عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 27

1 اثر بیست و هشت سال شخم بر روی دو نوع خاک در اهایو
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
علی‌اکبر محبوبی؛ راتان لال؛ نومن فوزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (411.65 K)

2 اثر پرلیت بر ضریب آبگذری خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
مهدی شرفا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.78 K)

3 اثر پوشش پلاستیک در ازدیاد گرما و اکوسیستم خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
مهدی نصر اصفهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (321.65 K)

4 اثر روشهای مختلف آبشوئی در تعادل املاح خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
مصطفی ستار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (304.6 K)

5 ارزیابی معادله نفوذ آب در خاک به روشهای آبیاری نواری و استوانه دوگانه
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
شاهرخ زندپارسا؛ علیرضا سپاسخواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (189.17 K)

6 اندازه‌گیری مواد غذائی قابل جذب در خاک به روش جدید عصاره‌گیری و مقایسه آن روشهای متدوال
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
عاکفه امامی؛ علی‌اصغر بهبهانی‌زاده؛ رخشنده گلجهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (222.45 K)

7 اندزه‌گیری همزمان خصوصیات هیدرولیکی خاک در بالای سفره آب زیرزمینی بروش جدید گلف
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
حیدرعلی کشکولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (177.95 K)

8 بررسی اثرات مصرف مقادیر متفاوت گوگرد عنصری در برخی خواص شیمیایی خاکهای شور قلیائی منطقه ارومیه
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
محمد صادق نیکمرام؛ حمید رضائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (174.9 K)

9 بررسی اثر گوگرد در قابلیت جذب فسفر توسط سیب زمینی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
محمد خطیبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.34 K)

10 بررسی اثر مصرف آب شور زهکش روی عملکرد چغندر قند و خواص خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
هوشنگ یزدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (343.38 K)

11 بررسی و رده بندی خاکهای تیپک سالورتیدز تحت کشت آتریپلکس در حاشیه کویر ابرکوه
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
کاظم علوی‌پناه؛ محمد علی بهمنیار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (116.86 K)

12 پیدایش و تحول خاکهای آهکی تحت شرایط خشک و نیمه خشک ایران
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
علی ابطحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (150.36 K)

13 تاثیر بعضی خصوصیات شیمیایی آب بر خواص فیزیکی خاک و عملکرد گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
علیرضا آستارائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (220.32 K)

14 تاثیرپستی و بلندی و زمان در تشکیل خاک با مواد مادری خیلی آهکی در تحت شرایط نیمه خشک منطقه باجگاه، ایران
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
علی ابطحی؛ محمود صلحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (282.17 K)

15 تاثیر شوری و سدیم بر روی ساختمان و هدایت آبی خاک "شاخص حساسیت خاک نسبت به آبهای شور و سدیمی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
عبدالمجید ثامنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.4 K)

16 تفسیر نتایج آزمون خاک براساس برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
نجفعلی کریمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (167.68 K)

17 تکوین و رده بندی خاکهای منطقه رودشت اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
حسین خادمی؛ احمد جلالیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (293 K)

18 توزیع شکلهای مختلف ازت در خاکهای اراضی زیر سد درودزن استان فارس
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
جعفر یثربی؛ نجفعلی کریمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (135.5 K)

19 خاکهای استان چهارمحال و بختیاری و چگونگی تشکیل و تکامل آنها
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
مهدی محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (156.54 K)

20 رابطه میزان فرسایش با عوامل موثر آن در طول یک رگبارش
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
صابر شاهوئی؛ پرویز عبدالملکی؛ نادر نجم‌الدینی؛ ساعد شاهوئی؛ نادر طوماریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (265.83 K)

21 کاربرد روش ایزوتوپی برای تعیین ارزش زراعی کودهای مختلف
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
علیرضا گیتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (232.69 K)

22 کانیهای رسی خاکهای رودشت اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
حسین خادمی؛ احمد جلالیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (323.71 K)

23 مطالعه تغییرات غلظت املاح و نوسانات آب تحت الارض در خاکی با سیستم زهکشی کم عمق
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
علی‌اصغر قائمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (170.03 K)

24 مفهوم و برآورد راندمان آبشوئی و کاربرد آن در مطالعات اصلاح خاک و زهکشی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
پرویز مهاجر میلانی؛ ابوالقاسم توسلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (192.43 K)

25 مقایسه اثرات نیتراژن و کود ازته در تولید محصول سویا
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ سومین کنگره علوم خاک ایران
اشرف السادات سجادی؛ رقیه جارالهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (223.48 K)