عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 28

1 آبیاری قطره ای ثقلی (G.D.I)
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
رحیم احمدی؛ داریوش معراجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (426.54 K)

2 ارزیابی طرحهای آبیاری قطره ای اجرا شده در منطقه اصفهان و بررسی امکان اصلاح آنها
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
بهروز مصطفی زاده؛ مهرداد عطائی؛ سعید اسلامیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.43 K)

3 اندازه گیری حجمی آب - جزء لاینفک مدیریت بهینه شبکه های آبیاری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
شهریار افتخار زاده؛ محسن مسعودیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (214.13 K)

4 بررسی اثر مقدار و دور آبیاری بر عملکرد چغندر قند و کیفیت آن
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
ژاله وزیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (299.27 K)

5 بررسی امکان استفاده از زئولیتهای طبیعی ایران جهت حفظ و افزایش رطوبت خاک و نیز تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی برای مصارف کشاورزی و صنعتی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
حسن کاظمیان؛ حسین فقیهیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (322.43 K)

6 بررسی امکان تغذیه مصنوعی آب انتقالی از دشت شیراز در لایه آبدار دشت سروستان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمدحسین حجتی؛ عزت الله رئیسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (386.38 K)

7 بررسی بهبود نفوذ پذیری در خاکهای رسی و شور در اثر خاک ورزی و افزایش مواد مالچی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
اکبر اسماعیلی؛ فرهاد موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (404 K)

8 بررسی تبخیر و تعرق پتانسیل یونجه به عنوان گیاه مرجع با استفاده از لایسیمتر
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمدرضا شریعتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.41 K)

9 بررسی کاربرد سیلاب کالشور در احیاء و اصلاح مناطق شور و لیا "تجربه ای نو با مسیری دشوار"
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
اسماعیل فیله کش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (301.08 K)

10 بررسی مشکلات بهره برداری ساختمانهای تنظیم و کنترل جریان در شبکه های آبیاری زاینده رود و درودزن
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمد جوان؛ حمیدرضا سالمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (358.88 K)

11 بهینه سازی شبکه کانال های آبیاری جیرفت
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمد جواد خانجانی؛ غلامعباس بارانی؛ محمدعلی جعفری نسب باغستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (210.03 K)

12 تاثیر دور آبیاری و تعداد قطره چکانها در روش آبیاری قطره ای بر عملکرد و کیفیت هندوانه
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
حسن موسوی فضل؛ امین علیزاده؛ علیرضا آستارایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (317.33 K)

13 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد چغندرقند
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
مهدی اکبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (269.49 K)

14 تاثیر لایروبی در بازیابی سرعت نفوذ اولیه چند طرح تغذیه مصنوعی در استان اصفهان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
وفا رضایی؛ فرهاد موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (354.64 K)

15 تحلیلی بر شیوه های کاربردی یکپارچه سازی اراضی شالیزاری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
مرتضی یعقوبی؛ رها کبیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (356.06 K)

16 تحلیل و بهینه سازی همچندی مصرف آب و تولید محصولات زراعی در مغان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
ابوالفضل ناصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (338.89 K)

17 تعیین ضرایب حساسیت نسبی گیاه لوبیا چشم بلبلی به تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
علیرضا رضائی؛ علی اکبر کامگار حقیقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (265.18 K)

18 زهکشی با سیستم قنات
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمدجعفر پورمختار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (236.49 K)

19 شبیه سازی کمبود آب و عملکرد محصول سیب زمینی در منطقه کبک در کشور کانادا
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمد حسین مهدیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (360.26 K)

20 طراحی ایده ای تزریق بخار آب به درون خاک به منظور تشکیل حوضچه موضعی آب زیرزمینی، با استفاده از انرژی خورشیدی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
رضا جواهر دشتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (94.38 K)

21 کاربرد مدل هیدرودینامیک ICSS-POM در تعیین مناسب ترین گزینه توزیع آب در شبکه آبیاری، مطالعه موردی شبکه آبیاری قوریچای
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
شهرام کسب دوز؛ محمدجواد منعم؛ صلاح کوچک زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.88 K)

22 کم آبیاری بهینه تحت شرایط مختلف مقدار اولیه آب در نیمرخ خاک
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
بیژن قهرمان؛ علیرضا سپاسخواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (178.63 K)

23 مبانی طراحی و مدیریت شبکه های آبیاری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
بهمن نقشینه پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (313.18 K)

24 مدیریت آب در شبکه های آبیاری و زهکشی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
ابوالفضل سپهری منش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (285.35 K)

25 مروری بر وضعیت بهره برداری منابع آب ایران
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
جعفر غفاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (229.69 K)