عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
اطلاعات دوره
عنوان دوره بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نوبت برگزاری بیست و یک
موضوع گیاهپزشکی
برگزار کننده
محل برگزاری دانشگاه ارومیه
مدیر اجرایی دکتر شهرام آرمیده
دبیر علمی دکتر حشمت اله امینیان
سال برگزاری 1393
معرفی
تعداد مقالات: 1,143

1 CitB فاکتور مورد نیاز برای ویرولنس کامل Xanthomonas oryzae pv. oryzae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
مسعود صاحبی؛ رقیه حبیبی؛ سعید طریقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (314.57 K)

2 Effect of Serratia plymuthica strains to control of Botrytis cinerea cause of grey mold disease on tomatoes by direct antagonism
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
زبیح الله عظمی سردویی؛ فرناز فکرت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (292.84 K)

3 Grape Erineum Mite Colomerus vitis (Pgst.) (Acari: Eriophidae) leaf damage and its impact on crop quality and correlation with some plant features
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
سعید جوادی خدری؛ محمد خانجانی؛ منصور غلامی؛ Enrico de Lillo
مشاهده مقاله

4 Role of different trichome style in the resistance of various tomato genotypes to tomato leaf miner Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in greenhouse condition
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
سعید جوادی خدری؛ Mohammad Ahmad Hosseini؛ محمد خانجانی؛ Germano Leão Demolin Leite
مشاهده مقاله

5 The Occurrence and sting of Velvet ant, Denitilla sp (Hymeneoptera: Mutillidae) in central of Iran
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
Rouhullah Dehghani؛ Hassan Vatandoost؛ Babak Gharali؛ Gholamreza Hoseindoost
مشاهده مقاله | اصل مقاله (309.66 K)

6 (with 4 levels V1, V2, V1V2 and control) تعیین حداقل توالی مورد نیاز در همانند سازی بتاستلایت ویروس پیچیدگی برگ پنبه مولتان (CLCuMB) در سلول های گیاه
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
امید عینی گندمانی؛ علی اکبر بهجت نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (379.46 K)

7 Wood destroying activity of Armillaria mellea on some species of Pinaceae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
سید علیرضا دلیلی
مشاهده مقاله

8 آیا آلودگی به باکتری Wolbachia باعث تولدی افراد پارتنوژنیک کم هوش می شود؟
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
حسین کیشانی فراهانی؛ احمد عاشوری؛ حسین گلدانساز؛ مارتین اس. شاپیرو؛ ژان سباستین پییر؛ ژوان ون برن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (395.27 K)

9 ابداع شیوه جدید رنگ آمیزی با هدف تفکیک اجزای داخلی بدن نماتدها
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
سینا مقبلی؛ شهربانو جهانگیری؛ احمد خیری؛ فرشاد رخشنده رو
مشاهده مقاله

10 اثرات اسانس گیاه آنغوزه (Ferula assafoetida) بر ویژگی های زیستی زنبور Habrobracon hebetor (Hym: Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
زینب هاشمی؛ حسین گلدانساز؛ وحید حسینی نوه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (480.9 K)

11 اثرات اسانـس گیاه آنغـوزه (Ferula assafoetida) بر ویژگـی‌های زیستی زنبـــور Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
زینب هاشمی؛ سیدحسین گلدانساز؛ وحید حسینی نوه
مشاهده مقاله

12 اثرات بازدارنده برخی اسانس های گیاهی بر رشد قارچ های Alternaria alternata و Penicillium digitatum عوامل ایجاد بیماری های پس از برداشت مرکبات
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
معین خجسته پشتیری؛ آیت طاهری دهکردی؛ مسعود احمدزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (432.72 K)

13 اثرات جانبی سموم دیفلوبنزرون و فلوفنوکسرون روی ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hymenoptera, Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
مژگان رضایی؛ مجید فلاح زاده؛ هادی زهدی؛ محمد رضا حسنی
مشاهده مقاله

14 اثرات حشره کش ایمیداکلوپرید روی زنبور پارازیتوپید Aphidius colemani روی شته خیار
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
غلامرضا گل محمدی؛ ولی الله بنی عامری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (326.32 K)

15 اثرات دما بر نمو و باروری کنه Hypoaspis aculeifer (Acari: Laelapidae) با تغذیه از Rhizoglyphus echinopus (Acari: Acaridae)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
محمدرضا امین؛ محمد خانجانی؛ بابک ظهیری؛ اصغر حسینی نیا؛ مهدی فولادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (430.72 K)

16 اثرات زیرکشندگی اسپینوساد روی فعالیت برخی آنزیم های سم زدای سوسک برگ خوار نارون Xanthogaleruca luteola (Muller) (Coleoptera: Chrysomelidae)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
بهاره محمدزاده تمام؛ محمد قدمیاری؛ احد صحرا گرد؛ آزاده کریمی ملاطی؛ احسان ترابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (394.28 K)

17 اثرات ضد تغذیه ای اسانس اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis و شیشه شور Callstemon viminalis روی شپشه آرد Tribolium confusum
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
فاطمه حمزه وی؛ سعید محرمی پور؛ علی اصغر طالبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (423.58 K)

18 اثرات عصاره های پروتئینی دانه های تریتیکاله و شاه پسند روی فعلایت آلفا - آمیلاز شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
ثریا حیدروش؛ علیرضا بندانی؛ قدرت اله صباحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (350.15 K)

19 اثرات کشندگی حشره کش پی متروزین و چند حشره کش گیاهی روی زنبور انگل واره ی Encarsia formosa Ghan (Hym:Aphelinidae)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
ریحانه براتی؛ غلامرضا گل محمدی؛ رضیه منصوری؛ حمید قبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (501.11 K)

20 اثر اسانس پنج گونه اکالیپتوس روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
سمانه محمودوند؛ جهانشیر شاکرمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (370.21 K)

21 اثر اسانس گیاه جعفری Petroselinumcrispum L. (Umbellifera)، روی تلفات حشرات کامل سفید‌بالک گلخانهTrialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae)، در شرایط گلخانه‌ای
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
لیلا محمودی؛ اروج ولیزادگان؛ مهدیه موسوی
مشاهده مقاله

22 اثر آنتاگونیستی برخی جدایه های Trichoderma spp علیه Phytophthora drechsleri عامل پوسیدگی طوقه و ریشه ی خیار
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
ژیلا دلخواه؛ کیوان بهبودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (346.45 K)

23 اثر اندازه مادر در زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Marshall)، روی ترجیح سن پورگی شته میزبان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
پگاه نجف پور؛ آرش راسخ؛ مهدی اسفندیاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (438.96 K)

24 اثر بازدارندگی اسانس نانو کپسوله زیر سبز Cuminum cyminum روی کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
محمد بشیری؛ سعید محرمی پور؛ مریم نگهبان؛ شعبانعلی مافی پاشاکلایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (393.78 K)

25 اثر بازدارندگی اسانس نانوکپسوله شده زیره سبز Cuminum cyminum روی کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
محمد بشیری؛ سعید محرمی پور؛ مریم نگهبان؛ شعبانعلی مافی پاشاکلایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (393.78 K)