عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
اطلاعات دوره
عنوان دوره هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری هشتم
موضوع حشرات، کنه ها، قارچها و باکتریها، ویروسها و میکوپلاسماها، نماتدها و علفهای هرز
برگزار کننده انجمن حشره شناسی ایران، انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
محل برگزاری دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیر اجرایی دکتر اسفندیار اسفندیاری
دبیر علمی دکتر رحیم عبادی
سال برگزاری 1365
معرفی
تعداد مقالات: 159

1 Trichogramma (Trichogrammatidae Hym. ) در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
هوشنگ بیات اسدی؛ میترا رضائی نژاد؛ حسین حیدری؛ . کریمیان؛ . مستوفی پور؛ . نجفی نوائی؛ . جعفری پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (44.43 K)

2 آیا میتوان شخم زمستانه مزارع برنج را تا اغاز شفیر شدن لاروهای ساقه خوار برنج
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بتا خیرانداخت؛ محمد رضا موسوی؛ ذکریا کریمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (46.74 K)

3 اتیولوژی لکه برگی و میکوفلور برگ خرما در فارس و بوشهر
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا کامران؛ ضیاالدین بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (56.01 K)

4 اثر آنالوگهای استریگل در غلظتهای خیلی کم روی جوانه زدن بذر گل جالیز Orobanche aegyptiaca
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ضیاالدین رضوی؛ پرویز طاهریان؛ جواد زاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (39.68 K)

5 اثر بعضی از عوامل فیزیکی روی بقا Pseudomonas solanacearum
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مسعود بهار؛ بهرام نصر اصفهانی؛ داریوش دانش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (51.54 K)

6 اثر چند علف کش در زراعت تنباکو در استان فارس
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبدالرضا لهستانی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (45.76 K)

7 اثر متالاکسیل روی Phytophthora drechsleri عامل بوته میری طالبی در شرایط جوی پشته ای در فارس
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ضیاالدین بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (57.1 K)

8 اثر موقع آلودگی به موزائیک در میزان محصول بوته های ذرت در باجگاه (شیراز)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی اصغر احمدی؛ کرامت اله ایزدپناه؛ احمد جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (54.94 K)

9 ارزیابی تاثیر روش مبارزه شیمیائی در کنترل جمعیت ساقه خوار برنج Chilo suppressalis
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
پرویز مستوفی پور؛ محمد حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (55.01 K)

10 ارزیابی خسارت زنگ زرد (Puccinia striiformis) روی محصول گندم در شرایط اقلیمی نیمه خشک
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی بامدادیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (54.24 K)

11 ارزیابی سموم سیستمیکی گرانول جهت کنترل Rosaceae Branch Borer با استفاده از دستگاه X-Ray
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ایرج جوادی؛ محمود طاهری راویزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (57.59 K)

12 آزمایش امکان اختلاط سموم پودر و امولسیون در سمپاشی درختان میوه
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدباقر شاهرخی؛ عباسعلی زارع؛ محمدعلی فولادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (52.64 K)

13 آزمایشگاه کاربرد تله گزاری علیه جوندگانی که درتاسیسات و ساختمانها زندگی میکنند
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدباقر شاهرخی؛ حسین هوشمند؛ محمدجواد شاهرخی؛ علی ورمزیاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (57.81 K)

14 استفاده از اشعه ایکس در مطالعه نشوونما و رفتار زنبور پارازیت Anisopteromalus calandrae (Hymenoptera : pteromalidae) بر روی سرخرطومی ذرت Sitophilus zeamais (Coleoptera : curculionidae) درون دانه های ذرت
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
صدر الدین شریفی حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (62.37 K)

15 آلودگی گل کلم توسط ویروس موزائیک گل کلم در اصفهان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مسعود بهار؛ علی آهون منش؛ محمد دهقان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (48.8 K)

16 انگلهای زنبور عسل کوچولو در ایران (Apis florea)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی اصغر احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (42.04 K)

17 بررسی اثر کودهای آهن دار روی زردی برگ درختان به ناشی از کمبود آهن در اصفهان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فریدون فیلسوف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (48.99 K)

18 بررسی اثر مواد پاک کننده و جاذب در شستشوی سمپاشهای آلوده به علفکش 2,4-D در زراعت پنبه
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا افشاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (44.54 K)

19 بررسی ارزیابی خسارت کارادرینا بمنظور تعیین نرم سمپاشی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (56.15 K)

20 بررسی آزمایشگاهی و گلخانه ای اثرات دو ترکیب بنزوئیل فنیل اوره بر روی Platynota stultana( Tortricidae, Lep. )
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
میر جلیل حجازی؛ جفری گرنت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (50.23 K)

21 بررسی اقتصادی صنعت زنبور داری کوچک در ایران و برآورد خسارت کنه واروآ در پائیز 1364
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عزیز اله کمیلی بیرجندی؛ محمد سعید مصدق؛ خدا رحم موسوی فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (57.94 K)

22 بررسی امکان استفاده از عصاره گیاهان داروئی جهت کنترل آفات و بیماریهای گیاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ایرج جوادی؛ فریبرز معطر؛ پروین رجبی؛ حسنعلی میرخزیمه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (59.54 K)

23 بررسی امکان مبارزه شیمیائی با علفهای هرز در کشت مستقیم برنج
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا موسوی؛ مسلم محمدشریفی؛ محمدرضا امامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (45.58 K)

24 بررسی امکان هبستگی و پیش بینی اثرات پیروتروئیدهای ساختگی (Synthetic pyrethroid) در آزمایشگاه و صحرا با استفاده از کامپیوتر
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ایرج جوادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (53.28 K)

25 بررسی آناتومیکی و هیستولوژیکی دوشاخه هلو با حساسیت متفاوت به قارچ عامل شانکر هلو Fusicocum amygdali
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ابراهیم پیغامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (41.35 K)