عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
اطلاعات دوره
عنوان دوره پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری پنجم
موضوع حشره شناسی،حشره شناسی پزشکی و دامپزشکی، بیماریهای گیاهی و علف های هرز، آفت کشها و مسائل حفاظت محیط زیست، بررسی های اکولوژیک و مبارزه بیولوژیک و مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی
برگزار کننده گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه آذرابادگان
محل برگزاری دانشگاه آذرابادگان
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1353
معرفی
تعداد مقالات: 93

1 اثرات ثانوی قارچکشها روی جمعیت کنه های گیاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ج شروفت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (444.42 K)

2 اثر ضد عفونی بذر در مبارزه با بیماری پوسیدگی طوقه آفتابگردان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عباس شریفی تهرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (316.56 K)

3 اثر نورماه در پرواز و تخم گذاری پروانه کرم ساقه خوار ذرت
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسن علومی صادقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (285.85 K)

4 اثر و اهمیت حشره کشها در محیط زیست
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین سپاسگزاریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (518.74 K)

5 استفاده از رادیو ایزوتوپها در تعیین اثر سموم سیستمیک روی شته ها
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ایرج جوادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (404.75 K)

6 استفاده از قارچ puccinia chondrillina در مورد مبارزه بیولوژیکی علیه علف هرز chondrilla juncea
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سراج حسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (285.59 K)

7 اصول تنظیم جمعیت آفات
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
لاکمن لاکمن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (196.7 K)

8 آفت برگخوار بلوط leucoma wiltashirei collen در جنگلهای استان فارس
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بیژن خیال؛ ابراهیم عادلی؛ فریدون افشارپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.54 K)

9 آلودگی آبها به آفت کشها خطری برای بشر
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
شوربل شوربل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (400.46 K)

10 اهمیت تحقیقات اکولوژیک روی عوامل بیماریزائی که در مبارزه بیولوژی حشرات کاربرد عملی دارند
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ج ریمودیر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (205.43 K)

11 باقیمانده چند حشره کش در لاشه حیوانات بزرگ در زراعت کلزا
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
احمد راثی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (303.48 K)

12 بررسی RNA های موجود در ویروس نقش حلقوی توتون
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدعلی رضائیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (279.58 K)

13 بررسی اثر Bacillus thuringiensis روی کرم ساقه خوار برنج
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عزیز خرازی پاکدل؛ صمد وجدانی؛ حسن علومی صادقی؛ علی اصغر پورمیرزا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (422.33 K)

14 بررسی اثر پرتو گاما (کبالت 60) روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
افرا شکوهیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (257.29 K)

15 بررسی اثر فستوکسین روی قوه رویشی بذر پنبه
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جهانگیر علیزاده؛ عظیم زمردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (276.96 K)

16 بررسی اثر فستوکسین و متیل بروماید روی حشرات انباری
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جهانگیر علیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (278.25 K)

17 بررسی اثر ماده شیمیایی du-ter روی لارو پروانه کارادرینا
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامرضا رسولیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (283.18 K)

18 بررسی آزمایشگاهی-گلخانه ای و صحرائی در زمینه مبارزه با گل جالیز OROBANCHE AEGYPTIOA در زراعت گوجه فرنگی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ف بیشف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (314.59 K)

19 بررسی امکان مبارزه تلفیقی با کارادرینا در مزارع چغندرقند
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (300.24 K)

20 بررسی انتقال فوزاریوم از طریق بذر در گوجه فرنگی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسن زهسازیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (364.2 K)

21 بررسی باقیمانده سم سوپر اسید روی سیب شمیرانی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدجواد مراد اسحاقی؛ خلیل طالبی جهرمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (308.03 K)

22 بررسی بیماری بلاست برنج و اختصاصات مرفولوژیک و فیزیولوژیک سویه های مختلف قارچ مولد آن در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جواد فاطمی؛ حشمت اله رحیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (289.37 K)

23 بررسی بیماری بوته میری باقلا در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسن رضا اعتباریان؛ فریور اسکندری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (275.49 K)

24 بررسی بیماری بوته میری فلفل
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جعفر ارشاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (325.42 K)

25 بررسی بیماریهای کرم سفید ریشه polyphylla olivieri cast در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عزیز خرازی پاکدل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (309.11 K)