عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 2

1 نگاهی به وضعیت برنج‌کاری کشور در سالهای 1377 و 1378 از دیدگاه سازمانهای کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفتمین همایش ملی برنج کشور
جمیل علیزاده شایق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (924.56 K)

2 وضعیت برنج جهان و ایران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفتمین همایش ملی برنج کشور
محمد حسین شریمتدار؛ علی بخش دهقانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (870.27 K)