عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 753

1 A Perspective on Soil Nutrients in Relation to Cropping Systems in the Middle East Region
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
John Ryan
مشاهده مقاله | اصل مقاله (24.01 K)

2 Major Trends in Farming Practices in Saskatchewan, Canada
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
.A. R Mermut
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.08 K)

3 New challenges for soil researchers in response to the needs of society and the environment
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
Hossein Ghadiri
مشاهده مقاله | اصل مقاله (33.23 K)

4 آبیاری قطره ای نواری، راهکاری موثر در افزایش کارایی مصرف آب و نیتروژن در کشت ذرت دانه ای در منطقه ارسنجان، استان فارس
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
نادر پیرمرادیان؛ کوروش ابراهیمی؛ غلامرضا معافپوریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (73.21 K)

5 آبخوان داری: راهی به سوی باز سازی، نگاه داری، و افزایش بهره وری خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
آهنگ کوثر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (51.13 K)

6 آبشویی فسفر تحت تأثیر محلولهای آبشویی مختلف در خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
حکیمه استوارزاده؛ محسن جلالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (65.46 K)

7 اثرات ازت و پتاسیم بر عملکرد و تحمل گوجه فرنگی به شوری
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
مرتضی پوزش شیرازی؛ مختار زلفی باوریانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (63.15 K)

8 اثرات تجمعی و با قیما نده سرباره و لجن کنورتور بر جذب آهن توسط گیاه سورگوم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
سمیه بختیاری؛ حسین شریعتمداری؛ محمود کلباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.02 K)

9 اثرات تنش آبی بر میزان جذب عناصر غذایی و عملکرد خرمای برحی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
مجید علی حوری؛ مجید بهزاد؛ مجید هاشمی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.31 K)

10 اثرات روش های خاکورزی بر روی صفات زراعی ارقام سویا
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
محمد احمدی وسطی کلائی؛ حمید مدنی؛ حمیدرضا مبصر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.93 K)

11 اثرات زیر شکنی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
محمد رضا انصاری؛ محمد امین آسودار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (57.69 K)

12 اثرات شوری (کلرید سدیم) بر شدت فتوسنتز، نسبت پتاسیم به سدیم و رشد و نمو در سه رقم گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
احمد بای بوردی؛ جلال طباطبایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (59.32 K)

13 اثرات ضایعات لیموی آب برفراهمی عناصر کم مصرف و برخی خواص خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
حسینعلی قرائی؛ علیرضا رضائی؛ ثمره قرایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (59.77 K)

14 اثرات کاربرد روی بر کاهش غلظت بور در ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
عبدالحسین ضیائیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (65.61 K)

15 اثرات کم آبیاری و سطوح مختلف کود پتاسه بر عملکرد علوفه و کارآیی مصرف آب در شبدر ایرانی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
محمود محمدی؛ بیژن حقیقتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (78.63 K)

16 اثرات کود مرغی وازت بر خصوصیات کمی و کیفی و جذب عناصر غذایی در گوجه فرنگی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
عفت الزمان منتظری؛ شهین زمردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (145.29 K)

17 اثرات کودهای سبز و آلی بر خصوصیات خاک و عملکرد سیب زمینی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
احمدرضا محمدزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.65 K)

18 اثرات ماندابی خاک بر برخی عناصر موجود در دانه ارقام گندم بهاره
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
محمداقبال قبادی؛ عبدالمهدی بخشنده؛ حبیب اله نادیان؛ مختار قبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.18 K)

19 اثرات مدیریت بقایای گیاهی در سیستم های مختلف خاکورزی روی پایداری خاک در استان کرمانشاه
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
کیومرث صیادیان؛ علی بهشتی آل آقا؛ فردین حامدی حامدی؛ شاهرخ فاتحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.28 K)

20 اثرات مصرف گوگرد و کمپوست بر عملکرد گندم آبی و میزان عناصر غذائی خاک در منطقه شهرکرد
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
علی مرشدی؛ مجید فرزان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (74.12 K)

21 اثر اعمال تیمارهای مختلف آبیاری، بوسیله پساب فاضلاب صنعتی ذوب آهن اصفهان بر روند تغییرات سرب در خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
پیام نجفی؛ رامین ساوج؛ علی انصاری؛ محمدجواد عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (67.64 K)

22 اثر آفتابدهی خاک بر کنترل پژمردگی فوزاریومی میخک و بعضی از خواص شیمیایی، زیستی و حاصلخیزی خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
محمد بنی جمالی؛ حسین بیات
مشاهده مقاله | اصل مقاله (63.86 K)

23 اثر اقدامات حفاظتی بر برخی از شاخصهای کیفیت خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
الهه نادری پیکام؛ منوچهر گرجی؛ حسینقلی رفاهی؛ احمد حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (58.15 K)

24 اثر آنیون های نیترات و فسفات بر غلظت و جذب بر در نهال های لیموترش
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
الهام ضرغام پور؛ مصطفی چرم؛ عبدالکریم اجرایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (100.94 K)

25 اثر باکتری های کمکی در گره بندی و تثبیت نیتروژن لوبیا سبز با Rhizobium leguminosarum bv.phaseoli
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
حسن رضایی؛ ناصر علی اصغر زاده؛ احمد بایبوردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (136.76 K)