عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 1,011

1 Current conditions and improvement of pastures soils of south-western tajikistan
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
_ boboev R.D؛ _ Bojmurodov R.B؛ _ Bobohonova Z.K.
مشاهده مقاله | اصل مقاله (98.46 K)

2 Digital soil mapping and soil resource management
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Abbas Farshad
مشاهده مقاله | اصل مقاله (97.52 K)

3 DMPP(ENTEC)-A NEW NTTRIFICATION INHIBITOR FOR IMPROVING N- EFFICIENCE
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Zerulla w؛ Pasda G؛ Hahndel R؛ Wissemeier A؛ Kummer K-F
مشاهده مقاله | اصل مقاله (81.62 K)

4 Expanding clays in Rhizosphere soils and its implications to nutrient cycling
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
JM Arocena
مشاهده مقاله | اصل مقاله (195.17 K)

5 faciliting soil salinity surveys with near surface sensing tools
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Akmal Akramkhanov؛ Christopher Martius؛ johannes P.A. Lamers
مشاهده مقاله | اصل مقاله (81.94 K)

6 Global Warming and Draught
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Ahmad R Mermut
مشاهده مقاله | اصل مقاله (79.35 K)

7 Loess Chronology in Iran
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Manfred Frechen
مشاهده مقاله | اصل مقاله (89.29 K)

8 Luminescence Dating of Sediments
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Manfred Frechen
مشاهده مقاله | اصل مقاله (78.87 K)

9 Mineralogy and geochemistry of loess-soil sequences in northern iran
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Martin kehl
مشاهده مقاله | اصل مقاله (79.56 K)

10 Nature,age and paleoclimatic implications of loess-soil sequences in northern iran
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Martin kehl
مشاهده مقاله | اصل مقاله (91.05 K)

11 Saline soils and salinity assessment in western golestan province
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Holm Voigt؛ martin kehl؛ farhad khormali
مشاهده مقاله | اصل مقاله (146.7 K)

12 SOIL AND DESERTIFICATION PROCESS ON THE PAMIRS MOUNTAIN ECOSYSTEMS
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Hukmatullo Ahmadov
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.81 K)

13 THE CURRENT SITUATION OF SOIL resourses IN TAJIKISTAN AND THEIR PROSPECTS IN FUTURE
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
_ Sanginov S.R.
مشاهده مقاله | اصل مقاله (116.61 K)

14 The German-Uzbek Khorezm project - a sustainable approach to agricultural and ecological innovation in Central Asia
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Christopher Martius؛ johannes P.A Lamers؛ Paul L.G Vlek؛ Ahmad Mossadegh-Manschadi؛ Ruzumboy Echchanov
مشاهده مقاله | اصل مقاله (75.65 K)

15 _ یابی جذب عناصر سنگین توسط باقلا و خردل وحشی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
_ صلحی؛ رویا کریمی؛ مصطفی چرم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (144.35 K)

16 آبخیزداری حوضه های آبریز واقع در خاکهای لسی با پتانسیل فرسایش پذیری بالا
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
حمید رضا عسگری؛ سعید علیزاده؛ عبدالرحیم لطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (174.24 K)

17 آبشویی نیترات توسط محلول های آبشویی مختلف در خاک های آلوده به عناصر سنگین
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
حکیمه استوارزاده؛ محسن جلالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (136.83 K)

18 _ اثرات آلایندگی فلزات سنگین حاصل از لجن فاضلاب شهری استان اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
_ کبیری نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.41 K)

19 اثرات تبدیل تناوب های گندم - آیش و گندم- نخود به کشت ممتد گندم بر خصوصیات فیزیکی خاک در ارتباط با فاکتور فرسایش پذیری خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
مهدی رحمتی؛ محمد رضا نیشابوری؛ شاهین اوستان؛ ولی فیضی اصل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (167 K)

20 اثرات تجمعی و باقیمانده لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بر وضعیت تجمع سرب در خاک شالیزار
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
مجید موسوی؛ محمد علی بهمنیار؛ همت اله پیردشتی؛ سروش سالک گیلانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (160.35 K)

21 اثرات تقسیط اوره معمولی و اوره با پوشش گوگردی (SCU) بر عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی گیاه برنج
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
حسن شکری واحد؛ پریسا شاهین رخسار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (160.13 K)

22 اثرات تناوب زراعی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم دیم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
مهدی رحمتی؛ محمد رضا نیشابوری؛ شاهین اوستان؛ ولی فیضی اصل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (147.69 K)

23 اثرات تنش آب بر عملکرد و درصد پروتئین ذرت علوفه ای در سیستم آبیاری قطره ای- نواری
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
سپیده اعتدالی؛ احمد کریمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (170.76 K)

24 اثرات کاربرد پائیزی نیتروژن بر خصوصیات ریشه ژنوتیپ ها و ارقام مختلف گندم دیم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
جواد عبدالهی؛ کاظم هاشمی مجد؛ ولی فیضی اصل؛ جعفر جعفر زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (191.54 K)

25 اثرات کلات سیرات آهن و سکوسترین آهن بر عملکرد ذرت در یک خاک آهکی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
حسینعلی قرائی؛ جلیل اوجی؛ علیرضا رضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (155.38 K)