عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
اطلاعات دوره
عنوان دوره شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری شانزدهم
موضوع آفات، بیماریهای گیاهی، علف های هرز
برگزار کننده انجمن حشره شناسی ایران، انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران، انجمن علوم علف های هرز ایران، دانشگاه تبریز
محل برگزاری دانشگاه تبریز
مدیر اجرایی دکتر عباس شریفی تهرانی
دبیر علمی دکتر غلامرضا نیکنام
سال برگزاری 1383
معرفی
تعداد مقالات: 1,112

1 Chrysopa fromosa brauer بالتوری مزارع گندم در استان گلستان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سعید قدیری راد؛ عرازمحمد سقایی نیا؛ حسین حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (68.72 K)

2 Colletotrichum crassipes عامل آنتراکنوز آووکادو در مازندران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حشمت اله رحیمیان؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ وحید رضائیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (63.69 K)

3 Erynia bulata گزارشی جدید از قارچ های راسته Entomophthorales از ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه؛ مهران غزوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.22 K)

4 Glomus versiforme، یک گونه ی جدید برای میکوفلور ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
خلیل کریمان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ واهه میناسیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (45.05 K)

5 Phtophthora iranica ، عاملی جدید برای خشکیدگی درختان بادام در استان تهران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حمید افضلی؛ حسین خباز جلفایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (53.73 K)

6 Phytophthor cactorum یکی از عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه بادام و زردآلو در استان آذربایجان شرقی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
اکبر دیزجی ایلخچی؛ محمد محمدی پور؛ اعظم شکاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (50.44 K)

7 Trichocladium canadense گونه ای جدید برای فلور قارچی ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدعلی آقاجانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (59.49 K)

8 اتیولوژی بیماری شانکر درختان گردو در استان کرمان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامرضا برادران؛ ابوالقاسم قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (53.92 K)

9 اتیولوژی ریشه سرخی پیاز در استان فارس
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبدالرحمن فصیحیانی؛ پرستو پرگالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (45.93 K)

10 اثرات افزایش اوره در رژیم غذایی کرم ابریشم bombyx mori
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
کیوان اعتباری؛ رحیم عبادی؛ محمد فضیلتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (59.92 K)

11 اثرات آللوپاتیک گونه های مختلف درمنه (Artemisia spp) روی جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بتول صمدانی؛ محمدعلی باغستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (47.87 K)

12 اثرات آنتاگونیستی گونه های مختلف قارچ Cladobotryum در کنترل ریزومورف Armillaria mellea
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا آصف؛ ابراهیم محمدی گل تپه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (56.64 K)

13 اثرات آنتی بیوزیس باکتری های آنتاگونیست سواسازی شده از مزارع برنج استان گیلان روی ( Rhizoctonia solani ) عامل بیماری سوختگی غلاف برگ برنج و تاثیر آنها روی جوانه زنی و بیماری زایی اسکلروت قارچ عامل بیماری
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد کاظم زاده؛ علی روستایی؛ غلام خداکرمیان؛ فریدون پاداشت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (56.84 K)

14 اثرات باکتری های آنتاگونیست علیه عوامل پوسیدگی طوقه و ریشه قارچی درختان توت در شرق استان گیلان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
هادی رهاننده؛ مصطفی نیک نژاد کاظم پور؛ نادر حسن زاده؛ اکبر خداپرست
مشاهده مقاله | اصل مقاله (60.57 K)

15 اثرات تاریخ کشت و تراکم بوته در کنترل بیماری ویروسی کوتولگی زبر ذرت
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد صالحی؛ نغمه نجات؛ افشار استخر؛ کرامت اله ایزدپناه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (43.84 K)

16 اثرات جانبی سه آفت کش روی تخمهای (chrysoperla carnea stephens (neu:chrysopidae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم رضایی؛ خلیل طالبی جهرمی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ حسین حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (45.75 K)

17 اثرات حشره کشهای تنظیم کننده رشد IGRs و فنپروپاترین روی پارامترهای جدول زندگی (Encarsia formoosa (Hymenoptera:aphelinidae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
احمد حیدری؛ سعید محرمی پور؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور؛ علی اصغر پورمیرزا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (65.92 K)

18 اثر آترازین (آلاکلر) بر ذرت و علف های هرز
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد جمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (59 K)

19 اثرات رقابت درون گونه ای بر رشد، تولید مثل و بقای شب پره هندی (plodia interpunctella(hubner در تغذیه از دانه های پسته
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد شجاع الدینی؛ رضا فرشباف پورآباد؛ کریم حداد ایرانی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (68.36 K)

20 اثرات زیادی ویتامین نیاسین در فیزیولوژی کرم ابریشم bombyx mori
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
کیوان اعتباری؛ رحیم عبادی؛ محمد فضیلتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.77 K)

21 اثرات ساقه خواران نیشکر sesamia spp بر عملکرد ارقام نیشکر در جنوب خوزستان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علیرضا عسکریان زاده؛ سعید محرمی پور؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (50.53 K)

22 اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر جمعیت علف های هرز و عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین راسخ؛ جعفر اصغری؛ محمدنقی صفرزاده؛ عادل دباغ محمدی نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (52.69 K)

23 اثر آنتاگونیستی ۴ جدایه Bacillus spp در انهدام و ممانعت از جوانه زنی اسکلروت های عامل کپک سفید ساقه کلزا در اثر Sclerotinia sclerotiorum
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
لیلا اکبری کیارودی؛ مصطفی نیک نژادکاظم پور؛ علی الهی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (37.82 K)

24 اثر بازدارندگی عصاره بریوفیت ها در کنترل قارچ های بیماری زای گیاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سعید شیرزادیان؛ همایون افشاری آزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (52.16 K)

25 اثر تاریخ کاشت در کنترل بیماری پوسیدگی ذغالی، Macrophomina phaseolina ، در هیبرید های تجارتی آفتابگردان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جهانفر دانشیان؛ سیامک رحمانپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (81.86 K)