عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 717

1 Effect of Salinity on Growth and Development of Date Palm
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
Abbas M. Jasim
مشاهده مقاله | اصل مقاله (318.04 K)

2 Full control of greenhouse crop production based on physiological knowledge
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
Leo F.M. Marcelis
مشاهده مقاله | اصل مقاله (239.77 K)

3 Greenhouse Crop Production, Advantages and Potentials
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
M. Delshad
مشاهده مقاله | اصل مقاله (259.54 K)

4 Potentials and Prospective of Investment in Fruit and Nut Crops Industry
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
K. Vahdati
مشاهده مقاله | اصل مقاله (262.78 K)

5 raining Future Horticulturists; and an Example for a Leading National Program on Efficient and Modern Apple Production in the US
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
Esmaeil Essie Fallahi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (370.52 K)

6 Sustainable Fruit Orchard Management
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
Cristos Xiloyannis
مشاهده مقاله | اصل مقاله (193.95 K)

7 Training Future Horticulturists; and an Example for a Leading National Program on Efficient and Modern Apple Production in the US
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
Esmaeil Essie Fallahi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (370.52 K)

8 اثر 24 -اپی براسینواستروئید برعملکرد و ویژگی‌های آنتی اکسیدانی انگور رقم بیدانه سفید
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
پرستو قربانی؛ سعید عشقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (114.91 K)

9 اثرات تیمار بلند مدت پوتریسین، اسپرمین و اسپرمیدین بر طول عمر گل های شاخه بریده رز رقم grand prix
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
فریبا فرمانی؛ الهام دانائی؛ محمد فرجادی شکیب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (117.33 K)

10 اثرات تیمار کوتاه مدت پلی آمین ها بر برخی ویژگی های کمی، کیفی و طول عمر گل های شاخه بریده رز رقم grand prix
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
زهره رزم آور؛ محمد فرجادی شکیب؛ الهام دانائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (98.53 K)

11 اثرات تیمارهای آب گرم و هوای گرم بر روی کیفیت پس از برداشت میوه ی کامکوات در سردخانه
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
پویا جلالی؛ مجید راحمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (109.58 K)

12 اثرات تنش خشکی در مرحله نونهالی گردوی ایرانی (Juglans regia) و گردوی سیاه شرقی (Juglans nigra) بر فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
پریسا پروین؛ حبیب حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (134.76 K)

13 اثرات غلظت هورمون IBA، نوع قلمه ومحیط ریشه زایی بر ریشه زایی قلمه های خشبی ارقام محلی فندق
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
محمد رضا نجاتی؛ وحید عبدوسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (130.42 K)

14 اثرات کودهای آهن، غلظت آهن و زمان کاربرد بر محتوای آهن گیاه توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch.) رقم کاماروزا
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
زهرا بابایی؛ مختار حیدری؛ محمدرضا صالحی سلمی؛ حبیب اله نادیان؛ خلیل عالمی سعید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (121.67 K)

15 اثرات متیل جاسمونات و پلی آمین ها بر علایم سرمازدگی میوه های پرتقال (Citrus sinensis) در انبار سرد
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
راضیه خواجه یار؛ مجید راحمی؛ اسماعیل فلاحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (114.58 K)

16 اثرات محلولپاشی کلسیم در هنگام تورم جوانه ها بر روی خصوصیات میوه پسته
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
الهام ابراهیم پور؛ وحید عبدوسی؛ آرزو نادری؛ سمانه نعمت اله ثانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (158.3 K)

17 اثرات محلولپاشی کلسیم در هنگام تورم جوانه ها بر روی غلظت عناصر غذایی برگ پسته
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
الهام ابراهیم پور؛ آرزو نادری؛ سمانه نعمت اله ثانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (144.88 K)

18 اثر اسانس گیاه دارویی مفراح بر حفظ کیفیت میوه پرتقال رقم مورو و کنترل کپک آبی در طول دوره انبارداری
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
نورالله موسی کرباسی؛ محمد سیاری؛ سهیلا میرزایی؛ علی عزیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (339.96 K)

19 اثر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات اکوفیزیولوژیکی درخت پسته (رقم اوحدی) در شرایط تنش خشکی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
فردوس رحیمی؛ عبدالرضا سجادی نیا؛ رضا یعقوبی ساردوئیه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (93.26 K)

20 اثر اسید سالیسیلیک بر کاهش پیری گل بریده لیلیوم سبدازل
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
نسرین مجیدیان؛ روح انگیز نادری؛ مجید مجیدیان؛ مصباح بابالار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (161.46 K)

21 اثر اسیدسالیسیلیک بر گل آهار (Zinnia elegans L.) تحت تنش شوری در شرایط هیدروپونیک
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
زینب سلیمانی؛ واحد باقری؛ زینب صادقی؛ حمیدرضا روستا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (131.8 K)

22 اثر اسید هیومیک بر پارامترهای رویشی و نشت یونی گل رز رقم گرند پریکس (Rosa hybrida var Grand prix) با دو روش کاربرد
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
واحد باقری؛ مجید اسمعیلی زاده؛ حمیدرضا کریمی؛ محمد احسان الهیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (126.24 K)

23 اثر اسید هیومیک بر رنگریزه های فتوسنتزی و عملکرد گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
محدثه احمدی؛ پژمان مرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (185.3 K)

24 اثر آسکوربات کلسیم بر سفتی و کیفیت پس از برداشت میوه گوجه فرنگی رقم ریوگرند
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
صدیقه زارع؛ محمد سیاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (145.94 K)

25 اثر آللوپاتیک عصاره الکلی اکالیپتوس ( Eucalyptus camaldulensis ) و کنار (Ziziphus spinachristi) بر جوانه زنی بذرچهار گونه علف هرز
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
الهام هرمزی نژاد؛ سمیه تولیده؛ مریم ذوالفقاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (259.62 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه