عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 1,106

1 آیا مایه زنی همزمان نخود با باکتری ریزوبیوم و قارچهای میکوریز میتواند بر گره بندی ریزوبیومی و کلنیزاسیون میکوریزی در ریشه تاثیر گذار باشد؟
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
علیرضا توسلی؛ ناصر علی اصغر زاد؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ احمد اصغر زاده؛ محسن مردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (105.23 K)

2 آبشویی نیترات طبیعی خاکهای آهکی استان همدان تحت شرایط اشباع
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
محبوبه ضرابی؛ محسن جلالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (119.12 K)

3 اثر K،N و Mg بر رشد رویشی و غلظت عناصر برگ توت فرنگی ( Fragaria ananasacv.Sun Rise ) در شرایط کشت هیدروپونیک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
مهسا دودمان؛ محمد اسماعیل امیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (93.64 K)

4 اثر آبیاری با پساب صنعتی شهرکرد برکارآیی مصرف آب لوبیا قرمز (رقم درخشان)
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
سمیه فروغی؛ احمد کریمی؛ شهرام کیانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (136.81 K)

5 اثرات آبیاری تناوبی و سطوح نیتروژن بر عملکرد برنج رقم چمپای لنجانی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
لیلا قائدی؛ شاهرخ جهانبین؛ هوشنگ فرجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (102.24 K)

6 اثرات اصلاح کننده های مختلف آلی بر بیوماس میکروبی و فعالیت آنزیم اوره آز خاک تحت کشت گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum )
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
حمید دهقان منشادی؛ محمدعلی بهمنیار؛ امیر لکزیان؛ سروش سالک گیلانی؛ هانی قنبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (109.67 K)

7 اثرات آلودگی خاک به کادمیم، سرب و روی بر تثبیت نیتروژن سویه های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی و عملکرد یونجه
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
اسماعیل معمار کوچه باغ؛ داریوش شانه بندی؛ احمد گلچین؛ حسین بشارتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (119.39 K)

8 اثرات باقیمانده کود فسفاتی بر عملکرد ماشک (Vicia panonica) و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شرایط دیم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
سیما پاکروان اصل؛ عباس صمدی؛ غلامرضا ولیزاده اوصالو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (472.05 K)

9 اثرات برهمکنش آهن و روی بر رشد و پارامترهای رشد پنبه در شرایط شور
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
عبدالحسین ضیائیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (110.8 K)

10 اثرات پخش سیلاب بر روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در ایستگاه پخش سیلاب دشت موسیان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
رضا سلیمانی؛ محمد حسین مهدیان؛ کوروش کمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (93.4 K)

11 اثرات پلی اکریل آمید بر پارامترهای پایداری خاکدانه در یک خاک منطقه نیمه خشک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
نینا صفری؛ شکراله اصغری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (108.14 K)

12 اثرات پلی اکریل آمید بر فعالیت تنفسی و تعداد میکروارگانیسم ها در یک خاک لوم رسی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
نینا صفری؛ شکراله اصغری؛ ناصر علی اصغرزاده؛ محمدحسین صدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (103.22 K)

13 اثرات تغییرات رطوبت حجمی در اراضی شیبدار بر ناپایداری عملکرد نخود دیم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
رضا سلیمانی؛ عبالمجید ثامنی؛ رحیم ناصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (77.42 K)

14 اثرات تنش نیتروژن و کاربرد سایکوسل بر حرکت خمش، صفات شیمیایی و عملکرد کمی برنج رقم طارم دیلمانی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
یاسر خسروی؛ حمیدرضا مبصر؛ محمد نصری؛ سلمان دستان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (166.94 K)

15 اثرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در تولید چمنزارهای کوهستانی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
موسی اکبرلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (142.9 K)

16 اثرات درازمدت کشت برنج، باغ، تناوب برنج و آیش بر روی کیفیت خاک در سری زاینده رود زرین شهر اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
نبی اله اکبری؛ احمد جلالیان؛ ناصر هنرجو؛ علی رضایی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (121.5 K)

17 اثرات دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد در منطقه بهبهان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
محمدرضا رفیع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (111.68 K)

18 اثرات روش های متفاوت بهره برداری بر تغییرات مواد آلی، لایه سطحی و نسبت کربن به نیتروژن خاک چمنزارهای کوهستانی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
موسی اکبرلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (129.08 K)

19 اثرات سطوح مختلف قارچ کش متالاکسیل بر توده زنده میکروبی در خاک های کشت شده و کشت نشده در شرایط مزرعه ای
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
مهشید منصورزاده؛ فایز رئیسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (103.23 K)

20 اثر آتش سوزی پوشش گیاهی بر برخی خصوصیات خاک در دو رویشگاه مرتعی در پارک ملی بمو شیراز
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
پرویز غلامی؛ جمشید قربانی؛ حسن عباسی؛ شهلا قادری؛ فاطمه سالاریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (104.81 K)

21 اثرات شوری (کلرید سدیم) بر شدت فتوسنتز، نسبت پتاسیم به سدیم و رشد و نمو در سه رقم کلزا
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
احمد بای بوردی؛ جلال طباطبایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (315.11 K)

22 اثرات غرقابی کردن خاکها بر قابلیت دسترسی منگنز
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
علی عباسپور؛ محسن حمیدپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (98.99 K)

23 اثرات غلظتهای مختلف بور بر جذب سطحی فسفر در یک خاک آهکی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
اکبر حسنی؛ ابراهیم باباییان؛ محمود محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (122.64 K)

24 اثرات کاربرد پائیزی نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد ارقام و ژنوتیپ های مختلف گندم دیم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
جواد عبدالهی قره کند؛ ولی فیضی اصل؛ کاظم هاشمی مجد؛ جعفر جعفر زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (134.62 K)

25 اثرات کاربرد گوگرد، تیوباسیلوس و کمپوست مواد آلی بر عملکرد کمی و کیفی انار
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
اکبر گندمکار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (90.7 K)