عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 509

1 (Satureja hortensis L) پرتو گاما و تأثیر آن بر کلروفیل و کاروتنوئید مرزه تابستانه
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
ندا تاری وردیزاده؛ مهدی محب الدینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1009.31 K)

2 اثر آب فعال شده با پلاسما بر برخی است ویژگی های پس از برداشت پسته تر
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
مهسا رجب صدوقی؛ حسین میردهقان؛ فاطمه ناظوری؛ مهدی شریعت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.4 MB)

3 اثرات بکارگیری محلول پاشی آهن و ورمی کمپوست بر برخی از ویژگی های زراعی گیاه ریحان Ocimum basilicum
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
شیما علایی؛ سارا شریفی؛ صبریه محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (884.49 K)

4 اثرات پایه های مختلف بر شاخص های رشد و عملکرد خیار گلخانه ای رقم "داتیس"
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
رحیم برزگر؛ مریم فرزین فرد؛ اعظم امیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (903.05 K)

5 اثرات ترکیبی بسته بندی با پوشش های پلیمری متفاوت و سینامالدئید بر خصوصیات کیفی و ماندگاری اناردانه رقم رباب نی ریز
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
اعظم رنجبر؛ اصغر رمضانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.48 MB)

6 اثرات تیمار پلاسمای سرد بر فعالیت آنتی اکسیدانی، آنتوسیانین و فلاونوئید پسته تازه رقم احمد آقایی (.Pistacia vera L )در طی انبارمانی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
سمانه ملایی؛ حسین میر دهقان؛ فاطمه ناظوری؛ مهدی شریعت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.39 MB)

7 اثرات تیمارهای پس از برداشت غوطه وری در محلول های اسید سالسیلیک و کیتوسان بر حفظ کیفیت اناردانه های رقم شهوار شیرین
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
پدرام عصار؛ لیلا تقی پور؛ پگاه صیادامین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.32 MB)

8 اثرات تنش خشکی بر خصوصیات روابط آبی سلول بادام در شرایط درون شیشه ای
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
اصغر صفرزاده قویدلان؛ علی ایمانی؛ حامد ترکمن؛ مریم عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (933.41 K)

9 اثرات تنش خشکی روی ویژگی های بیوشیمیایی بادام در شرایط درون شیشه ای
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
اصغر صفرزاده قویدلان؛ علی ایمانی؛ حامد ترکمن؛ مریم عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1020.77 K)

10 اثرات تنش گرمایی تدریجی و ناگهانی بر تبادلات گازی برگ انگور رقم رطبی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
محمدجواد کرمی؛ سعید عشقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

11 اثرات فیزیولوژیکی نیتریک اکسید بر روی گیاه گوجه فرنگی تحت شرایط تنش شوری کلریدسدیم
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
مهری یوسفی؛ وحید نصراله زاده اصل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (873.6 K)

12 اثرات کاربرد اسید سولفوریک در آب آبیاری بر رشد و عملکرد کمی و کیفی درختان پسته
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
جواد حسینی فرد؛ ناصر صداقتی؛ علی اسماعیل پور؛ عصمت اسماعیل زاده؛ محمدرضا نیکویی؛ محمد عبدالهی عزت آبادی؛ ماریه نادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)

13 اثرات کاربرد برگی سیلیکون بر تعدیل تنش خشکی در برخی از واریته های پسته
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
محمودرضا روزبان؛ طاهره یوسفی؛ سعادت ساریخانی؛ ساسان علی نیائی فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

14 اثرات کاربرد سیلیسیوم بر میزان رشد و روابط آبی بادام در شرایط سمیت بور
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
شیما میرزائی؛ سهیل کریمی؛ ساسان علی نیایی فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (914.39 K)

15 اثرات کاربرد سیلیسیوم در تغذیه درختان بادام بر میزان رشد و تحمل تنش خشکی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
سهیل کریمی؛ ساسان علی نیایی فرد؛ شیما میرزائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (867.08 K)

16 اثرات نوع محیط کشت و غلظت های مختلف اسید ایندول بوتیریک و اسید نفتالین استیک بر ریشهزایی توت آمریکایی (Maclura pomifera)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
طیبه هاشمی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ احمد اصغرزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

17 اثر اسپرمیدین بر نسبت گل های دو توده بادنجان
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
مصطفی مبلی؛ بهرام بانی نسب؛ مریم سرلک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (673.33 K)

18 اثر اسید آسکوربیک بر ویژگی های مورفولوژی و بیوشیمیایی نشاء فلفل تحت تنش شوری
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
سپیده پارساجو؛ فرشاد دشتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (752.03 K)

19 اثر اسیدهای آلی بر ویژگی های رویشی گیاه منداب در آبیاری با آب شور
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
مریم محمدی؛ محمد حشمتی رفسنجانی؛ امان الله جوانشاه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (971.72 K)

20 اثر اسید هیومیک، اسید فولویک و عصاره جلبک دریایی بر تحمل به شوری گل همیشه بهار
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
حکیمه بیگدلو؛ مسعود ارغوانی؛ اکبر حسنی؛ عزیزاله خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

21 اثر اسید هیومیک بر رشد و نمو توت فرنگی رقم محلی در بسترهای مختلف کاشت
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
بهزاد کاویانی؛ داود هاشم آبادی؛ مرضیه ربیعی؛ ژاله عاشق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (773.76 K)

22 اثر آللوپاتی بقایای کورم زعفران بر رشد گیاه کاهو
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
مهدیه خیرآبادی؛ مجید عزیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.18 MB)

23 اثر انجماد و خشک کردن بر روی خاصیت آنتی اکسیدانی میوه ذغال اخته (Cornus mas L) یا دو روش استخراج مسراسیون و اولتراسونیک
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
مرضیه باباش پوراصل؛ مرضیه پیریایی؛ میرمهدی ابوالقاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)

24 اثر ایندول بوتیریک اسید و نفتالین استیک اسید بر ریشه زایی قلمه ی زیتون رقم ماری
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
بهزاد کاویانی؛ مرضیه ربیعی؛ اصغر حسن خواه؛ علیرضا اسلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (754.92 K)

25 اثر باکتری Bacillus megaterium برافزایش تحمل به تنش کم آبی رز مینیاتوری.Rosa Rehd chinensis Jack. var. minima
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
زهرا شهبانی؛ احمد ولی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)