عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
اطلاعات دوره
عنوان دوره پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری پانزدهم
موضوع آفات، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز
برگزار کننده هیئت مدیره انجمن حشره شناسی ایران، هیئت مدیره انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
محل برگزاری دانشگاه رازی کرمانشاه
مدیر اجرایی دکتر غلامرضا رجبی
دبیر علمی دکتر علی اکبر حجت جلالی
سال برگزاری 1381
معرفی
تعداد مقالات: 896

1 amaranthus spp علف هرزی با کنترل دشوار در مصر
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عصمت اله حسن؛ م.م سطور؛ م لاوادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.92 K)

2 Ipm مبتنی بر مشارکت کشاورزان از طریق مدرسه در مزرعه farmer field school
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین حیدری؛ wahyu sutisna
مشاهده مقاله | اصل مقاله (409.95 K)

3 leptotrochila medicaginis گزارشی جدید برای مایکوفلور ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بیتا ناصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (269.85 K)

4 Nattrassia mangiferae عامل سرخشکیدگی و شانکر تنه درختان Ficus religiosa
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا میرزائی؛ حشمت اله رحیمیان؛ جعفر ارشاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (242.2 K)

5 stachybotrys atra var.microspora شبه گونه جدید برای فلور قارچهای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرجان موسوی؛ محمدعلی تاجیک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (222.23 K)

6 آیا رابطه ای بین استرس و طغیان ملخها وجود دارد؟
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سید حسین حجت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (325.74 K)

7 اتیولوژی فیلودیهای گیاهان روغنی در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد صالحی؛ کرامت اله ایزدپناه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (278.45 K)

8 اثرات آللوپاتیکی ۵ رقم برنج ایرانی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های دو علف هرز سوروف و تیرکمان آبی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
یوسف فیلی زاده؛ شبنم تقی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (243.66 K)

9 اثرات بازدارنده پروتئین ( اریزاسیستاتین 1) بر روی قدرت زادآورری و رفتار تغذیه ای سن شکارگر Perillus bioculatus ( Hemiptera: ( Pentatomidae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
احمد عاشوری؛ ندا خرد پیر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (262.13 K)

10 اثرات جانبی کاربرد سم لاروین و بایتان بصورت ضد عفونی بذر بر جوانه زنی و ریشه زایی گیاهچه پنبه
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرتضی عرب سلمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (163.49 K)

11 اثرات زیر کشندگی حشره کشهای فنیترتیون و دلتامترین روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید تخم سن گندم Trissolus semistriatus
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
موسی صابر؛ جلیل حجازی؛ عزیز شیخی گرجان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (144.99 K)

12 اثرات ضد باکتریایی برخی اسانس های گیاهی بر باکتری Xanthomonas arboricola pv. juglandis (Pierce) Vauterin et al 1995 عامل بلایت گردو
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جلال سلطانی؛ علی علیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (290.61 K)

13 اثرات فنیتروتیون و دلتامترین روی مراحل نابالغ و نرخ ذاتی افزایش جمعیت پارازیتوئید تخم سن گندم (Trisolcus grandis thoms (hym:scelionidae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
موسی صابر؛ عزیز شیخی گرجان؛ میرجلیل حجازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (127.24 K)

14 اثرات فواصل نشاکاری و مقادیر مختلف آبیاری روی بیماری بلاست برنج
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فریدون پاداشت دهکایی؛ تیمور رضوی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (228.4 K)

15 اثرات گیاهان مختلف میزبان روی مرگ و میر و زمان رشد و نمو سفید بالک گلخانه trialeurodes vaporariorum
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حمیدرضا صراف معیری؛ احمد عاشوری؛ عزیز خرازی پاکدل؛ شهرام فرخی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (124.18 K)

16 اثرات میدانهای مغناطیسی بر روی رشد میسلیوم، جوانه زنی و تندش اسپور قارچ خوراکی Agaricus bisporus
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمود ذکائی؛ جواد بهارآرا؛ علیرضا اشرف؛ انسیه قربانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.66 K)

17 اثرات نوع و میزان تغذیه روی طول مدت رشد مراحل نابالغ و تخمگذاری حشرات کامل کفشدوزک Col.: Coccinellidae ) Oenopia conglobta ) در شرایط آزمایشگاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
زهرا مجیب حق مقدم؛ جلال جلالی سندی؛ سید ابراهیم صادقی؛ جلیل حاجی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (290.08 K)

18 اثر پناهگاه زمستانگذارانی زنبور ( Anagrus atomus ( Hym.: Mymaridae روی فراوانی آن و پارازیتیسم تخم زنجرک مو ( Arboridia kermanshah ( Hom.: Cicadellidae در اصفهان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
شهرام حسامی؛ حسین سیدالاسلامی؛ بیژن حاتمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (125.86 K)

19 اثر تراکم طعمه بر میزان تغذیه و طول دوران رشد لاروی کفشدوزک کنه خوار Stethorus gilvifrons
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جلیل حاجی زاده؛ کریم کمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (258.96 K)

20 اثر تغذیه از برگ توت غنی شده با ترکیب مولتی میترال در برخی صفات بیولوژیک و بیوشیمیایی کرم ابریشم .Bombyx mori L.
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
کیوان اعتباری؛ محمد فضیلتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (262.18 K)

21 اثر تغذیه لارو از گیاهان مختلف روی گیاهان برای تخم ریزی توسط حشره بالغ مگس مینوز کلمیان Scoptomyza flava
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی اصغر سراج
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.62 K)

22 اثر جمعیت های مختلف Heterodera schachtii روی پرولین آزاد و برخی ماکروالمان های چغندرقند رقم تجاری ۷۲۳۳
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حمیدرضا قاسم پور؛ علی اکبر حجت جلالی؛ علیرضا رنگین؛ حامد خدایاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (256.12 K)

23 اثر چهار حشره کش فسفره بر میزان مرگ و میر و باروری زنبور Hymenoptera: Ichneumonidae ) Bathyplectes anurus ) پارازیتوئید لارو سرخرطومی برگ یونجه ( Hypera postica ( Coleoptera: Curculionidae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
قدرت اله صباحی؛ خلیل طالبی؛ غلامرضا رجبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (158.89 K)

24 اثر درجه حرارت بر مراحل رشدی .Locusta migratoria L در شرایط آزمایشگاهی و صحرائی خوزستان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
یداله خواجه زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (170.83 K)

25 اثر دورکنندگی گروههای مختلف حشره کشها روی زنبور پارازیتویید تخم سن گندم ( Trissolcus grandis ( Thom. ) ( Hym: Scelionidae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عزیز شیخی گرجان؛ خلیل طالبی جهرمی؛ علی اصغر پورمیرزا؛ موسی صابر؛ محسن مروتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (182.41 K)