عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 26

1 آبیاری تناوبی در شالیزار، روش مناسب برای استفاده بهینه از آب
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
ناصر سعادتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.74 K)

2 ارزیابی ارقام برنج از لحاظ مقاومت به سرما
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
احمد ولیزاده؛ مجید ستاری؛ محمدتقی کربلائی؛ صادق حسینی؛ منصور بهرامی؛ محمد نوروزی؛ غلامعباس کیانوش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.72 K)

3 الگو و میزان مصرف برنج در 4 منطقه آموزش و پرورش شهر تهران(1379)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
مرتضی عبداللهی؛ آناهیتا هوشیار راد؛ هایده کیانفر؛ مریم امینی؛ منیره دادخواه؛ تلما ذوقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (17.6 K)

4 بررسی تأثیر عوامل اقلیمی بر کشت برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
عبدالعی رویان؛ محمدرضا کاویانی؛ مرتضی نصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.85 K)

5 بررسی تحقیقاتی اتیولوژی (علت یابی) تغذیه ای عارضه کوتولگی گیاه برنج شالیزارهای استان گیلان
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
عباس شهدی کومله؛ محمدحسن علی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.04 K)

6 بررسی تلفات نشت جانبی، نفوذ عمقی وروانات در آبیاری برنج در منطقه کوشکک استان فارس
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
نادر پیرمرادیان؛ علی اکبر کامگار حقیقی؛ علیرضا سپاسخواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (12.58 K)

7 بررسی مقایسه ای عملکرد نشاکارهای سوارشونده و راه رونده برنج تحت شرایط مختلف پادلینگ
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
جعفر هاشمی سلیمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (12.03 K)

8 بررسی و تعیین مناسبترین محدوده رطوبتی شلتوک رقم کامفیروزی بمنظور کاهش میزان ضایعات تبدیل
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
محمد شاکر؛ محمدرضا علیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (20.32 K)

9 برنج ایرانی غذایی مناسب برای مبتلایان به دیابت
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
فروغ اعظم طالبان؛ مینا اسماعیلی؛ ناصر ولایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.35 K)

10 برنج هیبرید و دورنمای آن در ایران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
حمید درستی؛ مهرزاداله قلی پور؛ محمود صیادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (22.79 K)

11 برنج و پوشش بیمه ای خشکسالی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
علی سعادتی؛ داریوش فرزانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (12.92 K)

12 تأثیر نحوه انجام فرایند خشک کردن شلتوک بر رنگ برنج سفید حاصل از آن
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
مجید سلیمانی؛ محمد شاهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (12.73 K)

13 تحلیل اقتصادی برخی از سیاست های مرتبط با برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
مهدی کاظم نژاد؛ امید گیلانپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (16.65 K)

14 چالش های تولید برنج و راهکارهای مقابله با آن در آینده
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
فرامرز علی نیا؛ علیرضا علامه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (22.45 K)

15 دورنمای نقش استان مازندران در امر خودکفایی برنج کشور
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
علی فاتحی عبدالملکی؛ مسعود غلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.06 K)

16 زراعت کلزا در شالیزار
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
مرتضی نصیری؛ محمد ربیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (17.68 K)

17 زهکشی زیرزمینی در مزارع شالیزاری
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
نوراله جلالی کوتنایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (14.91 K)

18 سازه های مؤثر بر پذیرش فن آوری در زراعت برنج در استان های مازندران و فارس
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
نوذر منفرد؛ عزت اله اکرمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.94 K)

19 ضرورت بازنگری مصرف علف کشها در زراعت برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
مسلم محمدشریفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.21 K)

20 ضرورت یکپارچه سازی اراضی شالیکاری و ایجاد تشکل تولیدی شالیکاران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
منصور اشراقی؛ مهین غفاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (6.23 K)

21 یکپارچه سازی- بازمهندسی زمین عامل اساسی اصلاح کاربری شالیزها و افزایش بهره وری کشاورزی (مطالعه موردی دشت هراز)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
غلامعلی نجفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.97 K)

22 کشت دوباره برنج در طول یکسال در استان مازندران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
محمدرضا اصغری اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (15.56 K)

23 مروری بر روند توسعه مکانیزاسیون زراعت برنج در استان گیلان
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
محمدرضا علیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (15.01 K)

24 مطالعه موردی قیمت گذاری برنج حمایت از تولید و مصرف کنندگان
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
نادعلی بابائیان جلودار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32.38 K)

25 مقایسه روش مرسوم با روش فشرده کردن بستر نشاء (زمین اصلی) بر امکان مکانیزاسیون کشت برنج، میزان آب مصرفی، عملکرد محصول و خواص فیزیکی خاک
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
اورنگ تاکی؛ مصلح الدین رضایی؛ علی رضا مامن پوش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.26 K)