عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 714

1 آیا میتوان اراضی شدیدا شور وسدیمی جنوب اصفهان را با استفاده از پساب شهری اصلاح کرد؟
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
امینه مردیها؛ ناصر هنرجو؛ عباس طغیانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.25 MB)

2 آبیاری یونجه با فاضلاب تصفیه شده شهر اراک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
جواد قدبیک لو؛ محمدعلی خودشناس؛ مسعود دادیور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (950.82 K)

3 اثر آبیاری یک درمیان متناوب جویچه ای بر روی ذرت در اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
محسن دهقانی؛ بهزاد قربانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.69 MB)

4 اثرات برهم کنش نیتروژن و اسید آلی (هیومیکس) بر عملکرد و پارامترهای رشد گندم دوروم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
عبدالحسین ضیائیان؛ مرتضی فانی؛ مریم آقاخانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.47 MB)

5 اثرات پوسته شلتوک برنج و زغال زیستی آن بر خاک و گیاه
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
سپیده ابریشم کش-؛ منوچهر گرجی-؛ حسین اسدی-؛ احمدعلی پور بابایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.57 MB)

6 اثرات تنش رطوبتی بر مقدار نیتروژن مصرفی گندم در سیستم کشت بی خاکورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
عبدالحسین ضیائیان؛ لادن جوکار؛ سعید غالبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.12 MB)

7 اثرات تنش زطوبتی بر مقدار نیتروژن مصرفی گندم در سیستم کشت بی خاکورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
عبدالحسین ضیائیان؛ لادن جوکار؛ سعید غالبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.13 MB)

8 اثرات جنگل تراشی و شیب بر حدود آتربرگ در برخی از جنگل های غرب گیلان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
سحر اسماعیل نیا؛ حسن رمضان پور؛ مهدی نوروزی؛ سمیه مهدی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (751.01 K)

9 اثرات جنگل تراشی و شیب بر حدود آتربرگ در برخی از جنگل‌های غرب گیلان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
سحر اسماعیل نیا؛ حسن رمضان پور؛ مهدی نوروزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (476.79 K)

10 اثرات سمیت بورون بر رشد و پارامترهای بیوشیمیایی دانه رست های بزرک در شرایط کشت هیدروپونیک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
مریم دهجی پور حیدر آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.91 MB)

11 اثرات محلول پاشی کلسیم در هنگام تورم جوانه ها بر روی صفات کمی و کیفی پسته
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
جواد حسینی فرد؛ الهام ابراهیم پور؛ بهمن پناهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.64 MB)

12 اثر اختلاط آب و پساب و بافت خاک بر شوری و حاصلخیزی خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
فاطمه سروش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.03 MB)

13 اثر استفاده از شیرابه کمپوست زباله بر قابلیت جذب روی در خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
علی غلامی؛ حدیث رضایی میرقاید؛ شهرام احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.76 MB)

14 اثر استفاده از شیرابه کمپوست زباله بر قابلیت جذب منگنز در عمق های 0-30 و 30-60 سانتی متری خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
علی غلامی؛ حدیث رضایی میرقاید؛ شهرام احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.14 MB)

15 اثر اسید سیتریک در افزایش تجمع سرب در آفتابگردان در یک خاک شنی آلوده
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
محمد رحمانیان؛ علیرضا حسین پور؛ ابراهیم ادهمی؛ حمیدرضا متقیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.62 MB)

16 اثر اصلاح‌کننده‌ی آلی و معدنی بر غلظت برخی عناصر محلول در یک خاک آهکی در دوره‌های زمانی مختلف پس از کاربرد
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
زهرا زارعی؛ علی اکبر موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (220.28 K)

17 اثر اصلاح کننده های آلی بر شکل های شیمیایی عناصر سنگین کادمیوم،سرب و روی در یک خاک آلوده
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
شفق مولایی بیرگانی؛ حسین شیرانی؛ محسن حمیدپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.92 MB)

18 اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولیژیکی گندم و سورگوم در خاک آلوده به کادمیوم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
گلاره خانبلوکی؛ حسین میرسید حسینی؛ بابک متشرع زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.74 MB)

19 اثر آلودگی سرب روی خصوصیات فیزیکی خاک های ژئولیتی و بنتونیتی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
حکیمه عباسلو؛ سمیه بختیاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (252.35 K)

20 اثر باقی مانده کودهای آلی با روی بر عملکرد و جذب عنصر روی دانه گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
سمیه مرادنیا؛ روح الله نادری؛ احسان بیژن زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.21 MB)

21 اثر باقی مانده کود های آلی با روی بر محتوای عناصر پر مصرف و کم مصرف دانه گندم دوروم در کشت تناوبی کلزا و گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
سمیه مرادنیا؛ روح الله نادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.99 MB)

22 اثر باکتری محرک رشد گیاه برگیاه پالایی یک خاک آهکی غنی شده با کادمیم به وسیله ذرت تحت تنش خشکی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
شهرزاد کرمی؛ جعفر یثربی؛ مهدی زارعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.17 MB)

23 اثر باکتری محرک رشد گیاه و تنش خشکی بر شکل های شیمیایی کادمیم در خاک پس از برداشت ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
شهرزاد کرمی؛ جعفر یثربی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.87 MB)

24 اثر باکتری های محرک رشد گیاه و کود دامی بر غلظت عناصر ماکرو و میکرو در دانهال های پسته
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
امیرحسین جمالی فرد؛ پیمان عباس زاده دهجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.3 MB)

25 اثر بایوچار تولید شده از کود مرغی در دماهای متفاوت بر ویژگی های شیمیایی یک خاک آهکی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
مختار زلفی باوریانی؛ عبدالمجید رونقی؛ رضا قاسمی؛ جعفر یثربی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.4 MB)