عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 278

1 اثرات صندوق های اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان روستایی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
مستانه خجسته نسب؛ همایون فرهادیان؛ مهسا سعدوندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.2 K)

2 اثربخشی پروژه های کار حین تحصیل مراکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه دانشجویان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
عبداله مخبردزفولی؛ مهرداد تیموری؛ امید جمشیدی؛ جمشید پیشکار؛ شهرام مقدس فریمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.91 K)

3 اثربخشی خدمات اموزشی ترویجی مراکز جهاد کشاورزی استان کردستان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
بهروز توپچی؛ زینب الله مرادی؛ فرهاد خزدوزی؛ جعفر نگهدار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.07 K)

4 ایجاد سایت های الگویی راهکاری برای کنترل سنک کلزا
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.37 K)

5 یادگیری کارافرینانه رویکردی نوین در توانمندسازی جوامع روستایی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
تهمینه احسانی فر؛ پریسا مرادیان؛ محمدرسول الماسی فرد؛ مهنا شاهمرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.36 K)

6 ارایه الگوی مشارکت عمومی-خصوصی برای هدایت و حمایت از کارافرینی اجتماع محور در نواحی روستایی و عشایری
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
حجت ورمزیاری؛ محسن بابایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.12 K)

7 ارائه چارچوبی جهت توسعه بوم گردی روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه با بکارگیری تئوری داده بنیاد
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
حشمت مرادی؛ علیرضا پورسعید؛ مرجان واحدی؛ محمدباقر ارایش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.24 K)

8 ارائه رویکردی به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه کارافرینی و پایدار سازی شرکت های تعاونی استان خراسان جنوبی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
ریحانه ریاحی؛ محمدابراهیم مصطفایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (22.29 K)

9 ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه پایدار محیط زیست
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
غلامحسین مرادی؛ فرناز دهقان بنادکوکی؛ الهام اپراجونقانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (17.62 K)

10 ارزیابی اسیب پذیری اجتماعی کشاورزان ذرت کار شهرستان کرمانشاه نسبت به وقوع خشکسالی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
ساسان نادری؛ رضوان قنبری موحد؛ سعید غلامرضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (22.24 K)

11 ارزیابی استراتژیک ظرفیت های توسعه گردشگری در روستاهای هدف (مورد مطالعه:روستای بندر رستمی)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
اسماعیل عباسی؛ هانا اعتمادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.14 K)

12 ارزیابی پیامدهای اجتماعی مجموعه چهار باغ دشت نیکان و نقش ان در توسعه روستای خانلق شهرستان ری
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
مقصود شاهی؛ محمد بادسار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.78 K)

13 ارزیابی تاثیر استفاده اموزشی از شبکه های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان در نظام اموزش عالی کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
سید ابوالقاسم بر ابادی؛ علی شمس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.78 K)

14 ارزیابی دانش باغداران شهرستان رودبار در مقابله با افت مگس میوه زیتون
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
پریسا محمدپور؛ محمدعلی داداشی؛ محمدسعید قند اموز؛ مهدی عبادت طلب؛ علی اصغر داداش پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (22.1 K)

15 ارزیابی سریع سطح بهداشت دامداری های پهنه های کشاورزی شهرستان هریس با بهره گیری از مروجین پهنه بندی به روش چک لیست و ارائه محتوای ترویجی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
حمید حسینی؛ نادیا عبدالهی؛ امیرعلی وظیفه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.96 K)

16 ارزیابی سطح دانش و اگاهی جوامع محلی جهت حفاظت گونه های حیات وحش در منطقه حفاظت شده اشترانکوه لرستان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
معصومه احمدی پری؛ مرتضی قبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.49 K)

17 ارزیابی شاخص های توسعه پایدار کشاورزی بر اساس الگوی DPSIR در استان اصفهان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
مدینه خسروجردی؛ حمید رستگاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (20.56 K)

18 ارزیابی ظرفیت های گردشگری روستایی در توسعه روستایی با بهره گیری از مدل تلفیقی AHP-WOT(مورد مطالعه:روستای درودزن شهرستان مرودشت)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
مهدی نوری پور؛ مدینه خسروجردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.44 K)

19 ارزیابی کاربرد شاخص های فرهنگ و مدیریت جهادی در فرایند توسعه منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
مهرداد تیموری؛ سید داود حاجی میررحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.46 K)

20 ارزیابی مدیریت استراتژیک گونه های حیات وحش با رویکرد کاهش تعارضات انسان و حیات وحش
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
معصومه احمدی پری؛ احمدرضا یاوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.09 K)

21 ارزیابی مولفه های کیفیت زندگی جوانان روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ملایر)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (14.78 K)

22 ارزیابی نحوه عملکرد و اولویت بندی وظایف دهیاران در توسعه روستایی(مورد مطالعه:روستاهای شهرستان بویین میاندشت)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
منصور بهارلو؛ مصطفی کرباسیون؛ مهدی کرمی دهکردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (22.43 K)

23 ارزیابی و تحلیل موفقیت شرکت های تعاونی تولید روستایی استان گلستان در تحقق کشاورزی پایدار
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
امیر احمدپور؛ فخرالدین عرب؛ علی احمدی فیروزجانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (22.23 K)

24 ارزشیابی دوره های اموزش پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی (مورد مطالعه:مرکز اموزش عالی امام خمینی)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
علیرضا سجادپور؛ اکبر خیابانی؛ محمد حیدرزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.57 K)

25 اسیب شناسی وضعیت موجود در نظام نوین ترویج کشاورزی با محوریت محققین معین در استان اذربایجان غربی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
اسماعیل علیزاده؛ ایدا حدادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.21 K)