عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 615

1 آیا نسبت های مختلف پروتئین به انرژی قابل متابولیسم جیره، بر وزن بدن، قد از جدوگاه، امتیاز وضعیت بدنی و سن تلقیح گوساله های ماده هلشتاین موثر است؟
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
حمیدرضا مطلبی؛ کامران رضایزدی؛ مهدی دهقان بنادکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.12 MB)

2 اثر 1،25 دی هیدرواکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیر باد (Withania Coagulans) بر عملکرد، معدنی شدن استخوان و قابلیت هضم کلسیم و فسفر جیره
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
ح. کرمانشاهی؛ س.ج. حسینی؛ ح. نصیری مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.56 MB)

3 اثر 1 و 25 دی هیدرواکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیر باد (Withania Coagulans) بر خصوصیات مکانیکی استخوان درشت نی در جوجه های نر گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
س.ج حسینی؛ ح. کرمانشاهی؛ ح. نصیری مقدم
مشاهده مقاله

4 اثر Thyme و Cinnamon ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
آمنه رهنما؛ محسن افشار منش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (830.31 K)

5 اثرات آغشته سازی میکروبی (لاکتوباسیلوس پلانتاروم) و عمل آوری شیمیایی (فرمالدئبد) بر ارزش تغذیه ای سیلاژ شبدر برسیم
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
خدیجه کردفیروزجائی؛ حمید امانلو؛ اسدالله تیموری یانسری؛ محمدحسین شهیر؛ امید فلاح پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.1 MB)

6 اثرات افزایش سطح مکمل سلنیوم و ویتامین E در اواخر آبستنی برتولید شیر گاوهای شیرده هلشتاین و عملکرد رشد گوساله های آنها
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
پارمیس زاهدی مقدم؛ محمدرضا ترغیبی؛ محمد پناه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.41 MB)

7 اثرات افزودن پروبیوتیک و سینبیوتیک به آغوز و شیر بر مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در گوساله های هلشتاین تازه متولد شده
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
فاضل مسلمی پور؛ فرید مسلمی پور؛ یوسف مصطفی لو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.17 MB)

8 اثرات افزودن مخلوط گیاهان گزنه و آویشن بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخمگذار
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
حسینعلی قاسمی؛ کامران طاهر پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.85 MB)

9 اثرات آنزیم فیتاز و مخمر زنده ساکارومایسس سرویسیه بر قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی سطح پایین فسفر قابل دسترس
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
حسین اخوان سلامت؛ حسینعلی قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.07 MB)

10 اثرات تزریق گلوکز و بتاهیدروکسی بتامتیل بوتیرات در تخم مرغ بر شاخص های تفریخ و ضریب تبدیل جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
زهرا کاظمی؛ مجید متقی طلب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.17 MB)

11 اثرات تغذیه ال-آرژنین بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی . کیفیت گوشت در جوجه های گوشتی در دوره آغازین
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
مرضیه ابراهیمی؛ احمد زارع شحنه؛ محمود شیوازاده؛ زربخت انصاری پیرسرائی؛ مجید تبیانیان؛ مسعود ادیب مرادی؛ کرامت نوری جلیانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)

12 اثرات تغذیه ال-آرژنین بر عملکرد رشد و صفات لاشه ای در جوجه های گوشتی در دوره آغازین
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
مرضیه ابراهیمی؛ احمد زارع شحنه؛ محمود شیوازاد؛ زربخت انصاری پیرسرائی؛ مجید تبیانیان؛ مسعود ادیب مرادی؛ کرامت نوری جلیانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (980.81 K)

13 اثرات تغذیه کنجاله سویای پرتوتابی شده با مایکروویو و مکمل سازی متیونین محافظت شده(مپران)بر فراسنجه های خونی بره های پرواری آمیخته زل
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
سارا یوسفیان؛ اسداله تیموری یانسری؛ زربخت انصاری پیرسرایی؛ کاظم سیفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)

14 اثرات جیره های دارای افزودنی های گیاهی بر هماتولوژی، نسبت هتروفیل به لنفوسیت و وزن اندام های لنفوییدی جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
فاطمه توکلی نسب؛ کامران طاهر پور؛ آرمان رستم زاد؛ حسینعلی قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.12 MB)

15 اثرات خورانیدن آب پنیر بر افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانتی پلاسما و گلوتاتیون پراکسی داز در گاو های هلشتاین تازه زا
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
تیمور تنها؛ مختار فتحی؛ علی هادوی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)

16 اثرات دارچین و آلوئه ورا در خوراک بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
ساناز نوروزی؛ علی اصغر صادقی؛ پروین شورنگ؛ محمد چمنی؛ رضا رضایی کوچکسرایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.63 MB)

17 اثرات سطوح متفاوت ال-کارنیتین بر عملکرد جوجه های گوشتی نر در سن 45 روزگی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
هومن محمد نژاد سیگارودی؛ جواد نصر؛ فرشید خیری؛ علی یگانه خواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.61 MB)

18 اثرات سطوح متفاوت ال کارنتین روی سیستم ایمنی جوجه های گوشتی نر در 45 روزگی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
علی یگانه خواه؛ جواد نصر؛ فرشید خیری؛ هومن محمد نژاد سیگارودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (856.48 K)

19 اثرات سطوح متفاوت ال کارنتین روی متابولیت های خون جوجه های گوشتی نر در سن 45 روزگی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
علی یگانه خواه؛ جواد نصر؛ فرشید خیری؛ هومن سیگارودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (959.08 K)

20 اثرات سطوح متفاوت ال کارنیتین و لیزین بر ترکیب لاشه جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
محمد سالاری؛ فرشید خیری؛ جواد نصر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.25 MB)

21 اثرات سطوح متفاوت ال کارنیتین و لیزین بر عملکرد جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
محمد سالاری؛ فرشید خیری؛ جواد نصر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.17 MB)

22 اثرات سطوح مختلف پودر زنجبیل بر عملکرد دوره آغازین جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
افسون قدرتی؛ پرویز فرهومند؛ بهمن فضلی؛ مجتبی ایمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.35 MB)

23 اثرات سطوح مختلف پودر شوید در خوراک بر عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
مهدی بهادری؛ مهرداد ایرانی؛ بهمن اسلامی؛ زربخت انصاری؛ رضا رضایی کوچکسرایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.23 MB)

24 اثرات سطوح مختلف نانو ذرات نقره بر شمارش کلی تفریقی گلبول های سفید و نسبت هتروفیل به لنفوسیت در بلدرچین ژاپنی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
ئاکو رضائی؛ امجد فرزین پور؛ اسعد وزیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

25 اثرات سطوح مختلف نانو ذرات نقره بر صفات لاشه و پارامترهای هماتولوژی در بلدرچین تخم گذار ژاپنی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ همایش ملی دام و طیور شمال کشور
ئاکو رضائی؛ امجد فرزین پور؛ اسعد وزیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)