عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 14

1 " واقعیتها را به شالیکاران بگوئیم" ارزیابی سیاستهای قیمتی و غیر قیمتی کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ اولین همایش ملی برنج کشور
مسعود فرزانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (470.31 K)

2 بررسی عوامل موثر بر تولید برنج در استان مازندران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ اولین همایش ملی برنج کشور
مهرداد مدهوشی؛ - شیخی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (236.1 K)

3 بررسی قیمت برنج و قدرت خرید برنجکاران در طی سالهای( 1375_1350)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ اولین همایش ملی برنج کشور
مسعود غلامی؛ محمد ابراهیم رئیسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (192.99 K)

4 بررسی مکانیزم خرید برنج داخلی از طریق شبکه تعاونیهای روستائی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ اولین همایش ملی برنج کشور
- -
مشاهده مقاله | اصل مقاله (215.23 K)

5 بررسی و برآورد تابع تولید برنج پر محصول در منطقه کیاکلا
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ اولین همایش ملی برنج کشور
منصور تور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (153.18 K)

6 بررسی وضعیت اقتصادی و بازرگانی تولید برنج در ژاپن و مقایسه آن با ایران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ اولین همایش ملی برنج کشور
محمد تقی کربلائی؛ صدیق جازوئیلی؛ محمود الحبشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (266.01 K)

7 برسی ساختار تولید و تولیدکنندگان برنج در ایران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ اولین همایش ملی برنج کشور
مجتبی مجاوریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (205.62 K)

8 برنج از زبان برنج " شناخت و ضرورت برنامه ریزی جامع" ( علمی_ اجتماعی_ تحلیلی)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ اولین همایش ملی برنج کشور
عبدالرحمن عرفانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ منصور بهرامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (763.91 K)

9 قیمت تمام شده ارقام رایج برنج در استان مازندران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ اولین همایش ملی برنج کشور
ابوطالب حسین پور؛ مسعود غلامی؛ عبدالرحمن عرفانی؛ علی اکبر هاشمیان؛ ابوالقاسم صرافی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (353.89 K)

10 کشت دوم بعد از برداشت برنج و جایگاه تحقیقاتی و ترویجی آن در استان مازندران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ اولین همایش ملی برنج کشور
جعفر قلی راهب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (176.01 K)

11 گزارش مختصری از وضعیت برنج از زبان یک کشاورز
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ اولین همایش ملی برنج کشور
رضا غلامپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (157.97 K)

12 گزارش وضعیت برنج کشور و بررسی ضایعات تولید شالیکوبیها ( با تاکید بر مرحله شالیکوبی)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ اولین همایش ملی برنج کشور
نصرت اله گودرزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (81.67 K)

13 واردات برنج و راه حل خود کفائی آن
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ اولین همایش ملی برنج کشور
قربانعلی نعمت زاده؛ مرتضی نصیری؛ عبدالرحمان عرفانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (445.56 K)

14 واردات برنج و نقش آن در تولید برنج کشور
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ اولین همایش ملی برنج کشور
یوسف آقاجانپور؛ محمد پاکراه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (243.87 K)