عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
اطلاعات دوره
عنوان دوره بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری بیست و دوم
موضوع گیاهپزشکی
برگزار کننده اتحادیه انجمن‌های علوم گیاهپزشکی، دانشگاه تهران، انجمن‌های بیماری‌شناسی گیاهی، حشره‌شناسی، علوم علف‌های هرز، کنه‌شناسی، قارچ‌شناسی و نماتدشناسی ایران
محل برگزاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
مدیر اجرایی دکتر جاماسب نوذری
دبیر علمی دکتر رضا طلایی حسنلویی
سال برگزاری 1395
معرفی
تعداد مقالات: 835

1 Diatrypella quercina، گزارشی جدید برای فلور قارچهای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
آزاد لاوا؛ مژگان روغنیان؛ سیده فاطمه میری؛ محمدعلی تاجیک
مشاهده مقاله

2 Phytophthora pseudocryptogea عامل ازپاافتادگی گیاهچه‌ی برنج
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه سلمانی نژاد؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا
مشاهده مقاله

3 ‏‏ چگونگی تغییرات رفتار کاوشگری کنه شکارگر ‏Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae)‎‏ تحت تاثیر ‏منابع غذایی در دسترس
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
بهادر ملک نیا؛ یعقوب فتحی‌پور؛ محمود سوف باف سرجمعی
مشاهده مقاله

4 ابزار GCPSR می گوید: آیا هنوز Fusarium solani متعلق به جنسFusarium است؟
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مسلم پاپی زاده
مشاهده مقاله

5 اثرات ارقام حساس و مقاوم گوجه‌فرنگی نسبت به شب‌پره‌ی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) روی پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نسرین حیدری؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی
مشاهده مقاله

6 اثرات جانبی پالیزین و تنداکسیر به عنوان آفت‌کش‌های سازگار با محیط زیست روی کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae(
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
منوچهر نژادوردی؛ اورنگ کاوسی
مشاهده مقاله

7 اثرات جانبی حشره‌کش‌های ایندوکساکارب، ولیوم تارگو و پروفنوفوس بر روی مراحل مختلف زنبور Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae) در شرایط آزمایشگاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
اکرم احمدی
مشاهده مقاله

8 اثرات دورکنندگی چند اسانس گیاهی برای لاروهای سنین پنجم و ششم و حشرات کامل سوسک شپشه آرد Tribolium confusum Duval.
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
اکبر قاسمی کهریزه؛ سروش کریمی؛ محمد حسین کاظمی
مشاهده مقاله

9 اثرات زیر کشندگی چندآفت‌کش گیاهی روی شاخص‌های جمعیتی کنه تارتن دو لکه‌ای
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
پگاه سلیمی؛ حمیدرضا صراف‌معیری؛ اورنگ کاوسی؛ علیرضا بلندنظر
مشاهده مقاله

10 اثرات زیر‌کشندگی فلوبندیامید روی پارامتر‌های تولید مثلی و رشد جمعیت شب‌پره‌ی مینوز گوجه‌‌فرنگی Tuta absoluta (Lep: Gelechidae)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
الهام فریبرزی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ حمیده صحراییان
مشاهده مقاله

11 اثرات زیرکشندگی فوزالون و پایری پروکسی فن بر واکنش تابعی زنبور Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) نسبت به لارو کرم پیله خوار نخود Helicoverpa viriplaca Hufn
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه رشیدی
مشاهده مقاله

12 اثرات شکارگری درون رسته‌ای روی ویژگی های زیستی کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از شته های Aphis gossypii و پارازیت شده توسط زنبور Lysiphlebus fabarum
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی طوسی؛ آرش راسخ؛ ناویا اوساوا
مشاهده مقاله

13 اثرات عصاره‌های پروتئینی برخی بذور گیاهی روی مولفه‌های زیستی لاروهای سوسک کلرادوی سیب زمینی (Leptinotarsa decemlineata Say) در شرایط تغذیه‌ای همراه با اثر ارقام مختلف سیب‌زمینی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
شبنم عاشوری؛ رضا فرشباف پورآباد؛ سهیلا فاتحی
مشاهده مقاله

14 اثرات کشندگی و زیرکشندگی اسانس درمنه روی Trogoderma granarium Everts (Col.: Dermestidae)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
قدیر نوری قنبلانی؛ احسان برزویی
مشاهده مقاله

15 اثرات کشندگی و زیر‌کشندگی برخی حشره کش های رایج و زیست سازگار رویTrichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) تحت شرایط آزمایشگاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
احسان پارسائیان؛ موسی صابر؛ سیدعلی صفوی؛ نفیسه پورجواد
مشاهده مقاله

16 اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره کش های پایری پروکسی فن و ایمیداکلرپراید روی کفشدوزک Cryptolamus montrouzieri Mulsant شکارگر شپشک آردآلود مرکبات جنوب Nipaecoccus viridis Newstead.
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سمیه رنجبر
مشاهده مقاله

17 اثرات کشندگی و زیرکشندگی عصاره Artemisia sieberi Besser روی فیزیولوژی هضم Trogoderma granarium Everts (Col.: Dermestidae)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
قدیر نوری قنبلانی؛ احسان برزویی
مشاهده مقاله

18 اثرات میزبان‌های مختلف گیاهی بر پارامترهای زیستی ﮐﻨﻪ‌‌ی تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) در شرایط آزمایشگاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
افسون آزادی قورت؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مصطفی حقانی؛ مجتبی قانع جهرمی
مشاهده مقاله

19 اثرات مهار‌ زیستی قارچ‌های اندوفیت جدا شده از درختان سیب در برابر Diplodia bulgarica عامل شانکر دیپلودیایی سیب
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نسیم علیجانی ممقانی؛ مهرداد منافی شبستری؛ یوبرت قوستا
مشاهده مقاله

20 اثر ارتفاع جغرافیایی در فراوانی زنبورهای مغزخوار سیاه Eurytoma plotnikovi Nikolskaya و طلایی پستهMegastigmus pistacia Walker در جنگل‌های بنه خبر و ده بکری استان کرمان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
هادی زهدی؛ ارسلان شکرچیان؛ جلال ابراهیمی
مشاهده مقاله

21 اثر اسانس آنغوزه Ferula gummosa L. و بطری شور Callistemon viminalis Gaertn. روی مراحل مختلف رشدی شب پره مدیترانه ای آرد Ephestia kuehniella Zeller
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
وحید قاسمی؛ محمد خیرخواه
مشاهده مقاله

22 اثر اسانس نانوکپسوله شده زیره سبز Cuminum cyminum L. بر شاخص‌های تغذیه‌ای شپشه آرد
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نسیم بایرام زاده؛ فریبا مهرخو؛ علی اصغر پورمیرزا؛ مهدی محمودیان
مشاهده مقاله

23 اثر اسیدسالیسیلیک بر افزایش مقاومت گیاه کلزا در برابر آلودگی به قارچ Alternaria brassicae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبدالحسین جمالی زواره؛ پرتو روشندل
مشاهده مقاله

24 اثر آفت‌کش گیاهی دایابون روی شته جالیز، Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهران رضایی؛ سعید محرمی‌پور؛ یعقوب فتحی‌پور
مشاهده مقاله

25 اثر بازدارندههای پروتئازی برخی ارقام‌ لوبیا و سویا بر فعالیت پروتئازی گوارشی سرین و سیستئین سوسک کلرادو سیب‌زمینی Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidea)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوشین گنجی؛ مجید کزازی
مشاهده مقاله