عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 814

1 اثر IBA و H2O2 بر ریشه زایی قلمه زیتون
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
الهام اصل مشتاقی؛ علیرضا شهسوار؛ محمدرضا تسلیم پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (229.92 K)

2 اثر PH محیط برسرعت و درص جوانه زنی بذور گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
الهام فاریابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.36 MB)

3 اثر اتانول و اسید جیبرلیک بر دوام عمر و کیفیت گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida c.v. Napoli)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
راحله عدالتی مرفه؛ مصطفی عرب؛ روح انگیز نادری؛ محمودرضا روزبان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (5.23 MB)

4 اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری و کیفیت مغز گردو
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
روزیتا باستانی؛ مجید راحمی؛ محمدجمال سحرخیز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (5.25 MB)

5 اثرات تیمار جیبرلیک اسید بر خصوصیات میوه انگور یاقوتی در شرایط دیم
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
محمدجواد کرمی؛ سعید عشقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.1 MB)

6 اثرات تنش رطوبتی بر عملکرد کمی و کیفی خرمای شاهانی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
حمید رستگار؛ حمید زرگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (346.44 K)

7 اثرات تنظیم کننده های رشد بر روند تغییرات رشد میوه خرمای رقم استعمران (سایر) در اهواز
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
منصور جلالی؛ نوراله معلمی؛ محمدحسن مرتضوی؛ عزیز تراهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (441.09 K)

8 اثرات روشهای کیورینگ بر صفات انباری ارقام پیاز ایرانی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
محسن خدادادی؛ صغری معدنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (5.24 MB)

9 اثرات فیزیولوژیک پرتوهای فرابنفش A و C روی خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های گیاهان دارویی مریم گلی کبیر (Salvia sclarea ) و کنگر فرنگی (Cynara scolymus)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
مجید اسدی سامانی؛ سیاوش حسینی سرقین؛ لطیفه پوراکبر؛ نفیسه عظیمی؛ شبنم تقی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.37 MB)

10 اثرات کاربرد اسیدهومیک بر رشد نهال پسته
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
فرخ میرحسینی؛ جواد حسینی فر؛ حسین شیرانی؛ حسین رضایی تاج آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.09 MB)

11 اثرات نانوذرات نقره، تیوسولفات نقره، هیدروکسی کوئینولین و برخی ترکیبات طبیعی بر عمر کلجای رز
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
عطیه اورعی؛ مهناز کیانی؛ ابراهیم گنجی مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (5.23 MB)

12 اثرات نفتالین اسید استیک و کینتین بر تولید سوخچه دو توده محلی لاله واژگون (Fritillaria imperialis L)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
محمد کارگر؛ علیرضا مطلبی آذر؛ سعداله علیزاده؛ رحیم امیری خواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (271.89 K)

13 اثر اسانس میخک بر برخی ویژگی های کیفی و کنترل پوسیدگی کپک خاکستری توت فرنگی طی انبارداری
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
منصور غلامی؛ زهرا وصال طلب؛ دوستمراد ظفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (5.22 MB)

14 اثر اسپرمیدین و اکسین بر ریشه زایی شاخساره های درون شیشه ای انار رقم ’رباب‘
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
علی بیابانی گلوزان؛ اختر شکافنده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (313.31 K)

15 اثر استرپتومایسس و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر عملکرد و اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) در شریط مزرعه
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
یدالله دالوند؛ اکرم صادقی؛ غلامرضا اسدی؛ ابراهیم کریمی؛ قاسمعلی اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.36 MB)

16 اثر اسید ان فنیل فتالامیک (سینرژیست اکسین) روی تشکیل میوه و پارامترهی کیفی حبه های انگور
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
ضیا نصرتی؛ مهدی حدادی نژاد؛ الله داد سلیم پور؛ رقیه جوانپور هروی؛ میثم نژاد صاحبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.12 MB)

17 اثر اسیدسالیسیلیک بر پارامترهای رشد و مقاومت به سرما در جعفری آفریقایی( Tageta erecta)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
محمد بیدشکی؛ محمدجواد آروین؛ ابومسلم بیدشکی؛ بتول کرامت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (287.07 K)

18 اثر اسید سالیسیلیک بر رشد رویشی، کلروفیل فلور سانس و شاخص SPAD در گلایول
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
میثم منظری توکلی؛ حمیدرضا کریمی؛ حمیدرضا روستا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (254.39 K)

19 اثر اسید سالیسیلیک بر مقاومت به شوری گیاه کاهو ( .Lactuca sativa L)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
مریم محمدی؛ زهرا خزائی؛ محمد سیاری؛ مهدی صیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (268.42 K)

20 اثر اسید سالیسیلیک، متیل جاسمونات و اسانس های گیاهی بر کیفیت و عمر گل جایی گل بریده ژربرا (Gerbera) jamesonii رقم ساوه
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
مریم هاشمی؛ سیدحسین میردهقان؛ همایون فرهمند؛ حسین دشتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (5.24 MB)

21 اثر آفتاب دهی خاک و کود دامی بر جمعیت کنه Rhizoglyphus robini و عملکرد گل زعفران
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
حسن رحیمی؛ احسان ترابی؛ حسین رحیمی؛ مهدی عراقی؛ محمد دادمند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.36 MB)

22 اثر الگوی کاشت ردیفی و فاصله کاشت بر گلدهی و کیفیت گل شاخه بریده گلایول
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
محمد حسین دانشور؛ مختار حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (251.62 K)

23 اثر آللوپاتیک گیاه دارویی بذر البنج شیرازی (Hyocyamus tenuicaulis) بر جوانه زنی و رشد چهارگونه گیاهی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
محمدجمال سحرخیز؛ محمد مریخی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.36 MB)

24 اثر آمیخته های گلدانی مختلف بر رشد و نمو spathiphyllum (Spathiphyllum wallisii)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
فاطمه کاکوئی؛ حسن صالحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (276.85 K)

25 اثر آمینولوولونیک اسید بر مقاومت به خشکی گیاه گشنیز (.Corianderum sativum L)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
فردین قنبری؛ مهدی صیدی؛ علی اشرف امیری نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (276.24 K)