عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 448

1 Bombyx mori اثرات تغییر شرایط دما و رطوبت محیط پرورش بر عملکرد کرم ابریشم
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
معین الدین مواج پور؛ سید ضیاءالدین میرحسینی؛ مانی غنی پور؛ علیرضا صیداوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.34 MB)

2 Effect of feeding pellet and mash diet on broiler performance
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
M. J. Agah؛ H Norollahi؛ M. R. Hashemi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (151.63 K)

3 Study on effect of output and input restriction on economic values of production and reproduction traits of three Iranian commercial silkworm lines
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (131.78 K)

4 آیا ترقیق اوره روش مناسب، برای تخمین ترکیبات بدن است؟
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
جمال فیاضی؛ مجید صباغ زاده؛ جمال مومنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (896.08 K)

5 اثرات استفاده از مکملهای مواد معدنی ید و سلنیم بر وضعیت این عناصر در گوسفندان استان مرکزی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
علیرضا طالبیان مسعودی؛ حسن فضائلی؛ محسن برجی؛ سیروس بهادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.31 MB)

6 اثرات افزودن اسید لینولئیک کنژوگه محافظت شده در شکمبه یا روغن ذرت بر ترکیب اسید چرب بافتهای آدیپوز در گاوهای گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
احد اصغری؛ محمود رادفر؛ کامبیز شفیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.68 MB)

7 اثرات آنزیم فیبرولیتیک بر عملکرد گاوهای اواسط شیرواری نژاد هلشتاین
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
مسعود علیخانی؛ مصطفی شاهزیدی؛ غلامرضا قربانی؛ حمیدرضا رحمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1014.75 K)

8 اثرات پرتوتابی گاما بر تجزیه پذیری پروتئین کنجاله سویا در شکمبه گاو
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
علی نیکخواه؛ پروین شورنگ؛ احمد زارع؛ غلامرضا رئیسعلی؛ علی اصغر صادقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1007.22 K)

9 اثرات تعادل اسید-باز جیره غذایی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیائی استخوان گوساله های نر هلشتاین
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
محمدعلی جعفری؛ علی نیکخواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

10 اثرات دانه گندم در جیره های پا به ماه روی سلامت و توان تولیدی گاوهای شیری
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
داود زحمتکش؛ حمید امانلو؛ علی نیکخواه؛ مهران ابوذر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (972.02 K)

11 اثرات روی-متونین، بتائین و محدودیت غذائی بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
حسین حمیدی؛ حمیدرضا رحمانی؛ جواد پوررضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.34 MB)

12 اثرات سطوح مختلف اسید آلی محافظت شده و نسبتهای متفاوت انرژی به پروتئین بر عملکرد، فلور میکروبی دستگاه گوارش و قابلیت هضم ایلئومی پروتئین در جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
محسن حیدری؛ عباسعلی قیصری؛ روحا کسری کرمانشاهی؛ علی خدامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.27 MB)

13 اثرات سطوح مختلف دانه ماشک خام و فرآیند شده بر عملکرد جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
قاسم پورحسابی؛ علی اصغر ساکی؛ اکبر یعقوبفر؛ محمد علی موسوی؛ حسن خمس آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

14 اثرات سطوح مختلف ضایعات دانه نخود بر عملکرد جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
قاسم پورحسابی؛ حسن خمیس آبادی؛ اکبر یعقوبفر؛ عبدالله پروانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.06 MB)

15 اثرات سطوح مختلف مخمر ساکارو مایسیس سرویسیا بر عملکرد جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
علی دادوند؛ پرویز فرهومند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (843.86 K)

16 اثرات کاربرد آنزیم فیبرولیتیک بر عملکرد گاوهای اواسط شیرواری نژاد هلشتاین
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
مسعود علیخانی؛ مصطفی شاهزیدی؛ غلامرضا قربانی؛ حمیدرضا رحمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1014.75 K)

17 اثرات مصرف ویتامین های E و C بر عملکرد مرغهای تخمگذار در شرایط استرس سرمایی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
محمد علی جعفری؛ کاوه جعفری خورشیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (933.37 K)

18 اثرات مکمل فیتاز میکروبی بر عملکرد و بازده لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف فسفر قابل دسترس جیره
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
ابوذر موسوی؛ حمیدرضا ابراهیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (938.8 K)

19 اثر استفاده از سطوح مختلف ضایعات دانه لوبیای قرمز بر عملکرد جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
حسن خمیس آبادی؛ شهاب قاضی؛ اکبر یعقوبفر؛ قاسم پورحسابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

20 اثر استفاده از کنجاله زیره در جیره غذایی گوسفندان قزل
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
حبیب اقدم شهریار؛ سعید هادیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

21 اثر استفاده از محصولات فرعی پسته در جیره گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
عطیه بهلولی؛ عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده؛ فریدون افتخار شاهرودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.12 MB)

22 اثر استفاده از منابع مختلف چربی در جیره های غذایی بر عملکرد جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
جلال یوسفی؛ منصور احمدی؛ یحیی محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.35 MB)

23 اثر اطلاعات شجره ای نادرست بر برآورد توارث پذیری تولید شیر دوره اول گاوهای هولشتاین ایران
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
ر. موثقی؛ ع. شادپرور؛ م. صیاد نژاد؛ م. گلشنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (840.74 K)

24 اثر افزودن پلی اتیلن گلیکول (PEG) بر میزان تولید گاز و قابلیت هضم ضایعات میوه
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
امیر رضا صفایی؛ حسن فضائلی؛ مجتبی زاهدی فر؛ سید احمد میر هادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

25 اثر افزودن پلی اتیلن گولکول بر ارزش غذایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی به روش تولید گاز در دو نوع تفاله زیتون
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
محمد جواد ابر قوئی؛ یوسف روزبهان؛ داریوش علیپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.12 MB)