عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
اطلاعات دوره
عنوان دوره هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری هجدهم
موضوع آفات، بیماریهای گیاهی، علف های هرز
برگزار کننده انجمن حشره شناسی ایران، انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران، انجمن علوم علف های هرز ایران، دانشگاه بوعلی سینا همدان
محل برگزاری دانشگاه بوعلی سینا همدان
مدیر اجرایی دکتر جعفر ارشاد
دبیر علمی دکتر دوستمراد ظفری
سال برگزاری 1387
معرفی
تعداد مقالات: 1,316

1 Batkoa apiculata گونه ای جدید از قارچ های Entomophthorales برای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهران غزوی؛ سیما زنگنه؛ نایجل هیول جونز؛ رسول زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.93 K)

2 Brevilegnia bispora قارچی جدید برای فلور قارچهای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سمیرا شعبانی روشن؛ معصومه صفدری خسرقی؛ زهرا ده بوید؛ محمدعلی تاجیک قنبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.61 K)

3 Dickeya dieffenbachiae و Pectobacterium carotovorum subsp. odoriferium به عنوان عوامل مولد پوسیدگی ساقه موز در مازندران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
المیرا خادملو؛ علی برزگر؛ حشمت اله رحیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.21 K)

4 (Eurytomidae(Hym:chalcidoidea یک خانواده ی منوفیلتیک نیست
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسینعلی لطفعلی زاده؛ ژرارد دلوار؛ ژان ایوراسپلوس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.81 K)

5 (Eurytomidae(Hym:chalcidoidea مقایسه نتایج مطالعه مورفولوژیک و مولکولی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسینعلی لطفعلیزاداه؛ ژرارد دلوار؛ ژان ایوراسپلوس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.91 K)

6 Fusarium oxysporum f. sp. opuntiarum عامل پوسیدگی قاعده ی کاکتوس در استان فارس
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بنفشه صفایی فراهانی؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا؛ محمد زکی عقل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (41.8 K)

7 Geolegnia inflata کپک آبزی جدید برای فلور قارچهای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
زهرا ده بوید؛ معصومه صفدری خسرقی؛ سمانه شعبانی؛ محمدعلی تاجیک قنبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (24.95 K)

8 Isoachlya unispora گونه جدید برای فلور قارچهای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
معصومه صفدری خسرقی؛ محمد محمدی پور؛ محمدعلی تاجیک قنبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (27.5 K)

9 Melampsora sp عامل ایجاد شانکر روی درختان بید در استان آذربایجان شرقی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محسن دامادی؛ ج.آ. اسمیت؛ مهرداد عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (37.47 K)

10 Natural occurrence of Cucumber mosaic virus Subgroup II Infecting Daucus carota in India
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Qamar abbas Naqvi؛ Bushra Afreen؛ Akil Ahmad Khan؛ Abid Rafiq
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.31 K)

11 Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی پیاز و ساقه گلایول در محصولات
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
میثم تقی نسب؛ المیرا خادملو؛ حشمت اله رحیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32 K)

12 اتیولوژی، پراکنش و اهمیت بوته میری گلرنگ در مناطق مهم کشت آن
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
همایون افشاری آزاد؛ منصوره میرابوالفتحی؛ شعبان شفیع زاده؛ حسن یونسی؛ سارا علیپور؛ عباسعلی روانلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (55.7 K)

13 اتیولوژی، پراکنش و اهمیت پوسیدگی های ریشه گلرنگدر استان کرمانشاه
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسن یونسی؛ همایون افشاری آزاد؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ داریوش صفایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32.48 K)

14 اتیولوژی، پراکنش و میزان خسارت بوته میری گلرنگ در استان اصفهان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
شعبان شفیع زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.86 K)

15 اتیولوژی عوامل بوته میری ناشی از شبه قارچ های اامیست روی گیاهان گلخانه ای در استان های اصفهان و یزد
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
آزاده شریفی زارچی؛ بهرام شریف نبی؛ شعبان شفیع زاده؛ علیرضا اسمعیل زاده حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (38.69 K)

16 اثرات جانبی سه کنه کش روی کنه شکارگر acari:phytoeiidae)phytoseius plumifer)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
احمد ندیمی؛ کریم کمالی؛ مسعود اربابی؛ فاطمه عبدلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.05 K)

17 اثرات حرارت درمانی و پرتو ماورا بنفش بر کاهش پوسیدگی و قابلیت نگهداری میوه انار punica granatum L
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامرضا قهرمانی؛ عبدالحسین ابوطالبی؛ عباس میرآب زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.35 K)

18 اثرات حشره کشی اسانش گیاه اویشن شیرازی Zataria multiflora Boiss روی دو گونه آفت انباری
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فهمیه رستگار؛ محمود شجاعی؛ سعید محرمی پور؛ حبیب عباسی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (26.68 K)

19 اثرات دور کنندگی دو گونه از گیاهن دارویی اسطو خودوس و مرزه روی حشرات کامل دو گونه آفت انباری سوسک چهار نقطه ای حبوبات و شپشه آرد
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فائزه میر کاظمی؛ علیرضا بندانی؛ سعید محرمی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.48 K)

20 اثرات ریز کشندگی حشره کشهای پروفنوفوس، تیودیکارب، هگزافلوموران و اسپاینوسد روی زنبور hymenoptera:bracpnidae)Habrobracon hebetor say)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
هوشنگ رفیعی دستجردی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ میرجلیل حجازی؛ مهدی حسن پور؛ موسی صابر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (41.09 K)

21 اثر اسانس آویشن شیرازی در مهار رشد جدایه های Fusarium graminearum و کاهش تولید دی اکسی نیوالنول
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عزیز لاهوجی؛ منصوره میرابوالفتحی؛ روح اله کرمی اسبو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (26.8 K)

22 اثر اسانس روغنی رازیانه (Foeniculum vulgare) شوید (Anethum graviolens) و زیره سبز (Cuminum ciminum) بر جوانه زنی سس
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ولی موسی نژاد؛ بهرام میرشکاری؛ علی نصراله زاده؛ لادن اجلالی؛ مهدی رسائی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.79 K)

23 اثر اعمال تیمار سموم حشره کش پوشش دهنده بذر بر کنترل بیماریهای ویروسی دارای دارای ناقل طبیعی با استفاده از سه رقم گندم نان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ناصر صحراگرد؛ کرامت اله ایزدپناه؛ محمد معصومی؛ قباد بابایی؛ علیرضا افشاریفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (38.9 K)

24 اثر اقلیم در پراکنش گونه های فوزاریوم در مناطق مختلف، از جنوب تا شمال کشور
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین صارمی؛ سیف اله شاهویردی؛ امیرحسین بیگی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.48 K)

25 اثر اندازه گروه و ترکیب کاست ها روی بقا و میزان تغذیه موریانه (microcerotermes diversus silvestri ( isoptera:termitidae در شرایط آزمایشگاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرجان اختلاط؛ بهزاد حبیب پور؛ فرحان کچیلی؛ محمدسعید مصدق
مشاهده مقاله