عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 690

1 Estimations of hazelnut leaf area with bivariable linear measurements
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
Seyed Abolfazl Hassani؛ Ali Salehi؛ Fatemeh Sadeghian؛ Davood Bakhshi؛ Maryam Keshavarzi؛ Sona Hossainava
مشاهده مقاله | اصل مقاله (494.84 K)

2 Expression analysis of LCY1 gene in Solanum lycopersicum (tomato) in various organs and developmental stages using microarray data sets
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
Zahra Zinati
مشاهده مقاله | اصل مقاله (311.67 K)

3 Group Method of Data Handling-Type Neural Network Prediction of Hazelnut Leaf Area Based On Length and Width of Leaf
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
Seyed Abolfazl Hassani؛ Ali Salehi Sardoei؛ Fatemeh Sadeghian؛ Davood Bakhshi؛ Saeed Fallahi؛ Sona Hossainava
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)

4 Identification of putative genes to manipulate flavors in sweet orange fruit (citrus sinensis)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
Zahra Zinati؛ Kamal Gholami pour fard
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

5 In Silico Functional Analysis of Expansin-Gene Responsible for Fruit Ripening and Softening
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
Hojat Rezaei؛ Ali Salehi Sardoei؛ Mohammad Hassan Bagheri
مشاهده مقاله | اصل مقاله (334.85 K)

6 RNA-Seq ابزاری برای شناسایی ژن های مرتبط با مسیر بیوسنتزی تیمول و کارواکرول در گونه های آویشن
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
ابوذر سورنی؛ سمیرا دهقانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (413.18 K)

7 Some morpho-physiological characteristic of yellow sweet clover in agri-silviculture system
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
Behnaz Saadat؛ Alireza Pirzad؛ Jalal Jalilian
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)

8 The Effect of mechanical Scarification and combination with Gibberelic acid and Potasium nitrate (Kno3) on Germination of Zizyphus Nummularia Seed
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
Kourosh Zandifar؛ Hassanali Naghdi Badi؛ Ali Mehrafarin؛ Majid Ghorbani Nohooji
مشاهده مقاله | اصل مقاله (284.32 K)

9 آیا سطح پلوئیدی و محتوای DNA در ارقام و پایه های مختلف نخل خرما (Phoenix dactylifera) متفاوت است؟
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
سکینه علوی پور جلیعه؛ اسماعیل خالقی؛ نوراله معلمی؛ خسرو مهدی خانلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (598.51 K)

10 اثر 9 نوع قارچ مایکوریزا بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
زهرا خیری؛ محمد مقدم؛ مهدی مرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1022.68 K)

11 اثرات اسید اگزالیک و عصاره الکلی برهموم بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی آریل‌های تازه انار
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
مهدی رحیمی؛ مختار حیدری؛ بابک پاکدامن سردرود؛ محمدرضا صالحی سلمی؛ مصطفی رحمتی جنیدآباد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (579 K)

12 اثرات پس از برداشت تیمار نیتریک اکسید بر فعالیت آنتی اکسیدانی، برخی خواص کیفی عمر انبارمانی میوه پسته تر
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
شهین قیصربیگی؛ سید حسین میردهقان؛ محمود قاسم نژاد؛ فاطمه ناظوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (699.58 K)

13 اثرات پس از برداشت تیمار نیتریک اکسید بر فعالیت آنتی اکسیدانی، برخی خواص کیفی و عمر انبارمانی میوه پسته ی تر
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
شهین قیصربیگی؛ سید حسین میردهقان؛ محمود قاسم نژاد؛ فاطمه ناظوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

14 اثرات تنش خشکی بر ویژگی های رشدی ارقام و ژنوتیپ های مختلف بادام در محیط درون شیشه
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
اصغر صفرزاده؛ علی ایمانی؛ محمدعلی ابراهیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (387.43 K)

15 اثرات تنش شوری بر برخی از ارقام تمشک سیاه خاردار و بی خار
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
مهدی حدادی نژاد؛ عادل کیایی؛ کامران قاسمی؛ حمیدرضا کریمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (427.01 K)

16 اثرات سیلیس و تنش خشکی بر ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم توت فرنگی در کشت هیدروپونیک
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
زبیر مهدوی؛ تیمور جوادی؛ ناصر قادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (447.16 K)

17 اثرات سمیت گاز دی‌اکسید گوگرد بر عملکرد کوانتومی فتوسیستم II در گیاه داودی تحت شدت‌های مختلف نور
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
فرداد دیداران؛ ساسان علی نیایی فرد؛ مصطفی عرب؛ محمود رضا روزبان؛ محبوبه زارع مهرجردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

18 اثرات کاربرد اسید هیومیک به صورت خاکی و محلول پاشی بر خواص کمی زعفران
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
محمد گردکانه؛ احسان امینی؛ معصومه خان احمدی؛ رحمت اله غلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (277.01 K)

19 اثرات کیتوزان غنی شده با اسانس آویشن به همراه بسته بندی فعال بر میزان پراکسید مغزگردو در طول نگهداری در دمای C4
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
رقیه طالبی حبشی؛ شهین زمردی؛ علیرضا طلایی؛ سپیده کلاته جاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (477.46 K)

20 اثرات گرمادهی متناوب بر تغییرات میزان پلی آمین های پوست میوه انار رقم "رباب نیریز" نگهداری شده در انبار سرد
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
لیلا تقی پور؛ مجید راحمی؛ پدرام عصار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.18 MB)

21 اثرات محلول پاشی اسید جیبرلیک و اسید سالیسیلیک بر روی عناصر غذایی میوه انگور رقم فلیم سیدلس
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
زیبا حبیبی دستجرد؛ لطفعلی ناصری؛ جعفر امیری؛ حامد دولتی بانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (491.1 K)

22 اثرات مواد کمک کننده بر میزان استخراج و کیفیت روغن رقم طارم 7
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
حسن نوروزی مقدم؛ اسماعیل خالقی؛ سید محمد حسن مرتضوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (558.12 K)

23 اثرات مواد کمک کننده بر میزان استخراج و کیفیت روغن زیتون رقم طارم 7
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
حسن نوروزی مقدم؛ اسماعیل خالقی؛ محمدحسن مرتضوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (278.88 K)

24 اثرات نور ماورای بنفش و تنش کم آبیاری بر پاسخ های مورفولوژیکی و فیزیولوژبکی گیاه ریحان
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
وحید احمد محمدی؛ حسین زارعی؛ جواد موسوی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (968.16 K)

25 اثرات نور ماورای بنفش و تنش کم آبیاری بر پاسخ های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی
وحید احمد محمدی؛ حسین زراعی؛ سید جواد موسوی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (608.55 K)