عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 622

1 آیا افزودن اسید آمینه لیزین و متیونین و سطح پروتئین خام استارتر بر رشد اسکلتی گوساله های شیرخوار مؤثر است؟
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
مینو نیرومند؛ کامران رضایزدی؛ مهدی گنج خانلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (577.62 K)

2 اثر 2 منبع کاه (گندم و برنج) و 2 منبع نیتروژن غیر پروتئینی (اوره و نیتروزا) در سیلاژ میوه کامل پرتقال بر ترکیبات شیمیایی و کیفیت سیلاژ
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
ناهید خانی نیا شیخ؛ اسدالله تیموری یانسری؛ یداله چاشنی دل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (540.76 K)

3 اثر 2 منبع کاه (گندم و برنج) و 2 منبع نیتروژن غیر پروتئینی (اوره و نیتروزا) در سیلاژ میوه کامل پرتقال برتولید گاز
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
ناهید خانی نیا شیخ؛ اسدالله تیموری یانسری؛ یداله چاشنی دل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (379.78 K)

4 اثر DCAD بر پارامترهای شکمبه ای و اکسیداسیون چربی گوشت بره های خالص و آمیخته
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
سولماز ساعدی فرکوش؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی گنج خانلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (572.02 K)

5 اثر DCAD بر کیفیت گوشت بره های خالص لری بختیاری و آمیخته لری بختیاری - رومانف
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
سولماز ساعدی فرکوش؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (470.63 K)

6 اثر DCAD و منبع کاتیون جیره گاو شیری بر قابلیت هضم ظاهری ماده خشک در شرایط برون تنی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
یاسر فیض دار برآبادی؛ احسان غیاثی؛ محمدباقر منتظرتربتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (544.16 K)

7 اثرات استفاده از سطوح مختلف اسیدچرب لینولئیک کنژوگه تولید داخل بر عملکرد تولید و کیفیت تخم مرغ مرغ های تخمگذار
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
احمد نورمحمدی؛ علی میرقلنج؛ اکبر تقی زاده؛ روح الله کیانفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (777.06 K)

8 اثرات استفاده از سطوح مختلف اسیدچرب لینولئیک کنژوگه تولید داخل بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
اکبر ملک پور؛ علی میرقلنج؛ روح الله کیانفر؛ مجید علیایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (540.14 K)

9 اثرات افزودن دی سدیم فومارات، ویتامین E و B12 بر پارامترهای تولید گاز در شرایط برونتن
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
میلاد محمدی سمان؛ حسین جهانی عزیزآبادی؛ عثمان عزیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (541.55 K)

10 اثرات افزودن یک جاذب چندجزئی سموم قارچی بر روی عملکرد و نرخ انتقال آفلاتوکسین از خوراک به شیر در گاوهای شیرده هلشتاین
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
آرش هادوی؛ هادی خیرآبادی؛ ندا ساقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (906.55 K)

11 اثرات افزودن یک مخلوط گیاه دارویی بر عملکرد و متابولیت های خونی گوساله های پرواری هلشتاین
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
نگین یعقوبی؛ حمید محمدزاده؛ اکبر تقی زاده؛ حسین جانمحمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (653.48 K)

12 اثرات افزودن لاکتوفرین گاوی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
مجید علیایی؛ حسین جانمحمدی؛ روح الله کیانفر؛ آرش جوانمرد؛ علی میرقلنج؛ صادق علیجانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (316.15 K)

13 اثرات ایمنوفین (مخلوطی از عصاره های گیاهی) بر پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی سرم در گوساله های شیر خوار
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
حسین جهانی عزیزآبادی؛ هیوا براز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (703.7 K)

14 اثرات پروبیوتیک، پلتسازی و آنزیم بهروی عملکرد، پاسخ سیستم ایمنی، ویسکوزیته و جمعیت میکروبی روده در خوراک تریتیکاله جوجه گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
مجید حسینی؛ سهیلا صرامی؛ عبدالله حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)

15 اثرات تغذیه جیره حاوی عصاره تاننی و روغن کتان بر برخی پارامترهای عملکردی میش های مغانی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
رقیه ولی زاده یونجالی؛ فرزاد میرزائی آقجه قشلاق؛ بهمن نویدشاد؛ حمید استاجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (567.32 K)

16 اثرات تغذیه روغن ماهی محافظت شده به عنوان منبع اسیدهای چرب n-3 بربر شاخصهای کیفی گوشت در بره های نر مغانی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
وحید واحدی؛ مرتضی بهروزلک؛ نعمت هدایت ایوریق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (805.14 K)

17 اثرات تغذیه روغن ماهی محافظت شده به عنوان منبع اسیدهای چرب n-3 برعملکرد رشد بره های نر مغانی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
وحید واحدی؛ مرتضی بهروزلک؛ نعمت هدایت ایوریق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (441.62 K)

18 اثرات تغذیه کمکی بر عملکرد بره های شیرخوار در مناطق عشایری
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
محمود صحرائی؛ اباذر قنبری؛ اکبر ابرغانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (553.67 K)

19 اثرات جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ جو براساس الیاف شوینده خنثی هضم نشده برمصرف خوراک و تولید شیر گاوهای شیری هلشتاین
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
علی پیاده؛ ابراهیم قاسمی؛ مسعود علیخانی؛ محمد خوروش؛ علی کهیانی؛ مهدی اسدی جهان آباد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (556.63 K)

20 اثرات جایگزینی منابع غیرآلی مواد معدنی کم مصرف (روی، مس، منگنز، آهن و سلنیوم) جیره با منابع آلی بر عملکرد جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
سمیرا اسکندری؛ امیرعلی اسکندری؛ احمد کریمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (544.98 K)

21 اثرات دانه تاج خروس بر عملکرد و ریختشناسی روده جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
امیرحسین علیزاده قمصری؛ سید عبداله حسینی؛ هوشنگ لطف الهیان؛ اکبر یعقوبفر؛ علیرضا آقاشاهی؛ امیررضا صفایی؛ مهدی افتخاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (807.28 K)

22 اثرات رقیق سازی جیره غذایی بر عملکرد جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
نیما مساوات
مشاهده مقاله | اصل مقاله (382.44 K)

23 اثرات روش های مختلف فرآوری بر فراسنجه های تجزیه پذیری پوسته خارجی برنج
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
سعیب ویسی؛ حسین جهانی عزیزآبادی؛ هیوا براز؛ عثمان عزیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (557.49 K)

24 اثرات ژنتیکی کروموزوم های اوتوزومی و کروموزوم X بر صفات ابعاد بدن گوسفندان ماکویی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
فرهاد غفوری کسبی؛ پویا زمانی؛ احمد احمدی؛ مرتضی ستائی مختاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (730.19 K)

25 اثرات سطح تغذیه در پیش از بلوغ روی بیان ژن گیرنده استروژن در بافت پستانی بره میش ها
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
رباب هادیون نژاد؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ عباس بهاری؛ وحید سلمانی؛ صدیقه منتیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (461.24 K)