عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 9

1 (آب) اهمیت و جایگاه آب در بخش کشاورزی نقش مدیریت مزرعه در مصرف بهینه آب
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ نهمین همایش ملی برنج کشور
پرویز حسین نتاج
مشاهده مقاله | اصل مقاله (208.68 K)

2 اصلاح و معرفی رقم جدید نر عفیم سینوپلاسمی(CMS) برنج پرمحصول "نعمت A" جهت تولید بذر هیبرید
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ نهمین همایش ملی برنج کشور
قربانعلی نعمت زاده؛ احمد ولی زاده؛ مجید ستاری؛ عیسی علی نژاد؛ محمد زمان نوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (769.03 K)

3 بررسی مطالعاتی طرح خشک کردن به روش ملایم شالی بدون انتقال مستقیم حرارت
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ نهمین همایش ملی برنج کشور
جعفر هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (210.19 K)

4 بهینه سازی مصرف آب در اراضی شالیزاری
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ نهمین همایش ملی برنج کشور
بهروز عرب زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (362.24 K)

5 خلاصه‌ی طرح افزایش عملکرد و تولید برنج در کشور و چالشهای آن
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ نهمین همایش ملی برنج کشور
دلاور حیدرپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (804.09 K)

6 خودنمایی برنج و بیان واقعیت ها
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ نهمین همایش ملی برنج کشور
فرامرز علی نیا؛ عبدالرحمن عرفانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (498.57 K)

7 کشت دوم بعد از برداشت برنج در استان مازندران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ نهمین همایش ملی برنج کشور
جعفر قلی راهب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (301.05 K)

8 مصرف سولفات روی گامی ارزنده به سوی تأمین امنیت غذایی در شالیزارهای کشور
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ نهمین همایش ملی برنج کشور
محمد جعفر ملکوتی؛ محمودرضا رمضان‌پور؛ مریم ولی‌نژاد؛ مجتبی محمودی؛ محمد حسین داودی؛ محمد محمدیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (830.8 K)

9 معرفی رقم جدید برنج با کیفیت مطلوب
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ نهمین همایش ملی برنج کشور
مرتضی نصیری؛ منصور بهرامی؛ صادق حسینی ایمنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (454.66 K)