عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 155

1 اثرات استفاده از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر وقوع درماتیت بالشتک کف پایی و خصوصیات بستر در جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
حسن قهری؛ محمد عبداله اوشاقی؛ محمدامین زندیه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (133.15 K)

2 اثرات استفاده از تفالۀ گوجه فرنگی خشک عمل آوری شده با مواد قلیاء و اسیدی بر صفات کیفی تخم مرغ، مرغ های تخمگذار بومی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
امن اله جلالی نسب؛ علی نوبخت؛ سراین رزاق زاده؛ پرویز بستانچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (143.59 K)

3 اثرات استفاده از تفالۀ گوجه فرنگی خشک عمل آوری شده با مواد قلیاء و اسید بر عملکرد مرغ های بومی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
امن اله جلالی نسب؛ علی نوبخت؛ سراین رزاق زاده؛ جهانگیر امینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (135.27 K)

4 اثرات استفاده از سطوح مختلف تفالۀ انار بر عملکرد مرغ های تخم گذار
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
علی نوبخت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (90.31 K)

5 اثرات پودر گیاهان دارویی نعناع و آویشن و چربی های مختلف بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
علی جلالی؛ علیرضا صفامهر؛ یوسف مهمان نواز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (114.88 K)

6 اثرات سطوح مختلف روغن ماهی و چای سبز بر سیستم ایمنی همورال در جوجه گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
شقایق زارع زاده؛ محمد روستایی علی مهر؛ علیرضا علیزاده؛ محسن محمدی قیصر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (133.29 K)

7 اثرات سطوح مختلف روغن ماهی و چای سبز بر عملکرد رشد جوجه گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
شقایق زارع زاده؛ محمد روستایی علی مهر؛ علیرضا علیزاده؛ محسن محمدی قیصر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (160.64 K)

8 اثرات سطوح مختلف کنجاله کانولا و مس بر عملکرد غده تیروئید جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
سینا پیوستگان؛ پرویز فرهومند؛ رسول شهروز؛ نگین دلفانی؛ امیر طلاتپه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (85.5 K)

9 اثر استفاده از خیساب ذرت (CSL) بر عملکرد بره های نر پرواری
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
نادر پاپی؛ ایوب عزیزی شترخفت؛ حسین بلوچ قرایی؛ احمد اکبری کله سر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (113.51 K)

10 اثر استفاده از سطوح مختلف برگ سبز مو بر عملکرد مرغ های تخم گذار
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
علی نوبخت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (92.26 K)

11 اثر استفاده از سطوح مختلف تفالۀ سیب برعملکرد مرغان بومی تخم گذار استان آذربایجان غربی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
سید هادی قائمی؛ علی نوبخت؛ سراین رزاق زاده؛ امن اله جلالی نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (110.31 K)

12 اثر استفاده از فیبر محلول (تفاله چغندر قند) و فیبر نامحلول (پوسته سبوس برنج) و اسید آمینه ترئونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
نسیم سعادتمند؛ مجید طغیانی؛ عباسعلی قیصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (104.01 K)

13 اثر استفاده روغن پالم در جیره غذایی بر شاخص های رشد، مقدار مصرف خوراک و فراسنجه های خونی در بره های نر بومی مازندران از شیر گرفته شده تا سن 6 ماهگی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
مهری السادات مهدوی ساداتی؛ رامین مهدوی ساداتی؛ کاوه جعفری خورشیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (92.2 K)

14 اثر افزودن ملاس به جای مخلوط ذرت و جو بر توازن نیتروژن در گوسفند تغذیه شده با کود مرغی فرآوری شده
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
نادر پاپی؛ ایوب عزیزی شترخفت؛ حسن فضائلی؛ مرتضی چاجی؛ آزاده گراوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (121.24 K)

15 اثر بلوک کردن جیره های با و بدون کود مرغی فرآوری شده بر عملکرد و خصوصیات لاشه بره های نر پرواری
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
داوود میرمحمدی؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (133.68 K)

16 اثر پوست هندوانه بر عملکرد تولید تخم در مرغ های تخم گذار
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
علی نوبخت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (113.79 K)

17 اثر تغذیه تفاله خرما فرآوری شده با سود بر عملکرد بره های پرواری قزل
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
مهدی تقی نژاد رودبنه؛ سید روح الله ابراهیمی؛ وحید عطائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (139.74 K)

18 اثر تغذیه سطوح مختلف تفالۀ سیب برصفات کیفی تخم مرغ در مرغان بومی آذربایجان غربی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
سید هادی قائمی؛ علی نوبخت؛ سراین رزاق زاده؛ پرویز بستانچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (101.68 K)

19 اثر خارشتر (.Alhaji maurorum L) معمول و غنی شده بر عملکرد مرغ های تخم گذار
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
علی نوبخت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (134.26 K)

20 اثر خارمریم بر هضم کاه در شکمبه در گوسفندان عربی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
علی مجدم؛ مرتضی چاجی؛ طاهره محمدآبادی؛ صالح طباطبائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (120.37 K)

21 اثر دو سطح RDP بر متابولیت های خونی و فعالیت آنزیم های کبدی در بز نر
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
رسول رضائی؛ علی محرری؛ جواد نصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (97.53 K)

22 اثر رطوبت در عمل آوری با روش دپو کردن بر تغییرات دمایی و زنده مانی باکتری های بیماری زا بستر جوجه گوشتی جهت تغذیه دام
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (113.96 K)

23 اثر روغن سویای حرارت دیده در تغذیۀ مرغ های تخم گذار
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
علی نوبخت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (81.65 K)

24 اثر سطوح مختلف پنبه دانه بر عملکرد بره های پرواری نر قزل مازندرانی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
محمدهادی آقاجانی دلاور؛ محمد جعفری؛ فاطمه حسنی امیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (109.54 K)

25 اثر سطوح مختلف تفاله زیتون و آنزیم ناتوزیم P2 بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ استفاده از پسماند های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
جعفر جعفری؛ مرتضی چاجی؛ محمد بوجارپور؛ سمیه سالاری؛ طاهره محمد آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (111.88 K)