عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 924

1 A comparative study of PM2.5 and PM10 concentrations between Iran and Australia and identification of their sources in Iran
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
Davood Namdar Khojasteh؛ Md Mahmudur Rahman
مشاهده مقاله | اصل مقاله (558.51 K)

2 Effects of NaCl salinity on the performance of some citrus cultivars at early growth seedling stage
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
Alireza Shafieizargar؛ Saeed salimpour
مشاهده مقاله | اصل مقاله (383.22 K)

3 ?How rhizosphere may affect nutrient uptake under drying soil condition
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
M Zarebanadkouk؛ Th Fink؛ C Banfield؛ K Ahmadi؛ A Carminati
مشاهده مقاله | اصل مقاله (82.27 K)

4 آیا مدت زمان انجام آزمایش، در دقت اندازه گیری شدت فرسایش خاک با استفاده از تونل باد تأثیری دارد؟
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
سمیرا زمانی؛ مجید محمودآبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (779.4 K)

5 آبشویی خاک آلوده به آرسنیک با استفاده از عامل کلات‌کننده EDTA
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
الهه روحانی؛ محسن حمیدپور؛ محسن سلیمانی؛ مسعود روحانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (669.55 K)

6 اثر آبیاری یک در میان جویچه ای ثابت بر روی ذرت در اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
محسن دهقانی؛ مهدی پناهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (280.94 K)

7 اثر آب مغناطیسی بر خاک و خصوصیات رویشی پاجوش های خرما رقم دیری
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
عبدالحمید محبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (521.12 K)

8 اثرات باکتری های ریزوبیومی و قارچ های میکوریزآربسکولار ( AMF )درمقدار عناصر غذایی لوبیا چیتی در شرایط تنش خشکی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
اکبر همتی؛ محمد فیضیان؛ هادی اسدی رحمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (744.38 K)

9 اثرات باکتری های ریزوبیومی و قارچ های میکوریز آربسکولار در کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا چیتی در شرایط تنش خشکی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
اکبر همتی؛ محمد فیضیان؛ هادی اسدی رحمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (556.1 K)

10 اثرات بسترهای کاشت بر رشد گیاه نعناع فلفلی (Mentha × piperita)
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
مختار حیدری؛ مریم غافلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (501.6 K)

11 اثرات بهسازهای مختلف آلی و غیر آلی بر سینتیک جذب سرب در یک خاک آهکی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
محبوب صفاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (890.85 K)

12 اثرات بیوچار برگ خرما بر ظرفیت نگهداری رطوبت در خاک لوم شنی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
مهرداد نوروزی؛ حسن طباطبایی؛ محمدرضا نوری؛ حمیدرضا متقیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (744.03 K)

13 اثرات تغییر اقلیم بر شورشدن اولیه خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
یوسف هاشمی نژاد؛ مهدی همایی؛ علی اکبر نوروزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (485.96 K)

14 اثرات تغییر اقلیم بر شورشدن ثانویه خاک در اراضی فاریاب تحت کشت گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
یوسف هاشمی‌نژاد؛ مهدی همایی؛ علی‌اکبر نوروزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (606.35 K)

15 اثرات درونی و بیرونی فرسایش: برآورد هدررفت قابل تحمل خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
حیدر غفاری گوشه؛ منوچهر گرجی؛ محمود عرب خدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (490.94 K)

16 اثرات دو نوع بیوچار و بقایای یونجه بر هدایت الکتریکی دو خاک سدیمی و شور و سدیمی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
زهرا نوری؛ محمدامیر دلاور؛ یاسر صفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (493.08 K)

17 اثرات شیرابه زباله بر مقدار، رفتار و توزیع شکل قابل استفاده بعضی عناصر کم مصرف در منطقه میاندوآب
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
علی صمدی؛ سالار رضاپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (557.79 K)

18 اثر آتش سوزی بر برخی ویژگیهای شیمیایی خاک در جنگل النگدره استان گلستان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
لیلی نیکنام؛ حجت امامی؛ رضا خراسانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (280.64 K)

19 اثرات فاکتورهای خاکسازی بر تکامل رسوبات آبرفتی رودخانه های مهم استان خوزستان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
آرزو ذاکرمشفق؛ سیروس جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (463.41 K)

20 اثرات کابرد دو بیوچار بر برخی ویژگی های شیمیایی و قابلیت جذب عناصر غذایی در خاک قلیایی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
سمیرا محمدی؛ اکبر فرقانی؛ عاطفه صبوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (558.82 K)

21 اثرات کمبود عناصر غذایی اولیه بر رشد و پاسخ‌های فیزیولوژیک نشاء گوجه فرنگی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
آمنه حسینی؛ سهیل کریمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (845.08 K)

22 اثرات کودهای شیمیایی ماکرو بر کرم های خاکی در خاک یک باغ
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
مجتبی یحیی آبادی؛ امیر حسین حمیدیان؛ سهراب اشرفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (562.07 K)

23 اثرات متقابل نیتروژن و آبیاری بر تولید ذرت سیلویی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
محمد علی خودشناس؛ جواد قدبیک لو؛ مسعود دادیور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.8 K)

24 اثر آزوسپیریلیوم، قارچ مایکوریزا و کرم خاکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
عاطفه مشرف؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ حمیدرضا متقیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (364.03 K)

25 اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در سیستم آبیاری قطره‌ای بر درجه حرارت خاک در باغ‌های پسته
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
ناصر صداقتی؛ امین علیزاده؛ جواد حسینی‌فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (431.11 K)