عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
اطلاعات دوره
عنوان دوره هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری هفتم
موضوع حشره شناسی کشاورزی، عوامل بیماری زا در گیاهان
برگزار کننده انجمن حشره شناسی ایران، انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
محل برگزاری دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
مدیر اجرایی عزیز خرازی پاکدل
دبیر علمی محمد ترابی
سال برگزاری 1362
معرفی
تعداد مقالات: 93

1 Dorylaimoidea و گونه هایی از این بالاخانواده در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
احمد خیری؛ شاپور باروتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (343.74 K)

2 اپیدمیولوژی Polystigma ochraceum عامل لکه آجری برگ بادام و مبارزه با آن در استان فارس
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ضیاالدین بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (299.3 K)

3 اثرات متقابل قارچ همزی ریشه (نوع میکوریز داخلی) و نماتود ریشه مرکبات
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
واهه میناسیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (316.62 K)

4 اثر آلودگی قارچ ریشه Cenococcum graniform بر رشد گیاه Helianthemum chamaecistus
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حمید فهیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (272.1 K)

5 اثر غلظت های مختلف متیل برومید روی گل جالیز و عکس العمل ارقام مختلف کدوئیان به آن در شرایط مزرعه
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ضیاالدین بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (339.25 K)

6 ارزیابی تغییرات تراکم جمعیت سن معمولی گندم Eurygaster integriceps put-(Hemip.Scutelleridae) و برآورد کاربرد سموم مصرفی علیه آن
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (376.95 K)

7 ارزیابی خسارت پروانه کرم ساقه خوار برنج Chilo suppressalis (Walker) (Lep. Pyralidae)در مازندران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسن علومی صادقی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ محمد ابراهیم جعفری؛ فاطمه ملائکه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (461.87 K)

8 ارزشیابی حشره کش پرویوکسور OMS-33 در مبارزه با ناقلین مالاریا در جنوب ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نصرت الله عشقی؛ حسین لدنی؛ منصور معتبر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.91 K)

9 استفاده از ترکیبات سنتتیک برای جوانه زدن بذر گل جالیز در محیط آزمایشگاه
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
میاءالدین رضوی؛ پرویز طاهریان؛ جواد زاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (322.05 K)

10 آلترناریوز کنجد در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
شاهرخ مجیدیه قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (294.01 K)

11 انتخاب ارقام و لاین های گندم مقاوم به زنگهای غلات در چند خزانه زنگ مهم کشور
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی بامدادیان؛ محمد ترابی؛ نوین چهر‍ هومند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (272.1 K)

12 انتشار جغرافیائی، مطالعه بیولوژی و اکولژی ماهی Aphanius dispar (Ruppell) لاروخوار بومی پشه ها در مناطق جنوبی ایران (Cyprinod. Cyrinodonitidae)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
منصور معتبر؛ حسین لدنی؛ عبدالرسول اعتمادفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (326.17 K)

13 آنزیمهای پکتینولیتیک Erwinia chrysanthemi عامل پوسیدگی نرم باکتریائی گیاهان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
اسلام مجیدی هروان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (389.78 K)

14 اهمیت ایجاد ارقام متحمل پنبه در مبارزه با بیماری بوته میری پنبه Verticillium dahliae Kleb
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حمید مشیرآبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (290.04 K)

15 بررسی اثر چند نوع قارچکش روی عامل بوته میری خیار
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ابراهیم بهداد؛ احمد اخیانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (301.89 K)

16 بررسی آزمایشگاهی تهیه HCH و ایزومرگامای آن درایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
خلیل طالبی؛ محمدجواد مراداسحقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (383.64 K)

17 بررسی امکان پیشگیری و معالجه کلروز آهن درختان میوه با خنثی کردن بخشی از آهک خاک بوسیله گوگرد نقلی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمود کلباسی؛ فریدون فیلسوف؛ نصراله منوچهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (368.92 K)

18 بررسی امکان مبارزه تلفیقی با آفات سییب در استان آذربایجان غربی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد مستعان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.19 K)

19 بررسی بیماری پوسیدگی گل آذین خرما Khamedj در خوزستان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا فرخی نژاد؛ واهه میناسیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (376.37 K)

20 بررسی بیواکولوژی سوسک برگخوار غلات Lema melanopus L. (Col. Chrysomelidae) در استان اصفهان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عزیزاله نعیم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (329.99 K)

21 بررسی بیواکولوژی شپشک استرالیائی Icerya purchasi Mask.(Homop., Monophlebidae) در استان فارس
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جلیل خلف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (419.14 K)

22 بررسی بیواکولوژی مگس میوه مدیترانه ای Ceratitis capitata Wied (Dip.Tephritidae)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدابراهیم جعفری؛ عطااله سبزواری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (425.57 K)

23 بررسی بیولژی ملخ بومی Acrotylus insubricus Scop در اطراف کرج
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
پروانه آزمایش فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (318.3 K)

24 بررسی پرواز پروانه کرم ساقه خوار برنج (lep.،pyralidao) (.Chilo suppressalis (wilk در شمال ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسن علومی صادقی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ فاطمه ملائکه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (405.49 K)

25 بررسی پروانه کرم سبز برگخوار برنج Naranga aenescens (Noore) (Lep.Noctuidae) در مازندران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسن علومی صادقی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ محمدابراهیم جعفری؛ فاطمه ملائکه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (372.91 K)