عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
اطلاعات دوره
عنوان دوره دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری دوازدهم
موضوع گیاهپزشکی
برگزار کننده
محل برگزاری آموزشکده کشاورزی کرج
مدیر اجرایی دکتر کرامت الله ایزد پناه
دبیر علمی مهندس احمد پروین
سال برگزاری 1374
معرفی
تعداد مقالات: 402

1 .Ampelomyces quisqualis Ces. ex. Schlecht پارازیت سفیدک های حقیقی تیپ Oidium
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدعلی تاجیک قنبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (176.59 K)

2 Spirophlasma citri و Phytoplasma aurantifolia ، دو عامل میکوپلاسمایی بیماریزا در مرکبات
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ژ.م بوه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (201.15 K)

3 اثرات محلول گرم قارچکش های تیابندازول و ایمازالیل قبل از انبار بر روی کاهش سرمازدگی و پوسیدگی لیموشیرین در سرد خانه
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ابراهیم گنجی مقدم؛ مجید راحمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (178.87 K)

4 اثر پنج علفکش در کنترل علفهای هرز کشیده برگ مزارع گندم
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین فاطمی؛ حسین میرکمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (175.62 K)

5 اثر تاریخ برداشت و پیش جوانه دار کردن غده ای بذری روی عملکرد، کیفیت انباری و پوسیدگی های قارچی در ارقام مختلف سیب زمینی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ابراهیم فتائی؛ سعید گندمکار؛ مهرداد خادم دلیر؛ فروع الدین زرگرزاده؛ مصطفی ولیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (63.56 K)

6 اثر تناوب زراعی در کاهش جمعیت نماتد چغندر قند در منطقه مرودشت فارس
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
منوچهر شرفه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (62.11 K)

7 اثر خراش دهی شیمیایی و مکانیکی، جیبرلیک اسید و درجه حرارت بر جوانه زنی بذر خردل وحشی ( .Sinapis arvensis L )
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین غدیری؛ ناصر باقرانی ترشیز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (248.57 K)

8 اثر درجه حرارتهی مختلف بر دوره رشد و نمو کفشدوزک Stethorus gilvifrons Mulsant در شرایط آزمایشگاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جلیل حاجی زاده؛ کریم کمالی؛ هوشنگ بیات اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (206.89 K)

9 اثر سولفات آمونیوم بر کاهش مقدار مصرف علفکش گیلفوسیت
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (233.84 K)

10 اثر شش باریک برگ کش بر علفهای هرز مرغ ( Cynodon dactylon ) قیاق ( Sorghum halepense ) در باغات پسته استان کرمان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبدالرضا لهسائی زاده
مشاهده مقاله

11 اثر شش علفکش در مبارزه شیمیائی با علفهای هرز مزارع پیاز
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین فاطمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (56.6 K)

12 اثر شوری روی مراحل مختلف رشد و تولید مثل غیر جنسی گونه های فیتوفترا مولد گموز پسته
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علیرضا طباطبائی؛ ضیاء الدین بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.64 K)

13 اثر علفکش گلوفوزینات آمونیوم در کنترل علفهای هرز و سازگاری آن با درختان میوه
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
پرویز طاهریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (214.95 K)

14 اثر گرسنگی لارو Aedes aegypti در جلب پشه های ماده هم جنس خود برای تخم گذاری
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نیرالسادت ظهیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.11 K)

15 اثر نحوه برداشت گندم دیم روی تغییرات جمعیت Porphyrophora tritici
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسنعلی واحدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (178.39 K)

16 ارزیابی اثر چند قارچکش روی زنگ زرد گندم در مازندران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبدالرضا فروتن؛ محمد ترابی؛ علیرضا دلیلی؛ رمضان پیروی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (203.13 K)

17 ارزیابی ارقام و دورگهای ممتاز پنبه به بیماری پژمردگی ورتیسلیومی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
اکرم حمدالله زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (184.75 K)

18 ارزیابی تاثیر عصاره آبی و سه فرمولاسیون تجارتی چریش بعنوان سموم با منشاء طبیعی در کنترل سرخرطومی یونجه
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سعید ارومچی؛ کارولا لورا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (225.21 K)

19 ارزیابی تاثیر علفکش کلودینافوب پروپارژیل ( تاپیک ) در کنترل علفهای هرز کشیده برگ در زراعت گندم مازندران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
یحیی ابطالی؛ حسین میرکمالی؛ سید رحیم سیدابراهیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (217 K)

20 ارزیابی تحمل تعدادی از ارقام آفتابگردان نسبت به بیماری زنگ آفتابگردان .Puccinia helianthi Sehw در شرایط مزرعه
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
شاهرخ مجیدیه قاسمی؛ علی ملیحی پور؛ مجید خیاوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (207.22 K)

21 ارزیابی حساسیت ارقام نخیلات به بیماری پوسیدگی گل آذین خرما و شدت آلودگی آن در استان خوزستان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبدالرزاق مهاجری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (196.38 K)

22 ارزیابی سه روش مکانیکی، شیمیایی و تلفیقی کنترل علفهای هرز در زراعت پنبه مازندران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
یحیی ابطالی؛ محمد رضا موسوی؛ حسین کیانوش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (228.4 K)

23 ارزیابی کارائی پارازیتیسمی زنبور Eretmocerus mundus Mercet بر روی دو رقم پنبه کرک دار و فاقد کرک، آلوده به پوره های عسلک پنبه ( .Bemisia tabaci ( Genn
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسن آل منصور؛ علی اصغر احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (214.01 K)

24 ارزیابی کنترل شیمیایی و میزان خسارت پروانه برگخوار گندم در استان خوزستان ( Syringopais temperatella led.( Lep.:Seythridae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبدالرضا عظیمی؛ مهدی بایمانی؛ محمود حقیقت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (172.03 K)

25 ارزیابی میزان آلودگی گیاهان ذرت به پروانه ساقه خوار ذرت و نیشکر .Sesamia sp سه سال پس از حذف کامل سمپاشی در مزارع ذرت استان خوزستان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبدالرضا عظیمی؛ مهدی بایمانی؛ عبدالحسین فتحی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (222.02 K)