عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 23

1 اراضی و کشت دوم بعد از برداشت برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
هبیب ا... گرانمایه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (94 K)

2 اقتصاد برنج مازندران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
مجید حسنی مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457 K)

3 بررسی تاثیر زمان مصرف کود ازته در عملکرد و ارتفاع بوته رقم طارم
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
ناصر سعادتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (38.11 K)

4 بررسی فرآیند تبدیل و اثرات آن بر ارزش غذائی برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
فرحناز فرخ زاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (284.48 K)

5 تجزیه پایداری ارقام برنج در برخی از نقاط استان گیلان
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
رحیم هنرنژاد؛ محمد جواد معین؛ حمید درستی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (322.24 K)

6 تحلیل کیفی و کمی بر مقوله های موثر در توسعه طرحهای تجهیز و نوسازی شالیزار
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
محمود اباذری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (430.58 K)

7 تولید برنج،پایداری و مصرف کود
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
ولیمحمد فلاح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (117.29 K)

8 طرح مسائل زیربنائی شالیزارها (یکجاسازی و یکپارچه سازی)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
شهریار عادلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (300.28 K)

9 عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی در تولید برنج کشور
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
علی کاردگر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (569.27 K)

10 عوامل موثر در انتخاب و طراحی خشک کنهای شالی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
احمد فاضل زاده حقیقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (162.85 K)

11 کشاورزی پایا
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
مسعود کاووسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (183.56 K)

12 گزارشی از نظرات شالیکاران مازندران در مورد تولید و عرضه ارقام پر محصول برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
حسن محسنین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (273.6 K)

13 گزارشی از وضعیت کشت و کار و تولید برنج در سال 74 در استان گیلان
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (154.37 K)

14 گزارش وضعیت برنج کشور در سال 1374 باستناد گزارشات سازمانهای کشاورزی کشور
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
جمیل علیزاده شایق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (194.04 K)

15 گزارش وضعیت کشت برنج در منطقه گرگان و گنبد
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (155.28 K)

16 مدیریت تلفیقی با بیماریهای برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (108.07 K)

17 مدیریت مبارزه تلفیقی با آفات،بیماریها و علفهای هرز زراعت برنج (I.P.M برنج در ایران)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
علی محمد عرب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (163.59 K)

18 معرفی رقم جدید برنج لاین D2-12-28
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
قربانعلی نعمت زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (753.7 K)

19 (مقاله در زمینه معرفی ارقام جدید برنج) 1-رقم جدید مقاوم به سرما منتخب از سری آزمایشات ارقام ORO) IRCTN) 2- لاین 405 از چمپای محلی یاسوج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
احمد کریمی خرمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (105.22 K)

20 مکانیزاسیون و یکپارچگی اراضی بهمراه برآورد اقتصادی کشت مکانیزه و سنتی برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
بهرام آبادیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1013.14 K)

21 نقش زنان روستائی در تولید برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
انیس بیانسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (102.19 K)

22 نقش و اهمیت بازرگانی بین المللی برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
رسول محمدرضائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (243.11 K)

23 نکاتی در خصوص تدقیق آمار سطح زیر کشت برنج با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مساحی مستقیم مزارع
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پنجمین همایش ملی برنج کشور
علیرضا دهقان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (554.43 K)