عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 726

1 اثر 2,4-D و سولفات پتاسیم بر کیفیت و کمیت پرتقال ناول
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
سارا یاوری؛ روح اله جهانبین؛ عنایت الله تفضلی؛ سعید عشقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (11.67 K)

2 اثر KIN و IBA روی ازدیاد درون شیشه ای ژربرا رقم جیمی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
ناصر عسکری رابری؛ رضا فتوحی قزوینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (11.9 K)

3 اثر آبیاری متناوب و استفاده بهینه از خاکپوش آلی بر کیفیت کلم رقم (پی اس وی وان) PSB
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
مهشید فحرایی لاهیجی؛ اردشیر رحیمی میدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.03 K)

4 اثرات پتاسیم بر روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گوجه فرنگی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
علیرضا سبحانی؛ حمیدرضا ذبیحی؛ رضا طاهر پور کلانتر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.51 K)

5 اثرات پتاسیم روی مقاومت به شوری نهال های پسته
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
مجید فکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (11.4 K)

6 اثرات پرایمینگ بذر با پلی اتیلن گلیکول و فسفات دی هیدروژن پتاسیم بر جوانه زنی دو رقم پیاز
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
علی حقیری؛ عبدالکریم کاشی؛ ذبیح اله زمانی؛ محمود لطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (14.19 K)

7 اثرات تاریخ کشت بر خواص کمی و کیفی ارقام برتر هویج فرنگی در استان بوشهر
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
نرجس کازرانی؛ رحیم خادمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (24.33 K)

8 اثرات تراکم گیاه گلایول در الگوی کاشت مربع و مثلث بر رشد و خصوصیات گل بریدنی آن در شرایط آب و هوایی ملاثانی (خوزستانی)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
محمدحسین دانشور؛ مختار حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (14.53 K)

9 اثرات تیمارهای مختلف خراش دهی بر شاخص های جوانه زنی بذور مشعل جنگل و فلوس
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
اسماعیل خالقی؛ نوراله معلمی؛ میثم نژاد صاحبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (27.98 K)

10 اثرات تنش خشکی و سایکوسل بر رشد نهال های دو رقم زیتون روغنی و شنگه
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
حمیدرضا معماری؛ علی اکبر کامکار حقیقی؛ عنایت اله تفضلی؛ ابوالقاسم حسن پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.03 K)

11 اثرات چند نوع ماده شیمیایی ضد تنش بر میزان تحمل شوری در زیتون
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
ساسان علی نیایی فرد؛ سید جلال طباطبایی؛ جعفر حاجیلو؛ محمد بایبوردی؛ نادر چاپارزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.36 K)

12 اثرات دما و تیمارهای مختلف شیمیایی در افزایش طول عمر گل های بریدنی سوسن
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
مهناز کریمی؛ معظم حسن پور اصیل؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ سهیلا طالش ساسانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.83 K)

13 اثرات رژیم های مختلف آبیاری روی عملکرد و بهره وری مصرف آب در پایه های مختلف رویشی سیب
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
امیر نورجو؛ قاسم حسنی؛ مهرداد نورجو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.14 K)

14 اثرات سطوح مختلف آبیاری و اجزاء عملکرد ارقام سیب زمینی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
مهرداد یارنیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.18 K)

15 اثرات سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول بر جوانه زنی دانه گرده دو پایه بادام
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
مهدیه غلامی؛ مجید راحمی؛ بهمن خلدبرین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (15.52 K)

16 اثرات سطوح مختلف شوری بر روی جوانه زنی بذر شیرین بیان
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
الهام بلوری مقدم؛ خدایار همتی؛ وحید اکبرپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (13.4 K)

17 اثرات عمق کاشت، کود حیوانی، تغذیه ریزمغذی ها و حذف لایه پوششی پداژه بر کمیت گل بریدنی گلایول
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
محمد حسین دانشور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.73 K)

18 اثرات کاربرد گوگرد و عناصر ریزمغذی بر خصوصیات عملکرد ارقام سیب زمینی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
احمد مرتضوی بک؛ رضا امین پور؛ خدابخش پناهی کرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.87 K)

19 اثرات کلرید سدیم و مواد کند کننده های رشد گیاهی (سایکوسل و یاکلوبوترازول) بر رشد رویشی و تجمع یون ها در دانهال های دو رقم انبه
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
معصومه عباسی؛ عبدالرسول ذاکرین؛ مختار حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (14.57 K)

20 اثرات محلول پاشی اسید جیبرلیک بر کیفیت و کمیت پسته
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
مجید راحمی؛ مهدیه سیاهکوهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (11.75 K)

21 اثرات میزان مصرف ازت و برخی عناصر میکرو (روی و مس) بر قابلیت انبارداری پیاز خوراکی در کشت بهاره
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
محسن خدادادی؛ جلال رستگار؛ سید علی موسوی زاده؛ حیدر نیا منش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.41 K)

22 اثر اتمسفر داده شده بر عمر قفسه ای (Shelf life) دو رقم ریحان سبز و بنفش
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
مهوش زارعی؛ علی اکبر رامین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (13.76 K)

23 اثرات مصرف بهینه کود بر عملکرد و برخی خواص انباری سیب
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
عزیز مجیدی؛ محمد جعفر ملکوتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (11.37 K)

24 اثرات نیترات کلسیم، اسیداسکوربیک، اسیدبوریک و بنزیل آدنین بر عمر پس از برداشت گل بریده زنبق
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
مختار حیدری؛ محمدحسین دانشور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.49 K)

25 اثر آرایش کاشت و مقادیر آب در آبیاری قطره ای بر عملکرد سیب زمینی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
جواد- باغانی؛ سید حسین صدر قایینی؛ امین کانونی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.3 K)