عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 625

1 اثرات استفاده از انواع کودهای آلی در کاهش نماتدهای خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
مجتبی یحیی آبادی؛ مهدی نصر اصفهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (101.92 K)

2 اثرات اصلی خاک فسفات، گوگرد و ماده آلی بر عملکرد ذرت علوفه ای و تعیین قابلیت جذب فسفر با استفاده فسفر نشان دار
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
رامین ایرانی پور؛ محمدجعفر ملکوتی؛ محمدجواد عابدی؛ اشرف السادات سجادی؛ حسین غفوریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (66.86 K)

3 اثرات باقیمانده خاک فسفات، گوگرد و ماده آلی بر شاخص های عملکرد محصول جو
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
رامین ایرانی پور؛ محمدجعفر ملکوتی؛ محمدجواد عابدی؛ اشرف السادات سجادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (74.37 K)

4 اثرات بلند مدت آتریپلکس بر قابلیت هدایت الکتریکی خاک زیر سایه انداز
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
رضا سلیمانی؛ عبدالمجید ثامنی؛ نجفعلی کریمیان؛ مجید باقرنژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (63.29 K)

5 اثرات پتاسیم و عناصر کم مصرف بر عملکرد درختان پرتقال رقم مارس
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
شهرام کیانی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ کامران میرزاشاهی؛ علیرضا پاک نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.19 K)

6 اثرات تغذیه ای روی و بور بر درصد جوانه زنی و رشد لوله گرده گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
سکینه نوروزی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ حامد رضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (260.13 K)

7 اثرات خاکبرداری و روشهای مدیریتی بر روی تخریب خاک در آذربایجان غربی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
محسن تابیه زاد؛ صابر شاهونی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.13 K)

8 اثرات روی و مس بر عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
مختار زلفی باوریانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (105.78 K)

9 اثرات سولفات آهن و کود دامی بر بهبود تغذیه آهن در گوجه فرنگی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
مختار زلفی باوریانی؛ مهرداد نوروزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (107.65 K)

10 اثرات کاربرد گوگرد و روی بر تولید و پارامترهای رشد ذرت دانه ای
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
عبدالحسین ضیائیان؛ جلال قادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (104.5 K)

11 اثرات میان مدت مدیریت چرا در برخی از خصوصیات خاک در مراتع حوزه آبخیز سد لار
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
میر سید حسینی؛ محمد چائی چی؛ محسن ساروی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (70.75 K)

12 اثرات محلول پاشی و مصرف خاکی عناصر آهن و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
مجتبی نوری حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (57.81 K)

13 اثرات مقادیر،منابع و زمان مصرف پتاسیم بر عملکرد و کیفیت محصول آفتابگردان رقم آذرگل
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
عزیز مجیدی؛ محمدجعفر ملکوتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (64.73 K)

14 اثرات مقادیر و منابع پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی انگور کشمشی بیدانه در آذربایجان غربی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
محمدرضا دیلمقانی؛ عزیز مجیدی؛ مهدی طاهری؛ محمدجعفر ملکوتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (70.68 K)

15 اثرات مقادیر و منابع گوگرد در باغ های سیب استان آذربایجان غربی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
عزیز مجیدی؛ محمدرضا دیلمقانی؛ حامد دولتی بانه؛ محمدجعفر ملکوتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (99.22 K)

16 اثرات مقادیر و منابع مختلف پتاسیم در افزایش عملکرد و کیفیت میوه درختان پرتقال ارقام سیاورز و والنسیا
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
اکبر گندمکار؛ علیرضا پاک نژاد؛ مجتبی یحیی آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (64.37 K)

17 اثر الگوی کشت بر خصوصیات فیزیکی-شیمیایی خاک اکوسیستم گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
امیر آینه بند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (59.06 K)

18 اثر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر جوانه زنی زیره سبز
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
محسن رضایی؛ سعیده آقاشاهی؛ مریم صیادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (95.59 K)

19 اثر پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی پنبه و بیماری بوته میری در کرد کوی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
محمد صلاحی فراهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (68.21 K)

20 اثر پتاسیم بر عملکرد و خواص کیفی پرتقال تامسون ناول
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
مجتبی محمودی؛ مهرداد شهابیان؛ محمدجعفر ملکوتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (65.57 K)

21 اثر پتانسیل آب خاک و پتاسیم بر شاخص های رشد پرتقال تامسون ناول روی پایه سیتروملو
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
بیژن مرادی؛ یونس ابراهیمی؛ ابوذر ابوذری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (72.5 K)

22 اثر تراکم و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا در شرایط آب و هوائی اهواز
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
عبدالرزاق دانش؛ موسی مسگرباشی؛ علی کاشانی؛ رضا مامقانی؛ مجید نبی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.04 K)

23 اثر ترکیبی عناصر غذائی فسفر، گوگرد، پتاسیم و روی بر توان تثبیت بیولوژیک نیتروژن گیاه سویا در دو خاک مختلف به روش رقت ایزوتوپی نیتروژن15
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
نجات پیرولی بیرانوند؛ سعداله تیموری؛ حسین عباسعلیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (63.33 K)

24 اثر تغییر کاربری اراضی بر مقدار کربن آلی خاک و واکنش خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
امیر بهرامی؛ محمود شعبانپور شهرستانی؛ مهدی عاکف؛ فرید باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (65.96 K)

25 اثر تلقیح با قارچ های میکوریز VA در خزانه بر خصوصیات رشدی و تغذیه ای گوجه فرنگی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ نهمین کنگره علوم خاک ایران
محسن برین؛ ناصر علی اصغرزاده؛ عباس صمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (90.58 K)