عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 37

1 اثرات سطوح آبیاری و کود ازته پرجمعیت علف های هرز در راتون برنج رقم هاشمی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
حدیثه علیخانی فرد؛ جعفر اصغری؛ پریسا شاهین رخساز؛ . شرفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (252.15 K)

2 ارزیابی وجود یا عدم وجود اقتصاد مقیاس در مزارع برنج(مطالعه موردی شهرستان صومعه سرا)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
طراوت عارف عشقی؛ قادر دشتی؛ جواد حسین زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (579.57 K)

3 استخراج نماتد نوک سفیدی برگ برنج (Aphelenchoides besseyi) از بذور ارقام محلی و اصلاح شده در مناطق مختلف استانهای گیلان و مازندران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
علی الهی نیا؛ سالار جمالی؛ اسماعیل مهدویان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (292.08 K)

4 استفاده از خرانه گیری زیر پلاستیک برنج به منظور جلوگیری از خسارت سرما در شهرستان لردگان
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
هوشنگ فرجی؛ محمود امیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (263.58 K)

5 امکان افزایش عملکرد محصول با استفاده از کشت مخلوط ارقام برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
مهدی سیدقاسمی؛ مسعود اصفهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (24.44 K)

6 آنالیز امینت عذایی آینده ایران با بررسی چشم‌انداز تولید برنج کشور
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
هوشنگ فرجی؛ نواب دانشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (472.62 K)

7 اندازه گیری و تحلیل بهره وری جزء و کل عوامل تولید برنج(مطالعه موردی مزارع برنج استان گیلان)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
طراوت عارف عشقی؛ قادر دشتی؛ میرحسین پیمان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.41 K)

8 بررسی اثرات سه روش برداشت بر شکستگی دانه در دو واریته محلی برنج اصفهان
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
جلیل رضوی؛ فخر میر لوحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (346.24 K)

9 بررسی اثر تراکم بر صفات موورفولوژیکی ارقام برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
صالح محمدی؛ داوود حبیبی؛ علی محدثی؛ سعید بخشی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (20.76 K)

10 بررسی اثر تراکم بوته و میزان کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هیبرید(بهار1)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
مصطفی صالحی فر؛ جعفر اصغری؛ حسین پیمان؛ حبیب الله سمیع زاده؛ حمید درستی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.71 K)

11 بررسی بیماریزایی جدایه های قارچ Magnaporthe grisea جمع آوری شده از تعدادی علف هرز و تعیین نژاد جدایه های بیماریزا
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
وحید زرین نیا؛ محمد جوان نیکخواه؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ رحیم مهرابی؛ وحید خسروی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.3 K)

12 بررسی تغییرات درصد شکستگی و درصد عملکرد برنج رقم فجر با استفاده از تکنیک پاربویلینگ
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
میثم نقوی مرمتی؛ اصلان عزیزی؛ محمد تقی کربلایی؛ مهندسی سیدین اردبیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (358.64 K)

13 بکارگیری روش های نوین برای رفع چالش های فراوری خودکفایی برنج در ایران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
ر. خادمیان؛ . بابائیان جلودار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (26.31 K)

14 بهینه سازی مدیریت مصرف کود نیتروژن در شالیزار
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
فرناز فرجی؛ مسعود اصفهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (38.25 K)

15 تاثیر آزوسپیریلیوم و مدیریت کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
حسن ابراهیمی؛ جهانفر دانشیان؛ ابراهیم امیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (27.55 K)

16 تاثیر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد ارقام برنج در کشت مستقیم
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
علیرضا ولد آبادی؛ مصطفی بشرخواه؛ عبدالرحمن عرفانی؛ جهانفر دانشیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (24.9 K)

17 تأثیر سه روش خرمنکوبی بر ترک خورذگی دانه، جوانه زنی و رشد گیاهچه برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
حامد جاوید؛ مسعود اصفهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (273.89 K)

18 تأثیر کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اچزاء عملکرد پند رقم برنج در منطقه یاسوج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
حمیدرضا انجام؛ اشکبوس دهداری؛ هوشنگ فرجی؛ فرحناز ایمانی خواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.85 K)

19 ترانسفورماسیون برنج به روش in planta با واسطه اگروباکتریوم تومی فاسینس
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
اندیشه پور مسئله گو؛ گیتا ناصری؛ محمد مهدی سوهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.22 K)

20 جداسازی و شناسایی قارچ های همراه گیاه برنج Oryza dativa L در استان گلستان
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
راحله مقصودلو؛ اسماعیل رضوی؛ تانیا داوریان؛ باهره گنابادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.63 K)

21 جلوگیری از بروز ضایعات در کارخانه های شالیکوبی با استفاده از تکنیک FMEA
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
حمیدرضا گازر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.32 K)

22 چالش های تولید برنج در جهان و راهکارهای نوین افزایش بهره وری و ارزش افزوده اقتصادی در اراضی شالیزار ایران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
مرتضی نصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (630.05 K)

23 چالش های فراوری کشت برنج با نکاهی به راهکارهای مدیریتی در بخش آب
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
بهروز عرب زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.86 K)

24 خشکه کاری در زراعت برنج و پیامدهای زیست‌محیطی آن در استان خوزستان
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
مینا قربانی کلاهی؛ عبدالعظیم آجیلی؛ کوروش رضایی مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (27.51 K)

25 خواص فیزیکوشیمیایی برنج قم فجر بعد از فرایند پاربویلینگ
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
میثم نقوی مرمتی؛ اصلان عزیزی؛ محمد تقی کربلایی؛ مهدی سیدین اردبیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.46 K)