عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 42

1 اثر تنش شوری و رقم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ده رقم برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
محمد حسین قربانی؛ آرزو پور فرید؛ محبوبه بصیری؛ سکینه امیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (276.18 K)

2 ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج متحمل به سرما در استان کهگیلویه و بویر احمد
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
رهام محتشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (227.21 K)

3 ارزیابی کشت مکانیزه برنج در خاک خشک( خشکه کاری) الگویی جدید و بهینه برای روش مستقیم کشت برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
نعیم لویمی؛ عبدالعلی گیلانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.7 K)

4 ارزیابی لاین های جدید متحمل به سرما برای توسعه کاشت برنج در مناطق سرد استان چهارمحال و بختیاری
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
لطفعلی لطفی چمگاوی؛ حمید رضا باقری فراد نبه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.26 K)

5 استحصال روغن سبوس برنج راهی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
حسن قاضی عسگر؛ سمیه کوچکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (175.28 K)

6 اصلاح سفید کن های تیغه ای برنج، گامی در جهت کاهش ضایعات
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
محسن حیدری سلطان آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (175.86 K)

7 بررسی امکان رویکرد مثبت برنجکاران به استفاده از فناوری های نوین در تولید برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
غلامعلی رنجبر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (239.75 K)

8 بررسی تاثیر مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
مهران باخدا؛ محمد جواد میر هادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (145.75 K)

9 بررسی ثبات قیمت برنج در ایران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
محمد بخشوده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (186.72 K)

10 بررسی دوره های مختلف وجین علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد رتون برنج رقم طارم هاشمی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
علی افتخاری؛ حمید رضا مبصر؛ مرتضی سام دلیری؛ مجید قاسم پور علمداری؛ محمد رضا اردکانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (248.61 K)

11 بررسی عکس العمل برنج به انواع کودهای فسفاتی در سه منطقه شالیزاری استان مازندران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
محمود رضا رمضان پور؛ مسعود غلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (116.06 K)

12 بررسی عوامل تعیین کننده تقاضای واردات برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
علیرضا یاوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.21 K)

13 بررسی کیفیت خاک های ( تغییرات فیزیکی و منیرا لوژیکی) تحت کشت برنج خوزستان
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
خوشناز پاینده؛ احمد لندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (297.27 K)

14 بررسی کیفیت ( خصوصیات شیمیایی) خاکهای تحت کشت برنج منطقه
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
خوشناز پاینده؛ احمد لندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (256.72 K)

15 بررسی نقش اسید وانیلیک بر پارامترهای رشد ارقام مختلف گیاه برنج (oryza sativa l) در استان مازندران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
طاهره السادات آقاجانزاده؛ امید جزایری؛ بهرام صادق پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (224.93 K)

16 بررسی نگرش کشاورزان به طرح یکپارچه سازی اراضی در شالیزارهای مازندران (( مطالعه موردی روستای گلیرد شهرستان جویبار))
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
محمد علی آشکار آهنگر کلایی؛ حسن اسد پور؛ عباس علیپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (266.26 K)

17 بررسی و تحلیل روند هزینه های تولید برنج( دانه بلند مرغوب و دانه بلند پر محصول) طی سالهای 1379 تا 1382
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
فاطمه پاسبان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (472.42 K)

18 بررسی وضعیت برنج در ایران ( موانع و الزامات خود کفایی)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
مریم حفار اردستانی؛ الهه مهربانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (282.46 K)

19 بررسی وضعیت برنج کاران و اراضی زیر کشت برنج شمال کشور با نگرشی بر کاستی های فعلی و مشکلات پیش رو
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
حنیف رضا گلزار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.94 K)

20 بررسی و مقایسه میزان ضایعات در خشک کن های خابیده و ایستاده
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
دانیال چابرا؛ مهدی کاشانی نژاد؛ شاهین رفیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (200.4 K)

21 برنامه ریزی برای خودکفایی در برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
مصطفی پازکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (253.58 K)

22 برنج هیبرید و نقش آن در برنامه خودکفایی کشور
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
محمد زمان نوری؛ منصور بهرامی؛ مرتضی نصیری؛ قربانعلی نعمت زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (116.95 K)

23 تاثیر مصرف کود ازته و فسفره در رشد سیانوباکتری ها و عملکرد برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
شهلا اسلامی منوچهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (259.41 K)

24 تجزیه علیت و ضرایب همبستگی تاثیر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم برنج در شرایط آب و هوایی خرم آباد
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
محمد میرزائی حیدری؛ محمد رضا خواجه پور؛ عباس ملکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (91.34 K)

25 تعیین گیاهان مناسب برای کشت دوم در اراضی کشاورزی استان گیلان
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
احمد قربانی؛ سیروس قمی مرزدشتی؛ مسعود افشانی؛ کامبیز دجپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (229.53 K)