عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اطلاعات دوره
عنوان دوره یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری یازدهم
موضوع بیماریهای گیاهی، علوم علفهای هرز، حشره شناسی
برگزار کننده انجمن حشره شناسی ایران، انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
محل برگزاری دانشگاه گیلان ( رشت )
مدیر اجرایی دکتر محمد صفوی
دبیر علمی مهندس علیرضا کریمی
سال برگزاری 1372
معرفی
تعداد مقالات: 298

1 Protomyces macrosporus یک گونه جدید برای فلور قارچهای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهرداد عباسی؛ قربانعلی حجارود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (347.94 K)

2 Tn5-mutagenesis: سیستمی مفید جهت مطالعات مولکولی باکتری ها
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
میترا زراعی؛ آلن کر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (511.89 K)

3 اتیولوژی بیماری جاروئی یونجه در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد صالحی؛ کرامت اله ایزد پناه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (500.14 K)

4 اتیولوژی بیماری زردی بوته نخود ایرانی در مزارع نخود دیم استان لرستان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
کیومرث نظری؛ جعفر ارشاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (503.37 K)

5 اثر اشعه لیزری روی مراحل رویشی برخی از قارچهای غیر بیماریزا و بیماریزای گیاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ضیاالدین بنی هاشمی؛ ج.د مک دونالد؛ لاگوناس سولار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (533.1 K)

6 اثر تاریخ کاشت در تحمل ارقام چغندرقند به نماتد سیستی چغمدر در آذربایجان غربی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رحیم پرویزی؛ حسن اشتیاقی؛ محمد خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (611.1 K)

7 اثر تراکم جمعیت نماتد چغنرقند (Heterodera schachtii A.Schmidt,1871) بر عملکرد محصول و عناصر عذائی ریشه و برگ چغندرقند در آذربایجان غربی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رحیم پرویزی؛ حسن اشتیاقی؛ محمد خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (614.06 K)

8 اثر ضایعات توتون (پودر برگ) بروی کاهش خسارت نماتد مولد غده در ریشه (Meloidgyne arenaria)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی الهی نیا؛ عبداله احمد عزیز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (427.81 K)

9 اثر یک شبه هورمون ژوونیل بر متامورفوز پروانه مرکبات Papilio demoleus L. (lepidoptera)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جلال جلالی سندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (459.92 K)

10 اثر مقاومت ارقام مختلف گندم روی رشد کلنی دو ایزوله قارچ Puccinia striiformis
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی الهی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (526.36 K)

11 اختلاف مقاومت به سم بنومیل بین استرینهای وحشی (هتروکاریون) و تک اسپرهای حاصل از آن (هوموکاریون) در قارچ Pyricularia oryzae Cav
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی جهانی؛ جواد فاطمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (439.77 K)

12 ارزیابی اثر تعدادی از علفکش ها در کنترل علفهای هرز خزانه برنج مازندران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدابراهیم جعفری؛ محمدرضا موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (513.66 K)

13 ارزیابی اثر چهار قارچکش در کنترل بیماری لکه قهوه ای نواری جو در استان آذربایجان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهوش بهروزین؛ پرویز اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (414.92 K)

14 ارزیابی ارقام و لاین های انتخاب شده گندم از خزانه زنگ ایکاردا در مازندران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبدالرضا فروتن؛ علی بامدادیان؛ سیاوش رعیت پناه؛ حسین کیانوش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (389.25 K)

15 ارزیابی اهمیت بیماری های بذرزاد جو در آذربایجان شرقی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد بابادوست
مشاهده مقاله | اصل مقاله (646.19 K)

16 ارزیابی تاثیر سموم در کنترل زنجرکهای ناقل بیماری ویروسی Curly top چغندرقند
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی اکبر منصف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (401.11 K)

17 ارزیابی چند قارچکش سیستمیک و غیر سیستمیک روی عوامل مولد گموز در محیط کشت و در برگ مرکبات
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
کرامت اله اکبر پور؛ ضیاء الدین بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (547.64 K)

18 ارزیابی نتایج مبارزه غیر شیمیائی در کاهش جمعیت کرم گلوگاه انار Spectrobates ceratoniae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مسعود رحمانی؛ محمد رئیس السادات؛ کیومرث کلارستاقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (653.77 K)

19 آزمایش مقدماتی پنج نوع سم علیه آفت مگس سفید Trialeurodes vaporariorum west در شرایط گلخانه و آزمایشگاه
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ناهید دستغیب بهشتی؛ مهران جوادزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (465.5 K)

20 آزمایش و مقایسه چند علفکش بر روی علف های هرز پهن برگ گندم آبی آذربایجان شرقی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
احمد فقیه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (403.43 K)

21 آسیب شناسی بافت روده میانی لاروهای Ostrinia nubilalis Hub.(Lep.,Pyralidae) زیر گونه Persica تغذیه کرده از اسپور و سم باکتری Bacillus thurigiensis var. Kurstaki
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسن عسکری؛ عزیز خرازی پاکدل؛ بهروز شاهسون بهبودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (500.38 K)

22 استفاده موثر از اختلاط علفکشها در مبارزه با علفهای هرز پنبه
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (437.64 K)

23 اسکارابئیدهای زیان آور گندم و جو در کرمانشاه
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
منوچهر رضابیگی؛ محمد حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (489.14 K)

24 یافته های مرفولژیک و فیزیولژیک ، جمعیت کنترل سنهای مضر غلات(جنسهای Aelia, Eurygaster) در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عباس عبداللهی؛ بی دبلیو استادن؛ امتیاز احمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (430.07 K)

25 آلودگی شمعدانی به Rhodococcus fascians در استان تهران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حشمت الع رحیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (462.32 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه