روستایی در استان اصفهان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
محمود سیف الهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.97 K)

7 ارزیابی اثرات سیاست های توسعه پایدار در کشاورزی: با تاکید بر سیاست های کاهش مصرف سموم شیمیایی در تولید برنج
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
محمد خالدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.08 K)

8 ارزیابی اقتصادی اعتبارات تکلیفی در مرغداری های گوشتی استان خراسان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
فاطمه پاسبان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1018.18 K)

9 ارزیابی تناسب اقتصادی، ابزاری برای مدیریت پایدار اراضی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
رضا سکوتی اسکوئی؛ نادر قائمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (15.92 K)

10 ارزیابی جایگاه سیل در منابع آب کشور
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
علی اصغر تقوایی ابریشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (15.2 K)

11 ارزیابی سیاست های کلان اقتصادی دولت طی برنامه دوم توسعه در راستای حفظ و احیاء مراتع استان کردستان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
صادق خلیلیان -؛ پیمان اسراری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (82.19 K)

12 استفاده از آمار و اطلاعات و بکارگیری نرم افزارهای کاربردی و طراحی شده در ارتقاء کیفیت، سرعت و بهبود تصمیمات مدیریتی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
سید محسن سید معلمی؛ سید نجم الدین هاشمی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.81 K)

13 استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای در تعیین الگوی بهینه کشاورزان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
جواد ترکمانی؛ عباس عبد شاهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (22.57 K)

14 استفاده از مدل برنامه ریزی چند معیاری توام با ریسک 4 (MCDM) در طراحی الگوی بهینه زارعین مطالعه موردی در استان فارس
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
هادی محمدی؛ جواد ترکمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.18 K)

15 افزایش بهره وری از نیروی انسانی شاغل در واحدهای پرورش گاو شیری
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (50.22 K)

16 اقتصاد تولید عسل در آذربایجان شرقی با تاکید بر تخصیص بهینه نهادهای تولید
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
سحر سلطانی؛ مبارکه نودهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (13.14 K)

17 اقتصاد کشاورزی یا اقتصاد کشاورزان؟ و بحران مقبولیت کشاورزی سنتی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
بهزاد نور علیشاهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23 K)

18 امنیت غذایی و کشاورزی پایدار (با نگاهی به ایران)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
علی بخشی؛ امیرحسین چیذری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.96 K)

19 انحراف نرخ واقعی ارز از مقدار تعادلی و صادرات بخش کشاورزی: مورد ایران (1375-1350)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
محمدعلی قطمیری؛ افشین خاوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (886.57 K)

20 اندازه بهینه واحد زراعی در استان خراسان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
مصطفی عمادزاده؛ حمیدرضا خواجه ترشیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (58.9 K)

21 اندازه گیری بهره وری آب در تولید پسته (مطالعه موردی شهرستان اردکان)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
احمد فتاحی اردکانی؛ محمد حسین حکیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (20.94 K)

22 اندازه گیری مزیت نسبی فعالیت های باغبانی: هزینه های منابع داخلی و نسبت هزینه - منفعت اجتماعی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
علی محمد جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (935.51 K)

23 اهمیت اقتصادی، صادراتی گیاهان داروئی و محصولات فرعی مراتع استان خراسان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
محمدعلی عسگرزاده؛ براتعلی غلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (22.31 K)

24 اهمیت بررسی راه های شناسایی و اندازه گیری باقیمانده سموم ارگانوفسفره در میوه ها و سبزی ها از نقطه نظر اقتصاد محصولات کشاورزی و بهداشت مواد غذایی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
فریده طباطبایی یزدی؛ فروزان طباطبایی یزدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (16.62 K)

25 اولویت دهی سرمایه در اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (959.86 K)