عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 746

1 اثرات احتمالی اپیوئیدها در درمان سنتی دام و طیور
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
سمیه رمضانی؛ آرش امیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (369.46 K)

2 اثرات استفاده از تخمیر لاکتیکی و مکمل آنزیمی در جیره های حاوی جو بر قابلیت هضم پروتئین و چربی در جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
حسین لنگری؛ محمد حسینی؛ انور آموزمهر؛ محمود خیرآبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (391.66 K)

3 اثرات آغشته سازی میکروبی بر مصرف، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
م کمرلویی؛ ا تیموری یانسری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (491.3 K)

4 اثرات افزودن آنزیمهای تجزیه کننده الیاف بر روی ارزش غذایی علوفه یونجه با استفاده از روشهای کیسه های نایلونی و تولید گاز
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
بابک باغبان زاده نوبری؛ اکبر تقی زاده؛ حسین جانمحمدی؛ صادق علیجانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (442.74 K)

5 اثرات آمیخته گری بر وزن زنده قبل از کشتار و برخی صفات لاشه 5 گروه بلدرچین
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
جواد شمس اسفندآبادی؛ محمدعلی امامی میبدی؛ مرتضی ستائی مختاری؛ هدایت اله روشنفکر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (378.1 K)

6 اثرات اندازه ذرات خوراک و مکمل آنزیمی بر عملکرد جوجه های گوشتی در جیره حاوی کنجاله کانولا
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
وحید رادمهر؛ اسداالله تیموری یانسری؛ منصور رضایی؛ صادق کریم زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (423.44 K)

7 اثرات آنزیم، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
محمد فاضلی نسب؛ فرید شریعتمداری؛ عبداله حسینی؛ مازیار محیطی اصلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (379.26 K)

8 اثرات باکتری های مولد اسید لاکتیک بر خصوصیات تخمیر سیلاژ ذرت با ماده خشک پایین
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
خالد صادقی؛ محمد خوروش؛ غلام رضا قربانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (356.45 K)

9 اثرات باکتری های مولد اسید لاکتیک بر عملکرد گاوهای شیری
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
اکبر قائم پور؛ محمد خوروش؛ غلام رضا قربانی؛ خالد صادقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (390.66 K)

10 اثرات تجویز خوراکی عصاره گیاه خارخاسک بر روی اسپرماتوژنز رت
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
نجما عباسی راینی؛ جلیل آب شناس؛ فریبا شریفی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (364.05 K)

11 اثرات تغذیه سطوح و فرم های مختلف گلیسریدهای اسید بوتیریک ، ( BaBy C4 ) مخلوطی از اسیدهای آلی و آنتی بیوتیک محرک رشد فلاوفسفولیپول بر عملکرد و قابلیت هضم ایلئومی پروتئین در جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
امیر علی بمانی؛ عباسعلی قیصری؛ مجید طغیانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (409.99 K)

12 اثرات تغذیه فرم دانه گندم( کامل و خردشده) همراه با سطوح مختلف گندم خیسانده شده بر روی عملکردو فیزیولوژی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
میروحید ساداتی؛ علی آقازداه؛ ناصر ماهری سیس؛ جمشید قیاسی؛ خدیجه رحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (420.67 K)

13 اثرات تنش گرمایی بر عملکرد گاوهای شیری در منطقه گرم و خشک
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
محمدرضا بیرجندی؛ مهران اباذری؛ محمد نوروزی؛ مهدی پجاز؛ غلامرضا اشرفی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (384.41 K)

14 اثرات جایگزینی ذرت با سورگوم با استفاده از آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
ع کریمی؛ م.ح شهیر؛ ع صفامهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (377.92 K)

15 اثرات سطوح مختلف دانه کلزا با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
و عندلیبی؛ م. ح شهیر؛ م شیوازاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (350.16 K)

16 اثرات سطوح مختلف ضایعات دانه ماش بر عملکرد جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
قاسم پورحسابی؛ شهاب قاضی؛ حسن خمیس آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (378.09 K)

17 اثرات سطوح مختلف کنجاله آفتابگردان در جیره های پیش از زایش بر عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین تازه زا
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
مرتضی منصوریار؛ حمید امانلو؛ علی نیکخواه؛ کامران رضا یزدی؛ مهدی دهقان بنادکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (408.25 K)

18 اثرات سمی سطوح بالای روی آلی بر عملکرد و وضعیت ذخائر معدنی بدن جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
رحمان جهانیان؛ حسن نصیری مقدم؛ فریدون افتخاری شاهرودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (379.75 K)

19 اثرات سن و روش آزمایش بیولوژی انرژی قابل متابولیسم کنجاله کلزآ در جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
اکبر یعقوبفر؛ م غلامی؛ م رضایی؛ م مدنی؛ س.ا میرهادی؛ س.ع حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (387.35 K)

20 اثرات سود و اوره بر تجزیه پذیری کاه کلزا
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
علی رضا توسلی نیا؛ رضا ولی زاده؛ رضا وکیلی؛ سعید سبحانی راد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (381.62 K)

21 اثرات شکل استفاده از مکمل ویتامین E بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاو های شیری نژاد هلشتاین
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
حبیب االله خیرمنش؛ فرخ کفیل زاده؛ حامد کرمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (416.37 K)

22 اثرات مصرف دانه خلر خام و حرارت داده شده بر بازده رشد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
زهره امیرآبادی؛ احمد ریاسی؛ محمد حسن فتحی؛ حسین جانمحمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (372.77 K)

23 اثرات مضر ناشی از مقادیر بالای نیتروژن اوره پلاسمای خون بر روی جنین گاوهای شیرده
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
حمیدرضا کاظمینی؛ فرشاد زمانی؛ علی اکبر خراط طاهر دل؛ بهنام عباسیان؛ محمد درخشش؛ پویا پارسایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (389.08 K)

24 اثرات موننسین و سالینومایسین بر روند تخمیر نشاسته ژلاتینه شده ضایعات ماکارونی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
محمد گلشن ظروفی؛ محمد نریمانی راد؛ حبیب اقدم شهریار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (404.53 K)

25 اثر استفاده از اسپرم های خارجی و داخلی بر عملکرد تولید شیر ماده گاوهای هلشتاین در استان های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ سومین کنگره علوم دامی ایران
شمس الدین عباس زاده؛ پنجعلی خرابه سی؛ مرتضی مموئی؛ هدایت ا... روشنفکر؛ جمال فیاضی؛ داوود کیانزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (420.22 K)