عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
اطلاعات دوره
عنوان دوره دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری دهم
موضوع گیاهپزشکی
برگزار کننده انجمن‌ حشره‌شناسان ایران و جمعیت کارشناسان بیماریهای گیاهی ایران
محل برگزاری دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر اجرایی دکتر قوام الدین شریف
دبیر علمی مهندس احمد پروین
سال برگزاری 1370
معرفی
تعداد مقالات: 208

1 اتیولوژی پوسیدگیهای طوقه و ریشه چغندر قند در استان خراسان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
احمد عباسی مقدم؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ بهروز جعفر پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (186.67 K)

2 اتیولوژی و انتقال بیماری گل سبز کنجد در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد صالحی؛ کرامت اله ایزدپناه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (245.66 K)

3 اثرات پرتو دهی گاما روی مراحل مختلف تکاملی بید غلات Sitotroga ceralella oliv
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حمیدرضا ذوالفقاریه؛ هوشنگ بیات اسدی؛ ابراهیم باقری زنوز؛ فرامرز مجد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (182.66 K)

4 اثر عصاره بذر علف هرز ماستونک روی جوانه زدن و رشد شبدر گندم دیم ، کاهو و ماستونک در آزمایشگاه
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین غدیری؛ رضا حمیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (59.93 K)

5 اثر مصرف مستمر یک نوع علفکش در مزرعه برنج بر تراکم و تنوع علفهای هرز
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (55.62 K)

6 اختلافات اکولوژیکی و مورفولوژیکی گونه های m.diversus silvestri m.gabrielis weidner
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رحیم غیورفر؛ مرتضی اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (191.78 K)

7 ارزیابی27 رقم گندم دارای ژنهای مقاومت به زنگ قهوه ای در خزانه بین المللی زنگ در اهواز
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی بامدادیان؛ نوین چهر هومند؛ منور حضار؛ هوشنگ تهرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (226.39 K)

8 ارزشیابی آزمایشگاهی و اثرات بعد از خروج دیمیلین بر روی anopheles stephensi
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
پیمان مهرپویان؛ حسین لدنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (208.94 K)

9 ارزشیابی صحرائی دیمیلین بعنوان تنظیم کننده رشد حشرات برای کنترل ناقلین مالاریا در جنوب ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
پیمان مهرپویان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (145.43 K)

10 امکان بررسی باقیمانده چند سم فسفره پرورش تین لیر کروماتوگرافی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ماندانا بهبودی؛ محمدرضا افشاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (199.6 K)

11 انتقال و دامنه میزبانی ایزولات ایرانی ویروس نقش هاشوری
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمود معصومی؛ کرامت اله ایزد پناه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (214.83 K)

12 اولین گزارش سه گونه pharoscymnus redel ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی اصغر احمدی؛ عباس یزدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (203.19 K)

13 بخشی ازفون کفشدوزکهای استان کرمان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نادر کوهپایه زاده؛ محمد سعید مصدق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (237.87 K)

14 بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در منطقه ابرقو یزد
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی کلانتری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (222.39 K)

15 بررسی اثرات پرتو گاما در کشتن کذرم گلوگاه انار spectrobqates crationiae zeller و جلوگیری از رشد قارچهای انباری penicillium sp p ، aspergillus sp p
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
گودرز مولائی؛ هوشنگ بیات اسدی؛ منصور شاکری حسن آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (211.17 K)

16 بررسی اثرات سن گندم بر خواص کیفی و ارزش نانوائی گندم و جو
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رویا طلائی؛ مرتضی اسماعیلی؛ سیروس عبد میشانی؛ پروانه آزمایش فرد؛ ابراهیم باقری زنوز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (92.68 K)

17 بررسی اثر چند علفکش روی علفهای هرز برنج در کشت مستقیم در آذربایجانشرقی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
احمد فقیه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (51.15 K)

18 بررسی اثر چند قارچکش ضد عفونی کننده بذر علیه سیاهک پنهان معمولی گندم در شرایط آبی کرج و دیم همدان، باختران و زنجان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی بامدادیان؛ طاهره پور منصوری؛ ابوسعید کاشانی؛ محمدرضا بوذری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (202.55 K)

19 بررسی اثر سیستمیکی قارچکش بنومیل در مبارزه با بیماری بلاست برنج
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبدالحسین جمالی؛ عباس شریفی تهرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (176.32 K)

20 بررسی اجزای درون سلولی در گلابی میزبان و لوبیا غیر میزبان در اثر باکتری
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی معروفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (249.48 K)

21 بررسی اجمالی بیماریهای گندم و جو در استان اصفهان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمود دامادزاده؛ حسین حسن پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (210.04 K)

22 بررسی اجمالی تاثیر علف کشهای مختلف روی علفهای هرز در مزارع زعفران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمداسماعیل راجع؛ خلیل مبین؛ حسین فقیه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (58.71 K)

23 بررسی ارتباط بین عوامل ph t.nv خاک با کمبود آهن روی منگنز برگ در مرکبات غرب مازندران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (51.4 K)

24 بررسی آزمایشگاهی تاثیر چندحشره کش در مراحل مختلف زندگی سن گندم E.integriceps
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا افشاری؛ پرویز نوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (260.99 K)

25 بررسی ایزوله های ویروس موزائیک یونجه روی سیب زمینی در مناطق کرج ورامین دماوند و همدان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین معصومی شهر بابک؛ غلامحسین مصاحبی محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (240.89 K)