عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 1,106

1 اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزا عملکرد 3 رقم عدس دیم در ایلام
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نسرین عسکری؛ امیر آینه بند؛ محمد مهدی پورسیابیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32.23 K)

2 اثر آبیاری تکمیلی در رفع تنش کم آبی بر اجزای عملکرد ارقام دیم آفتابگردان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرخ نوری؛ حجت اله مظاهری لقب؛ خسرو محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (58.89 K)

3 اثر آبیاری تکمیلی در مراحل گل دهی و غلاف دهی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام نخود دیم در شرایط کرمانشاه
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بهروز کریمی؛ امین فرنیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.49 K)

4 اثر آبیاری محدود بر روند رشد، پوشش سبز و عملکرد دانه ارقام لوبیا چیتی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسین خوشوقتی؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ سعید زهتاب سلماسی؛ هوشنگ آلیاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (58.51 K)

5 اثر آبیاری محدود بر عملکرد علوفه دو توده بومی کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور در مشهد ( Kochia scoparia L. Schrad )
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا سلیمانی؛ محمد کافی؛ مسعود ضیایی؛ جواد شباهنگ؛ کامران داوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.27 K)

6 اثر آبیاری محدود بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام باقلا
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
صنم قانع پور؛ کاظم قاسمی گلمذانی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ صفر نصر اله زاده؛ آیدا حسین زاده ماهوتچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.94 K)

7 اثر آبیاری محدود بر کیفیت بذر نخود
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کاظم قاسمی گلعذانی؛ نسرین هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.38 K)

8 اثر آبیاری محدود روی ترکیب شیمیایی دانه های نخود
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کاظم قاسمی گلعذانی؛ بهاره دلیل؛ پریسا شیخ زاده مصدق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.56 K)

9 اثر آبیاری محدود مراحل مختلف نمو بر عملکرد اسانس زیره سبز
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سروناز سودمند؛ سعید زهتاب سلماسی؛ کاظم قاسمی گلعذانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.95 K)

10 اثر آبیاری محدود و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم نان رقم چمران در شرایط آب و هوایی اهواز
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
عبدالرئوف آهنگری؛ احمد نادری؛ غلامعباس لطفعلی آینه؛ علی عصاره؛ محمد خیاط
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.07 K)

11 اثر آبیاری و تراکم بوته بر شاخص برداشت، اسانس و دانه بابونه آلمانی ( .matricaria chamomilla l )
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علیرضا پیرزاد؛ هوشنگ آلیاری؛ محمد رضا شکیبا؛ سعید زهتاب سلماسی؛ ابوالقاسم محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.76 K)

12 اثرات دگرآسیبی توتون (.Nicotiana tobaccum L) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا (.Brasica napus L)
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد یزدانی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32.1 K)

13 اثرات سوپرجاذب و کود ازته استارتر در تراکم های مختلف بذر بر صفات کمی و کیفی نخود دیم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سیامک فرجام؛ مجتبی جعفرزاده؛ وفا توشیح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.13 K)

14 اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نازنین پورسخی؛ محمدرضا خواجه پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.57 K)

15 اثر آرایش کاشت روی تغییرات ساختار کانوپی ذرت (.Zea mays L) در حضور تاج خروس ریشه قرمز و قیاق
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ندا صفدری منفرد؛ ایرج اله دادی؛ محمدعلی باغستانی؛ حمید ایران نژاد؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.25 K)

16 اثر آرایش کاشت روی خطوط بر عملکرد و اجزای عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم آفتابگردان ( helianthus annuus l ) در کرمان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ابوذر کاکائی؛ حسن فرحبخش؛ علی اکبر مقصودی مود؛ عنایت الله توحیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (33.39 K)

17 اثر آرایش های مختلف کاشت و کاربرد روی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ ( Carthamus tinctorius L. )
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
امیرهوشنگ جلالی؛ روح اله نادری خراجی؛ فرود صالحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (27.54 K)

18 اثر اسید سالیسیلیک و ویتامین C پر بنیه بذر ، جوانه زنی و رشد گیاهچه ای چهار رقم لوبیا
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی جمالی؛ علی سپهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32.88 K)

19 اثر اسموپرایمینگ بر انتقال ذخایر بذر ، کارایی مصرف ذخایر انتقال یافته و رشد گیاهچه گندم در سطوح مختلف تنش خشکی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا عدالت پیشه؛ حمید عباس دخت؛ جلال امرایی؛ مصطفی محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.69 K)

20 اثر اسمو پرایمینگ و هیدرو پرایمینگ بذر بر رشد اولیه چهار رقم گندم و جو دیم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد مهدی نیک مرادی؛ علی سپهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.56 K)

21 اثر افزایش باگاس و فیلتر کیک به عنوان کود آلی بر درصد جوانه زنی و اجزای عملکرد نیشکر
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
لطف اله عبداللهی؛ عبدالامیر معزی؛ عطاءاله خادم الرسول؛ هادی عامری خواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.07 K)

22 اثر الگوی کاشت و تراکم بر عملکرد علوفه سیلویی، عملکرد ماده خشک ذرت سینگل کراس 647 در شرایط کشت دوم مناطق معتدل کرمانشاه
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کامبیز پارسایی تبار؛ عطا اله سیادت؛ محمد حسین قرینه؛ خلیل عالمی سعید؛ فرهاد صادقی؛ فرزانه برزگر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.25 K)

23 اثر الگوی کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط آب و هوایی اهواز
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرزانه برزگر؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمدحسین قرینه؛ قدرت اله فتحی؛ علیرضا شافعی نیا؛ کامبیز پارسایی تبار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.62 K)

24 اثر الگوی کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ماش سبز
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محسن بارانی؛ ناصر اکبری؛ شاهین حسنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.31 K)

25 اثر الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد ریشه و شکر چغندر قند
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
آسیه سیاهمرگویی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.46 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه